Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2021

Afscheid Henk Kemps

Vanaf 2012 was Henk Kemps beheerder van de begraafplaats H. Lambertus te Haaren en het verzorgde ondermeer alle administratieve taken.  Inmiddels is de gehele administratie van de vier begraafplaatsen in onze parochie overgeheveld naar het centrale secretariaat. Voor Henk was dit het moment na ...

Aanvulling opbrengst vastenactie en project

Nu de Paastijd, Pinksteren, Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag, helemaal achter ons ligt, wordt het tijd om u de resultaten van de Vastenactie te laten weten.  Vorige week las u al de opbrengst in de collectebussen van onze 4 kerken € 2.405,72 was. Maar het meeste geld is bij de Vastenac...

Opbrengst Vastenactie 2021

Voor het 2e jaar tijdens de Vastentijd  steunen wij het landbouwproject onder de naam Agwara in Noord-Oeganda. In 2021 zullen daken klaargemaakt worden voor wateropvang. Omdat vorig jaar vanwege corona landbouwopleiding niet mogelijk was, zal er een deskundige uitgenodigd worden voor training ...

Bericht MOV; vastenactie 2021

Pasen is weer voorbij. In de Nieuwsbrief van de vastenactie lezen we dat ondanks de Corona maatregelen er toch mooie initiatieven en acties zijn geweest. Zo kon je virtueel door Afrika wandelen en daar hebben 350 mensen aan meegedaan die samen ruim 35.000 km hebben gelopen!! En daarmee bijna € 24....

Paasboodschap

Goede Week en Pasen De Veertigdagentijd loopt ten einde en vreugde van Pasen staat voor de deur. We worden in deze Goede Week uitgenodigd om samen bij de Heer en de leerlingen te zijn; in de bovenkamer bij het Laatste Avondmaal, in de Hof van Olijven, langs de kruisweg, op Golgotha en heel vro...

Terugblik: Palmpasen en Kruiswegviering voor kinderen

Foto's van  mooie Palmpasen vieringen en kruisweg voor kinderen binnen onze parochie St. Jozef                ...

Vastenactie 2021

Lees hier de berichten van Sander over het kamp en de voortgang van het project 1e Bericht 22 febr:  priester Sander Kesseler  2e bericht 1 mrt:     Verschil in stammen 3e bericht 8 mrt:     Droogte 4e bericht 15 mrt:   Mama Pasca 6e bericht 22 mrt:...

Vormselvoorbereiding 2021

De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paroch...

Communievoorbereiding 2021 (Moergestel/Oisterwijk)

INFORMATIE / AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE (Moergestel en Oisterwijk) Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de C...

Communievoorbereiding 2021 Haaren

Informatie aanmelden Eerste Heilige Communie Haaren Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project...

Dankwoord priester Sander Adventsactie

De adventsactie in onze parochie was voor voedsel voor de kinderen in het vluchtelingenkamp in de parochie van Sander Kesseler in Uganda.  Vanwege de corona ligt het transport na genoeg stil. Sander Kesseler had laten weten dat er nood is door gebrek aan voedsel. De prijzen van rijst, mais en b...

Opbrengst Adventsactie 2020

Een geweldige opbrengst  Tijdens de adventstijd is er binnen onze parochie aandacht besteed voor een voedselactie in Oeganda. Wat fijn, dat we toch goed met anderen mee kunnen leven, ook al is het bij ons ook allemaal wat minder! Voedsel is voor Oeganda  een groter probleem in coronatijd...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. Vroe...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigd...

Huiszegen 2021

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieder huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.  Tegenwoordig hangt men een voorgedrukte kaart in huis die met Driekoningen door de priester worden gezegend....

Nieuwjaarswens 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we de neiging om terug te kijken naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 hebben we afgesloten, het zal de geschiedenis ingaan als Coronajaar dat de wereld in zijn greep hield.  Een nieuw jaar staat voor de boeg. We beginnen het nieu...
Sint Jozef Parochie