Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2021

Kerstboodschap

„In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen.”  Beste parochianen, Over een paar dagen vieren we Kerstmis. Een feest van vreugde en hoop.  Helaas zal het vieren van Kerstmis wederom anders zijn. We blijven geconfronteerd met een enorme crisis van moderne tijd. Een tijd die...

Even voorstellen, Anita Vissers

Mijn naam is Anita Vissers. Sinds 1 december ben ik voor 20 uur per week werkzaam als secretaresse voor de St. Jozef Parochie. In 2019 ben ik begonnen als vrijwilligster op het secretariaat en hield ik me alleen bezig met de ledenadministratie. Voordat ik begon op het parochie-secretaraat, deed ik...

Afscheid Sandra: wijzigingen in het secretariaat St. Jozef

Sandra met een uniek afscheidscadeau: Kerststal met beeldjes van was, handgemaakt door de zusters uit Turnhout en natuurlijk een bosje bloemen Sandra Hoefnagels heeft ons aangegeven dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging en zal per 1 december vertrekken als secretaresse van onze Sint Jozef parochie. Sandra is vanaf de aanvang van de fusie werkzaam op het secretariaat. Mede dankzij haar inzet en enthousiasme zijn de vier oude parochies in...

Bericht van de H. Nicolaas

Bisschop van Myra, aan inwoners van Oisterwijk, Haaren en Moergestel U begrijpt dat deze dagen, heel wat drukte brengt voor mij, niet dat ik begin te klagen, zeker niet, het hoort erbij, maar wat soms begint te dagen, nee, dat maakt me niet zo blij. Want, ik moet nu constateren, dat er iets verlor...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

Zeven jubilarissen Kerkkoor Haaren

Anneke Denissen Op zondag 21 november heeft het kerkkoor haar jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. Cecilia is een heilige Romeinse martelares. Sinds de late middeleeuwen is zij patrones van de muzikanten. Haar gedenkdag is 22 november. Omstreeks die datum viert het kerkkoor jaarlijks dit feest. Traditiegetr...

Adventsactie voor Gaza

Jozef en Maria hebben moeite om een plek te vinden om Jezus geboren te laten worden. Helaas is dat op heel veel plaatsen nog steeds moeilijk. Daarom ondersteunen we graag de adventsactie voor een gezonde start voor moeder en kind in de Gazastrook. Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. Don...

Pizzaclub is weer begonnen

Na een zomerstop is afgelopen vrijdag de pizzaclub weer van start gegaan. We mochten deze keer 21 tieners begroeten.  Voor deze avond hadden we een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd: Priester Sander Kesseler. Sander is voor korte tijd terug in Nederland en heeft ons verteld over zijn miss...

40-jarig jubileum Sjan Poppelaars

Sjan Poppelaars 40 jaar bij kerkkoor ‘Cantate Domino’ in Moergestel Afgelopen zaterdag 30 okt. tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest is Sjan Poppelaars gehuldigd met haar 40-jarig lidmaatschap bij het kerkkoor ‘Cantate Domino’. De voorzitter dankte haar voor haar ondersteuning aan het koor. S...

Allerheiligen - Allerzielen

Nu de bladeren vallen en het daglicht minder wordt naderen we in de Kerk de bijzondere dagen van Allerheiligen en Allerzielen.  Allerheiligen is gemakkelijk te begrijpen. We gedenken al diegenen die een heilig leven hebben geleid, alle heiligen of de Kerk ze nu heilig heeft verklaard of niet. ...

Afscheid Jan van den Hout

DANK JE WEL Na de Eucharistieviering van afgelopen zondag werd Jan van den Hout door pastoor Francis in het zonnetje gezet. Een gebeurtenis, waarop hij helemaal niet gerekend had. De reden was zijn afscheid als collectant. 47 jaar heeft hij als vrijwilliger tijdens de viering gezorgd, dat de gulde...

Voedselhulp Oeganda

Steun voor een vergeten groep Sinds 7 juni zit Uganda voor een tweede keer in een Loc down zonder dat men tijd had zich voor te bereiden. Markten, reizen in elke vorm, winkels en dergelijke zijn verboden. Dit heeft een direct effect op mensen die afhankelijk zijn van hun dagelijkse arbeid, zoals h...

Oproep voor hulp, honger in Oeganda

Vanuit Oeganda bereikte ons het bericht via priester Sander Kesseler, dat er erg veel honger is! Dat is ernstig!! Er heerst een strenge lockdown. Voedsel is moeilijk te krijgen en veel duurder. Daarom vragen we u om mee te helpen. Kunt u wat geld missen voor de mensen daar? Wat zullen ze er enorm bl...

Dank U Wel viering communicanten Haaren

Voor alle communicanten van Haaren  Zaterdag 10 juli hadden de twee groepen communicanten samen de allerlaatste les als afsluiting van de eerste H. Communie aansluitend hebben ze allemaal frietjes gegeten in het parochiehuis en om 19.00 uur was de “Dank U wel viering”. Dankbaar dat er zov...

Dank U Wel viering vormelingen en communicanten Petruskerk

Zondag 4 juli was er een Dank U Wel viering in de Petruskerk voor alle vormelingen van de parochie en voor de communicanten van Oisterwijk en Moergestel. Het was een hele mooie viering en tijdens deze viering deden er nog een paar kinderen hun 1e H. Communie wat het extra bijzonder maakte. Na afloo...

Eerste Heilige Communievieringen in Haaren

Communicanten groep 1 Tijdens twee vieringen hebben 37 communicantjes het bijzondere sacrament van de 1e H. communie mogen ontvangen. Het was een groot feest in een mooie versierde kerk met trotse ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s en de communicantjes zagen er allemaal prachtig uit.  Foto’s tijden...

Eerste H. Communie Moergestel-Oisterwijk

Zondag 23 mei hebben 9 kinderen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Wat was het een mooie dag voor iedereen, een groot feest in een mooie versierde kerk met trotse ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s en de communicantjes zagen er allemaal prachtig uit.  Foto’s...

Viering 50-jarig priesterjubileum

Afgelopen zondag vierde Christof van Buijtenen zijn 50-jarig priesterjubileum met een H. Mis in de mooi versierde Petruskerk.  Na een welkomstwoord door pastoor Francis De Meyer ging  emeritus-pastoor Van Buijtenen zelf voor in de mis. De viering werd opgeluisterd met orgelspel en met moo...

Jubilaris vrijwilliger in Moergestel

Dinsdag 22 juni kwamen in Moergestel de vrijwiligers bijeen, die het onderhoud van het kerk interieur verzorgen. Onder het genot van een kopje koffie met gebak sprak pastoor Francis de vrijwilligers toe en maakte bekend dat er een jubilaris is. Cilia Smits-Smulders is al 50 jaar vrij...

Ite ad Joseph - Ga tot Jozef

Aanstaande vrijdag 19 maart viert de Kerk het feest van Sint-Jozef, de echtgenoot van Maria, de tedere vader van Jezus, de afstammeling van koning David en de hardwerkende timmerman uit Nazareth. Hij is de beschermheer van de universele Kerk en van onze parochie. Wat is het geheim van zijn lev...

23 mei viering Heilig Vormsel

Eerste Pinksterdag zondag 23 mei om 13.30 uur zullen 19 jongeren tijdens een feestelijke eucharistieviering in de St. Petruskerk hun Heilig Vormsel ontvangen. Mgr. Mutsaerts zal het H. Vormsel komen toedienen.   De viering wordt muzikaal ondersteund door de praiseband Upsite Down. Dit is...

13 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart

Feestelijke openluchtmis op 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart in Moergestel.  Ook dit jaar vindt op Hemelvaartsdag een openluchtmis plaats in het bos achter de kapel van Onze lieve Vrouw van de vrede aan de Oisterwijkseweg in Moergestel. Graag verwelkomen wij u voor de feestelijke viering ...

Meimaand - Maria maand

Een nieuwe maand is weer aangebroken. Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre, koude winter. De bloesems kondigen de nieuwe lente aan. In deze maand mogen wij bijzonder aan de hand van Maria gaan.  Wij eren onze hemelse Moeder, die in de Hem...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De eerste zondag na Pasen heeft sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen is en bij die gelegenheid ...

Overlijden emeritus pastoor Wim Muskens

Op donderdag 18 maart 2021 is in het verzorgingshuis Haarensteijn te Haaren emeritus-pastoor Wim Muskens overleden. Geboren in Oudheusden op 9 augustus 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te ...

Afscheid Henk Kemps

Vanaf 2012 was Henk Kemps beheerder van de begraafplaats H. Lambertus te Haaren en het verzorgde ondermeer alle administratieve taken.  Inmiddels is de gehele administratie van de vier begraafplaatsen in onze parochie overgeheveld naar het centrale secretariaat. Voor Henk was dit het moment na ...

Aanvulling opbrengst vastenactie en project

Nu de Paastijd, Pinksteren, Drievuldigheidszondag en Sacramentsdag, helemaal achter ons ligt, wordt het tijd om u de resultaten van de Vastenactie te laten weten.  Vorige week las u al de opbrengst in de collectebussen van onze 4 kerken € 2.405,72 was. Maar het meeste geld is bij de Vastenac...

Opbrengst Vastenactie 2021

Voor het 2e jaar tijdens de Vastentijd  steunen wij het landbouwproject onder de naam Agwara in Noord-Oeganda. In 2021 zullen daken klaargemaakt worden voor wateropvang. Omdat vorig jaar vanwege corona landbouwopleiding niet mogelijk was, zal er een deskundige uitgenodigd worden voor training ...

Bericht MOV; vastenactie 2021

Pasen is weer voorbij. In de Nieuwsbrief van de vastenactie lezen we dat ondanks de Corona maatregelen er toch mooie initiatieven en acties zijn geweest. Zo kon je virtueel door Afrika wandelen en daar hebben 350 mensen aan meegedaan die samen ruim 35.000 km hebben gelopen!! En daarmee bijna € 24....

Paasboodschap

Goede Week en Pasen De Veertigdagentijd loopt ten einde en vreugde van Pasen staat voor de deur. We worden in deze Goede Week uitgenodigd om samen bij de Heer en de leerlingen te zijn; in de bovenkamer bij het Laatste Avondmaal, in de Hof van Olijven, langs de kruisweg, op Golgotha en heel vro...

Terugblik: Palmpasen en Kruiswegviering voor kinderen

Foto's van  mooie Palmpasen vieringen en kruisweg voor kinderen binnen onze parochie St. Jozef                ...

Vastenactie 2021

Lees hier de berichten van Sander over het kamp en de voortgang van het project 1e Bericht 22 febr:  priester Sander Kesseler  2e bericht 1 mrt:     Verschil in stammen 3e bericht 8 mrt:     Droogte 4e bericht 15 mrt:   Mama Pasca 6e bericht 22 mrt:...

Vormselvoorbereiding 2021

De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paroch...

Communievoorbereiding 2021

INFORMATIE / AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE (Moergestel en Oisterwijk) Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de C...

Communievoorbereiding 2021 Haaren

Informatie aanmelden Eerste Heilige Communie Haaren Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project...

Dankwoord priester Sander Adventsactie

De adventsactie in onze parochie was voor voedsel voor de kinderen in het vluchtelingenkamp in de parochie van Sander Kesseler in Uganda.  Vanwege de corona ligt het transport na genoeg stil. Sander Kesseler had laten weten dat er nood is door gebrek aan voedsel. De prijzen van rijst, mais en b...

Opbrengst Adventsactie 2020

Een geweldige opbrengst  Tijdens de adventstijd is er binnen onze parochie aandacht besteed voor een voedselactie in Oeganda. Wat fijn, dat we toch goed met anderen mee kunnen leven, ook al is het bij ons ook allemaal wat minder! Voedsel is voor Oeganda  een groter probleem in coronatijd...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. Vroe...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigd...

Huiszegen 2021

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieder huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.  Tegenwoordig hangt men een voorgedrukte kaart in huis die met Driekoningen door de priester worden gezegend....

Nieuwjaarswens 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we de neiging om terug te kijken naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 hebben we afgesloten, het zal de geschiedenis ingaan als Coronajaar dat de wereld in zijn greep hield.  Een nieuw jaar staat voor de boeg. We beginnen het nieu...
Sint Jozef Parochie