Sint Jozef Parochie

H. Lambertuskerk

16 okt t/m 22 okt 2021

VIERINGEN

Zondag 17 oktober

9.30 uur: Eucharistieviering 29e zondag door het jaar m.m.v. het Kerkkoor
Misintenties: Jans van den Boer; Ellen de Wit – Kragtwijk i.v.m. haar sterfdag

Maandag  18 oktober

18.00 uur: Rozenhoedje
18.30 uur: Eucharistieviering

Donderdag 21 oktober

8.30 uur: Aanbidding en Rozenkransgebed
9.00 uur: Eucharistieviering
Misintentie: Priesterroepingen

DOOPVIERINGEN

Zaterdag 16 oktober 15.30 uur wordt Kato van de Brand door het heilige Doopsel opgenomen in Gods kerk
Zondag 17 oktober 11.00 uur wordt Gwen van de Ven door het heilig Doopsel opgenomen in Gods kerk
 H. Lambertuskerk

Mgr. Bekkersplein 4,
5076 AV Haaren

Pastorie:

Driehoeven 1
5076 BA Haaren
T: (0411)62 19 59
M: (06) 27 53 36 78
E-mail: pastoor@jozef-parochie.nl

Parochiehuis:

Driehoeven 1A, 5076 BA Haaren
T: (0411) 62 37 49 
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl

Openingstijden parochiehuis:

ma. 09:30 - 11.00 uur
wo. 10:00 - 13:00 uur

Aanvraag ziekenbezoek:

Via pastoor Francis De Meyer of parochiehuis:
T: (0411) 62 19 59
M: (06) 27 53 36 78

Sint Jozef Parochie