Sint Jozef Parochie

H. Lambertuskerk

Kerkkoor H. Lambertus

Sinds 1967 is het kerkkoor een gemengd koor. Het kerkkoor luistert drie maal in de maand de Eucharistieviering op en daarnaast vele bijzondere vieringen van het kerkelijk jaar. Op het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige, Latijnse en gregoriaanse gezangen.
Contactpersoon: Jan Eggenkamp T: 0411 - 62 19 77

Dirigent Corné Pijnenburg
Begeleiding Corné Pijnenburg
Repetitie Donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur   
Lokatie Parochiehuis

Het gelegenheidskoor

Het gelegenheidskoor verzorgt voornamelijk uitvaartvieringen en soms ook huwelijks- of jubileumvieringen. Dit koor bestaat uit zangeres / zangeressen en leden van het kerkkoor en van Sine Nomine.
Contactpersoon Jan Eggenkamp T: 0411 - 62 19 77

Dirigent Jan Pijnenborg  of Corné Pijnenburg  
Begeleiding Harrie Termeer
Repetitie Voorafgaand aan een uitvaart               
Lokatie Parochiehuis

VIVACE

Levendig en energiek
Contactpersoon Wim Smits T: 0411 - 62 14 95

Muzikaal begeleidster Daniëlle van Dijck-Burgmans
Repetitie Donderdagavond
Lokatie Gebouw van Cello

Vocaal ensemble "a capella"

Vocaal ensemble "a capella" bestaat uit twee zangers en vier zangeressen. Het ensemble is ontstaan in 2009, met als repertoire een aantal drie- en vierstemmige missen en een groot aantal meestal religieuze zangstukken en liederen van middeleeuwse tot hedendaagse componisten. In diverse talen en uitvoeringen. De naam geeft al aan, dat alles gezongen wordt zonder begeleiding. Het ensemble zingt niet uitsluitend in de eigen parochiekerk, maar ook in kerken en instellingen in de omgeving. Met zo'n kleine groep kun je veel dynamiek en nuances in de muziek aan brengen. Het ensemble hoopt dan ook nog jaren te  kunnen doen.

Sint Jozef Parochie