Sint Jozef Parochie

Mijn kind de E.H. Communie laten doen

Eerste H. Communie

Na het H. Doopsel hoort een kind bij God. Maar om volledig deel te nemen aan het leven in de Kerk is het belangrijk om de volgende stap te zetten: het meevieren van de Eucharistie (de H. Mis). Op een heel bijzondere manier wordt dit gevierd als kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen, dan nemen namelijk ze voor de eerste keer deel aan de Maaltijd van de Heer. Het sacrament van de Eucharistie (Eucharistie betekent: Dankzegging) vormt voor katholieken het hart en de bron van de liturgie. Als kerkgemeenschap komen we samen om de H. Communie te ontvangen. Communie wil zeggen: eenheid. We mogen één zijn met God en met elkaar. Tijdens de Eucharistieviering herhalen we wat Jezus heeft gedaan tijdens het Laatste Avondmaal.

Voorbereiding

Het doel van het project is om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Bij de Communie ontvangen we Jezus zelf en we vinden het belangrijk dat de kinderen dit goed beseffen. Verder proberen we de kinderen een goede basis mee te geven: we bidden iedere les het Onze Vader en een Weesgegroet, we leren om een kruisteken te maken, steken een kaarsje voor iemand aan bij Maria en we praten vooral veel over Jezus; wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is ieder jaar weer mooi om te zien hoe ontvankelijk de kinderen hiervoor zijn.  

We komen ongeveer 2x per maand bij elkaar. De lessen zijn gepland op de zondagochtend van 10.00-10.50 in het Jozefcentrum in Oisterwijk. Aansluitend is er na iedere les om 11.00 een kindvriendelijke viering in de Petruskerk om de kinderen op deze manier vertrouwd te laten maken met de mis. 
De kinderen krijgen bij de eerste les een werkmap mee naar huis, waar ze thuis in kunnen lezen en opdrachtjes kunnen maken. 

planning en contact 2023-2024

Filmpje over de Communie

In dit filmpje wordt uitgelegd wat de Eucharistie is en spelen de volgende vragen:

  • Waarom gaan mensen op zondag naar de H. Mis?
  • Hoe kan ik Jezus ontmoeten in een eucharistieviering?
  • Wordt dat stukje brood écht het lichaam van Christus?
  • Wie mogen de H. Communie ontvangen?
Sint Jozef Parochie