Sint Jozef Parochie

Mijn kind de E.H. Communie laten doen

Eerste H. Communie

Na het H. Doopsel hoort een kind bij God. Maar om volledig deel te nemen aan het leven in de Kerk is het belangrijk om de volgende stap te zetten: het meevieren van de Eucharistie (de H. Mis). Op een heel bijzondere manier wordt dit gevierd als kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen, dan nemen namelijk ze voor de eerste keer deel aan de Maaltijd van de Heer. Het sacrament van de Eucharistie (Eucharistie betekent: Dankzegging) vormt voor katholieken het hart en de bron van de liturgie. Als kerkgemeenschap komen we samen om de H. Communie te ontvangen. Communie wil zeggen: eenheid. We mogen één zijn met God en met elkaar. Tijdens de Eucharistieviering herhalen we wat Jezus heeft gedaan tijdens het Laatste Avondmaal.

Voorbereiding

Het is een feest voor heel de gemeenschap om de jongste generatie voor te mogen bereiden op het vieren van het sacrament van de Eucharistie. In de kerk, rond het altaar, vieren we bij uitstek ons geloof; dat we één familie in Christus zijn. De voorbereiding van de Eerste H. Communie voor de kinderen uit groep 4 van de basisschool vindt plaats in ieder dorp van onze parochie. Een aantal activiteiten zijn gezamenlijk rondom onze parochiekerk.  De informatie-avonden zijn in de regel in september, waarna de voorbereidingen beginnen. Lees t.z.t. hier meer informatie over de voorbereiding 2019-2020

Filmpje over de Communie

In dit filmpje wordt uitgelegd wat de Eucharistie is en spelen de volgende vragen:

  • Waarom gaan mensen op zondag naar de H. Mis?
  • Hoe kan ik Jezus ontmoeten in een eucharistieviering?
  • Wordt dat stukje brood écht het lichaam van Christus?
  • Wie mogen de H. Communie ontvangen?
Sint Jozef Parochie