Sint Jozef Parochie

Pastoraal gesprek aanvragen

Pastoraal gesprek

Het kan voorkomen, dat u met moeilijke vragen zit omtrent het katholiek of christelijk geloof, of mogelijk omtrent de zin van uw eigen leven.

Schroomt u dan niet om bij een van de pastores aan te kloppen voor een pastoraal gesprek.

U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat, of met de priester of diaken van de kerk waar u kerkt.

U kunt er van op aan dat uw melding zeer serieus genomen zal worden.

Sint Jozef Parochie