Sint Jozef Parochie

Ik wil graag...

Als u de kerk nodig heeft, kunt u het beste in de ochtend tijdens kantoortijden contact opnemen met het secretariaat van de St. Jozef parochie of met de desbetreffende kerk.
De gegevens vindt u op onze contactpagina.
Via het secretariaat kunt u onder andere doopvieringen, huwelijken of uitvaarten afspreken. Als u bezoek wenst van een van de pastores, kunt u uw vraag ook bij het secretariaat bekend maken.
Afspraken voor het toedienen van het sacrament der zieken vragen in de regel om sneller handelen. Dan kunt u zich het beste direct telefonisch tot een van de pastores wenden.
Voor minder dringende zaken kunt u ook gebruik maken van het e-mail adres van het secretariaat.
In alle gevallen wordt getracht u zo spoedig mogelijk te antwoorden op uw bericht.

Sint Jozef Parochie