Sint Jozef Parochie

Gezinsvieringen

In de H. Lambertuskerk, de Kerk St. Jans Onthoofding, en de St. Petruskerk worden gezinsvieringen georganiseerd. Dit zijn "kindvriendelijke" Eucharistievieringen waarin de kinderen een eigen taak hebben zoals collecteren, lezen, zingen of helpen. Het evangelie wordt voorgelezen op hun eigen niveau en er worden liedjes gezongen die kinderen aanspreken en ook mee kunnen zingen. 

De gezinsvieringen worden opgeluisterd door ons eigen St. Jozef kinderkoor met kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk.

2x per jaar (in november en juni) wordt in de parochiekerk, de St. Petruskerk een parochiebrede gezinsviering georgiseerd voor alle gezinnen uit de hele parochie. 

Wilt u naar een gezinsviering?  klik hier
Ivm afspraken rondom covid-19 zijn er nog geen gezinsvieringen

 

Sint Jozef Parochie