Sint Jozef Parochie

Gezinsvieringen

In onze parochie worden gezinsvieringen georganiseerd. Dit zijn "kindvriendelijke" Eucharistievieringen waarin de kinderen een eigen taak hebben zoals collecteren, lezen, zingen of helpen. Het evangelie wordt voorgelezen op hun eigen niveau en er worden liedjes gezongen die kinderen aanspreken en ook mee kunnen zingen. 

Maandelijks wordt er in de St. Petruskerk een parochiebrede gezinsviering gevierd.
Wekelijks is er op zondag een kinderwoorddienst behalve tijdens een gezinsviering.

Wilt u naar een gezinsviering?  klik hier

 

Sint Jozef Parochie