Sint Jozef Parochie

Gezinsvieringen

In de H. Lambertuskerk, de Kerk St. Jans Onthoofding, en de St. Petruskerk worden gezinsvieringen georganiseerd. Dit zijn "kindvriendelijke" Eucharistievieringen waarin de kinderen een eigen taak hebben zoals collecteren, lezen, zingen of helpen. Het evangelie wordt voorgelezen op hun eigen niveau en er worden liedjes gezongen die kinderen aanspreken en ook mee kunnen zingen. 

2x per jaar (in november en juni) wordt in de parochiekerk, de St. Petruskerk een parochiebrede gezinsviering georgiseerd voor alle gezinnen uit de hele parochie. 

Wilt u naar een gezinsviering?  klik hier

 

Sint Jozef Parochie