Sint Jozef Parochie

Een uitvaart regelen

Avondwake

In vroeger tijden was het gebruikelijk om rond de baar van een overledene ’s avonds een rozenhoedje te bidden. Dit is in onbruik geraakt, maar daarvoor in de plaats is in veel kerken een "avondwake" gekomen. Zo ook in de kerk van Moergestel.

Een avondwake is een kerkelijke viering. Daarin neemt het bidden en gedenken rond de overledene een centrale plaats in. Er wordt geluisterd naar woorden uit de Bijbel en naar woorden die over de overledene gesproken worden.
Een avondwake is een voorbereiding op de uitvaart de volgende dag. Door de keuze van de gebeden en de woorden zal een avondwake troostend en bemoedigend zijn voor de nabestaanden.
Een avondwake wordt normaliter door leden van de avondwakegroep verzorgd.

Degene die de uitvaart bespreekt zal ook zorgen voor contact met hen die voorgaan in de avondwake.

Uitvaart

Het is op aarde een komen en gaan van mensen. Veel vreugde geeft het als er nieuw leven komt, maar afscheid nemen van geliefden op aarde geeft veel verdriet.
Het is dan van groot belang, dat er aan het afscheid veel zorg besteedt wordt, zodat het nabestaanden ook troost biedt. Een afscheid in de kerk geeft juist troost, door passende gebeden en gezangen. Bovendien is het woord van God, dat gelezen wordt uit de heilige Schrift, troostend en helend. Dat wil niet zeggen dat alle verdriet na een kerkelijke uitvaart voorbij is, maar het helpt, zoals ook alle oprechte aandacht van familie en vrienden onontbeerlijk is. Juist door alle teksten en gebeden heen wordt het duidelijk dat God meeleeft en nabestaanden er niet alleen voor staan.
Voor een uitvaart en begraving op een van de begraafplaatsen kunt u contact opnemen me het centraal secretariaat, waarna er zo spoedig mogelijk door een lid van het Pastores Team contact opgenomen wordt, om met elkaar te zorgen voor een waardig afscheid van een dierbare mens.

Lees hier meer over kerkelijk afscheid in onze tijd

Vieringen

Er zijn drie soorten vieringen

Eucharistieviering
Hierbij gaat altijd een priester voor

Woord- en communieviering
Hierbij gaat een priester of diaken voor

Gebedsviering
Er wordt geen communie uitgereikt

Liederen

Hieronder vindt u voorbeeldliederen voor een uitvaart:

Liederen H. Lambertuskerk

Liederen H. Joanneskerk

Liederen Kerk St. Jans Onthoofding

Liederen Kerk St. Jans Onthoofding Gregoriaans

Liturgieboekjes uitvaart per kerk

Per kerk zie je hier het liturgieboekje incl enkele liederen

Uitvaartliturgie Haaren

Uitvaartliturgie Moergestel

Uitvaartliturgie Oisterwijk

 

Sint Jozef Parochie