Sint Jozef Parochie

Kerk St. Jans Onthoofding

Cantate Domino

Het gemengd kerkkoor ‘Cantate Domino’ van de Kerk St. Jans Onthoofding in Moergestel bestaat sinds 16 december 1838; in 2013 heeft het koor haar 175-jarig bestaan gevierd. Het koor heeft momenteel  27 leden en is dienstbaar aan de parochie. Zij heeft een breed repertoire en zingt zowel gregoriaans, Nederlands en een beperkt aantal  anderstalige liederen. Zij heeft ook een aantal meerstemmige missen, maar is per definitie geen concertkoor. Zij probeert de keuze van de liederen zoveel mogelijk aan de diensten aan te passen door te kiezen overeenkomstig de liturgische kalender.
Het kerkkoor heeft ook een sociale functie, in deze tijd waarin we worden opgeroepen zolang mogelijk door te gaan met activiteiten, kan het kerkkoor hier een goede bijdrage aan leveren. De saamhorigheid binnen het koor is zeer hoog.
Voor velen bestaat het beeld dat het kerkkoor elke week moet zingen. We willen  dit graag nuanceren, want in de praktijk blijkt dat we gemiddeld twee weekenden per maand vrij zijn. Ook bestaat het beeld dat het koor een ouderen-koor is met een oud repertoire. Dat de gemiddelde leeftijd begint op te lopen kunnen we niet ontkennen, daar kunt u mogelijk iets aan doen. Maar ons repertoire is veelzijdig en modern. Wij vragen eventuele zangers en zangeressen van andere koren eens goed na te denken over de mogelijkheid naar ‘Cantate Domino’ door te stromen. Het kerkkoor wil graag met de huidige instelling doorgaan, maar het moet wel mogelijk zijn, daarom vragen we mensen die een betrokkenheid met de kerk en met de muziek in de Liturgie hebben ons te ondersteunen en met ons mee te doen.
Heeft u nog vragen neem gerust contact op met Ton van der Dussen (voorzitter), telefoonummer (013) 513 22 07 of via e-mail.

Dirigent  
Begeleiding      
Repetitie Donderdagavond, van 19.00 – 22.00 uur; afwisselend beginnen de dames of heren. Het eerste uur of laatste uur is dan partijrepetitie
Lokatie Parochiecentrum
Kerkzang Twee tot drie maal per maand in de weekendviering. Daarnaast zingen zij ook bij uitvaarten, jubilea en andere bijzondere vieringen.

 

Sint Jozef Parochie