Sint Jozef Parochie

Kerkbalans

De kerk geeft om jou…

Inmiddels bestaan we als parochie Sint Jozef alweer vier jaar. We zijn een actieve en levendige parochie. Er vinden veel activiteiten plaats zowel voor jong als oud. De parochie is een gemeenschap waar je altijd welkom bent, zij inspireert, helpt, bidt, deelt, rouwt, viert en waarschijnlijk kunt u dit rijtje zelf nog persoonlijk aanvullen. Samen ervaren we steeds meer dat we een parochiegemeenschap vormen met zorg en aandacht voor elkaar. Dit wordt zichtbaar door allerlei pastorale activiteiten, zoals communievoorbereiding, vormsel, dopen, huwelijksvieringen, gezinsvieringen, uitvaarten, ziekenbezoek, catechese en eucharistievieringen.

We zijn een financieel zelfstandige parochie. Alle uitgaven moeten volledig uit eigen middelen betaald worden. Het grootste gedeelte van onze uitgaven betreft het onderhoud van onze monumentale kerken. Als parochie streven we ernaar om inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk in balans te brengen. Het is ook daarom dat wij wederom een beroep op u doen om een bijdrage aan deze actie Kerkbalans te geven, zodat de toekomst van onze parochie behouden kan blijven. (Voor meer informatie over de financiën verwijzen wij naar de volgende link op onze website: http://www.jozef-parochie.nl/onze-parochie/financien/)

Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage, afhankelijk uw betrokkenheid en draagkracht. Elk bedrag is meer dan welkom, maar het volgende willen we u niet onthouden: per betalende parochiaan is op dit moment tenminste 90 euro per jaar nodig om onze financiële balans in evenwicht te houden. Wij nodigen u daarom van harte uit om ook in 2020 uw steentje bij te dragen.

Uw bijdrage ontvangen wij graag op rekeningnummer:
NL56 RABO 0118 1207 00
t.n.v. Parochie Sint Jozef o.v.v  “kerkbijdrage naam kerk”.
Ook kunt u één van de mogelijkheden op het bijgaande antwoordformulier invullen en sturen aan het secretariaat van de parochie.

… GEEF VOOR JE KERK!!!

Het pastoraal team en parochiebestuur van de Sint Jozefparochie.

Sint Jozef Parochie