Sint Jozef Parochie

Kerkbalans

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Beste parochiaan,

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar wij het geloof met elkaar delen. Waar wij rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar wij er voor de ander zijn, waar wij zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn wij als parochie van grote betekenis in de samenleving.

Ook het afgelopen jaar werden veel mensen of hun naasten direct of indirect geraakt door de aanhoudende Corona-crisis. Desondanks bouwden wij het afgelopen jaar verder aan een parochie die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 

Ook in 2022 willen wij het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Wij willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben wij uw steun bij nodig! Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans en doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan de kerkgebouwen, het pastoraat en activiteiten voor kinderen en ouderen. Als rentmeesters van het erfgoed in onze Sint-Jozef parochie, hebben wij voor 2022 verschillende grote onderhoudsprojecten gepland staan, zoals de dakbedekking van onze kerk in Moergestel. Alleen samen kunnen wij dit waarmaken! Zodat wij ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. 

Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook! Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage afhankelijk van uw draagkracht. Elk bedrag is meer dan welkom. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint-Jozef parochie onder vermelding van “Kerkbijdrage 2022”. 

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Het pastoraal team en parochiebestuur van de Sint-Jozef parochie


EERSTE AANKONDIGING ACTIE KERKBALANS

In de komende weken vragen wij weer uw aandacht voor een financiële bijdrage. De Katholieke en protestantse kerken zullen via radio, tv, website, facebook en youtube aan u vragen om mee te doen onder het motto:
'Geef vandaag voor de Kerk van morgen’.

Ook onze Jozefparochie zal bij u aankloppen. Komende weken gaan we dat vooral doen via de Nieuwsklok. U kunt daarin zien en lezen hoe we binnen onze kerken aandacht en zorg hebben voor elkaar en waarom we uw bijdrage daarbij hard nodig hebben.

Wilt u nu al uw steentje bijdragen dan kan dat op rekeningnummer:
NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint Jozef parochie o.v.v. actie Kerkbalans.

Het pastoraal team en parochiebestuur van de Sint Jozefparochie

Sint Jozef Parochie