Sint Jozef Parochie

Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Beste parochiaan,

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar wij het geloof met elkaar delen. Waar wij rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar wij er voor de ander zijn, waar wij zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn wij als parochie van grote betekenis in de samenleving.

Veel mensen of hun naasten worden direct of indirect geraakt door de effecten van een oorlog in Europa en aanhoudende onzekerheid over macro-economische factoren. Tevens ervaren wij als parochie de effecten van onder andere de corona periode die onlangs in het nieuws kwamen, rond de terugloop van het aantal religieuzen in Nederland. Desondanks bouwden wij het afgelopen jaar verder aan een parochie die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Ook in 2023 willen wij het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Wij willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben wij uw steun bij nodig! Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans en doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan de kerkgebouwen, het pastoraat en activiteiten voor kinderen en ouderen. Als rentmeesters van het erfgoed in onze Sint-Jozef parochie, hebben wij voor 2023 verschillende grote onderhoudsprojecten gepland staan. Alleen samen kunnen wij dit waarmaken! Zodat wij ook in 2023 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook! Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage afhankelijk van uw draagkracht. Elk bedrag is meer dan welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint-Jozef parochie onder vermelding van “Kerkbijdrage 2023”.
Ook kunt u één van de mogelijkheden op het bijgaande antwoordformulier invullen en sturen aan het secretariaat van de parochie.


Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Het pastoraal team en parochiebestuur van de Sint-Jozef parochie
 

Sint Jozef Parochie