Sint Jozef Parochie

Ziekenbezoek ontvangen

Ziekenbezoek

Als iemand ziek is kunnen mensen een grote steun zijn door de zieke te bezoeken.

Zo wil ook het pastorale team graag een steun zijn voor zieken en voor hen die om de zieke heen staan. Maar helaas is het zo vaak onbekend dat iemand ziek is. Daarom is het een groot goed als u er melding van maakt als u ziek bent, of dat u meldt dat een dierbare van u ziek is. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat, of met de priester of diaken van de kerk waar u kerkt.

U kunt er van op aan dat er op uw melding ten spoedigste gereageerd zal worden.

Sint Jozef Parochie