Sint Jozef Parochie

Caritas

Caritas Haaren

Caritas Haaren biedt u graag een helpende hand!

Caritas is een internationale hulporganisatie (werkzaam in 165 landen!), die zich richt op het ondersteunen bij armoede en het bestrijden van sociale onrechtvaardigheden. 
Naast financiële hulp, die deze organisatie kan geven, werkt zij ook mee om op andere wijze mensen een helpende hand te bieden of een hart onder de riem te steken.

Wat doet Caritas Haaren?

Caritas Haaren, H. Lambertus, is er voor alle inwoners van het dorp Haaren en bestaat al meer dan 60 jaar. Wij zijn een zelfstandig orgaan en beschikken over eigen financiële middelen. Wij werken samen met de parochie, maar ook met gemeente Haaren en meerdere maatschappelijke instanties. Zelfs in onze welvaartsstaat, waar alles zo goed geregeld lijkt, komen mensen soms toch tussen de wal en het  schip terecht. In (acute) noodsituaties, kunnen zij, ongeacht rang, kleur, leeftijd of kerkelijke overtuiging, een beroep op ons doen.

Extra acties

Caritas Haaren houdt jaarlijkse ook extra acties. Denk aan een kerstpakkettenactie, waarbij u ook familie of kennis kunt aandragen; ook zorgen we dat alle kinderen mee kunnen doen aan de kindervakantieweek in de zomer of schaatsweken in de winter. Elk kind moet kunnen meedoen, ook in Haaren. Volgt u voor de extra acties de mededeling in het Haarens Klokje.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt uw verzoek sturen naar:
Caritas Haaren
p/a Driehoeven 1a 
5076 BA Haaren.

Email

Caritas Haaren werkt anoniem. Na het ontvangen van uw verzoek nemen wij zo snel mogelijk contact op. Uw verzoek wordt uiteraard zorgvuldig door ons  behandeld. 
U kunt ervan op aan, dat wij uw privacy waarborgen. Als u denkt dat u of iemand in uw naaste omgeving in aanmerking komt voor hulp van onze instelling, aarzel dan niet ons te schrijven of te mailen. Wij zijn er voor u!


Charitas Oisterwijk

Charitas Oisterwijk is van oudsher een katholieke, kerkelijke instelling voor mensen die hulp nodig hebben. De instelling is vaak het allerlaatste vangnet voor mensen in nood. In vogelvlucht staan de mogelijkheden en de werkwijze van Charitas Oisterwijk opgesomd.

Charitas Oisterwijk bestaat al sinds begin 1300 en heeft eigen middelen beschikbaar. In de huidige tijd kan iedere inwoner van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, ongeacht zijn of haar (religieuze) overtuiging en ongeacht rang of afkomst, een beroep op deze instelling doen. Het gaat er slechts om of er hulp nodig is.

Charitas Oisterwijk verleent hulp in de vorm van een financiële bijdrage. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om achterstallige huur, een openstaande nota van de energiekosten of ziektekostenpremie te kunnen betalen. Doch ook als een koelkast, wasmachine of fiets vervangen moeten worden en de financi le middelen ontbreken.

Als de hulpvrager(-vraagster) dit soort problemen niet zelf kan oplossen en er geen voorziening is waar hij of zij een beroep op kan doen, kan Charitas Oisterwijk mogelijk de financiële nood lenigen. Het gaat daarbij overigens niet om permanente hulp maar om een eenmalig probleem dat uit de weg geruimd moet worden. De hulpvrager(-vraagster) kan Charitas Oisterwijk zelf benaderen via de telefoon, per post of per e-mail. Maar ook instanties kunnen dit doen. Aan de hand van de aanvraag wordt in samenwerking met o.a. het maatschappelijk werk Juvans, de Kredietbank en/of de gemeente de aanvraag beoordeeld. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, zorgt Charitas Oisterwijk dat één en ander geregeld wordt.  Zij werkt daarvoor samen met een aantal plaatselijke winkeliers.

De contactgegevens van Charitas Oisterwijk

Postbus 394 5060 AJ Oisterwijk
Telefoon: (06) 20 08 72 92
Website
E-mail

Vragen zijn welkom en waar mogelijk en verantwoord, wordt hulp geboden.

Sint Jozef Parochie