Sint Jozef Parochie

Charitas

Charitas is van alle tijden
financiële problemen zijn dat ook    
                    

Charitas Oisterwijk is van oudsher een katholieke, kerkelijke instelling. Zij bestaat al sinds begin 1300 en heeft eigen middelen beschikbaar om mensen in  nood  financieel bij te staan.  Onze instelling is vaak het allerlaatste vangnet voor mensen in nood en tegenwoordig ongeacht hun godsdienstige overtuiging. Iedereen wordt geholpen.

In vogelvlucht staan hieronder de mogelijkheden en de werkwijze van Charitas Oisterwijk opgesomd.

Als er geen wegen meer te vinden zijn

Charitas Oisterwijk is er voor àlle inwoners van Oisterwijk, Haaren, Heukelom en Moergestel.  Zelfs in onze welvaartsstaat, waar alles zo goed geregeld is, komen mensen soms tussen wal en schip terecht. Onze instelling is er voor iedereen die elders geen hulp kan krijgen.  Zij kunnen een beroep doen op ons, ongeacht iemands kerkelijke overtuiging, rang of kleur. Bepalend is de vraag of er hulp nodig is. 

Charitas Oisterwijk verleent hulp in de vorm van een financiële bijdrage. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om achterstallige huur, een openstaande nota van de  energiekosten of ziektekostenpremie te kunnen betalen. Maar ook als een koelkast, wasmachine of fiets vervangen moet worden en de financiële middelen ontbreken. Het gaat daarbij overigens niet om permanente hulp, maar om een eenmalig probleem dat uit de weg geruimd moet worden. 

De hulpvrager kan Charitas Oisterwijk zelf benaderen via telefoon, e-mail of per post. Maar ook instanties kunnen dit doen. Aan de hand van de hulpvraag word in  samenwerking met o.a. Loket Wegwijs, het maatschappelijk werk Farent, de Kredietbank en/of de gemeente de aanvraag beoordeeld. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, zorgt Charitas Oisterwijk dat één en ander geregeld wordt. Zij werkt daarvoor samen met een aantal plaatselijke winkeliers.

Acties

Elk jaar organiseert Charitas Oisterwijk een aantal acties waar mensen met een smallere portemonnee aan mee kunnen doen. Een voorbeeld is de Kerstactie, maar ook in de zomervakantie wordt gewoonlijk een actie gehouden. De activiteitenkalender op de website www.charitasoisterwijk.nl geeft hierover meer informatie.

Hulp nodig? Aarzel niet!

U begrijpt dat wij zorgvuldig moeten zijn in het beantwoorden van hulpvragen. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor hulp van onze instelling, aarzel dan niet om ons te bellen, te mailen of te schrijven. Wij zijn er voor u!

Hoe kunt u ons bereiken

Wij doen ons werk anoniem. Daarom vragen wij u contact met ons op te nemen. Als u belt, vraagt onze voicemail u om uw naam en telefoonnummer in te spreken, zodat wij u terug kunnen bellen. Uiteraard zullen wij uw privacy waarborgen.

De contactgegevens van Charitas Oisterwijk
Telefoon:     06 - 20 08 72 92
E-mail:         info@charitasoisterwijk.nl
Postadres:  Postbus 394 5060 AJ Oisterwijk

Sint Jozef Parochie