Sint Jozef Parochie

Trouwen in de kerk

Het grootste geschenk dat God aan mensen gaf is de liefde en heel in het bijzonder de liefde tussen man en vrouw. Als beiden de wens hebben om voor altijd het leven met elkaar te delen, is er geen mooier begin dan elkaar trouw te beloven in de kerk: voor Gods aangezicht dus, opdat Hij in het huwelijk aan het samenleven van man en vrouw zijn zegen kan geven.
Man en vrouw beloven elkaar deze trouw ten overstaan van een kerkelijke bedienaar (een priester of diaken) en twee getuigen.
Kerkelijke huwelijksvieringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke huwelijkssluiting, zonder de burgerlijke huwelijkssluiting is een kerkelijk huwelijk in ons land verboden.
Als er de wens is om een kerkelijk huwelijk te sluiten, neem dan contact op met de parochie.
Als eerste zal er een afspraak gemaakt worden met een priester of diaken voor een eerste gesprek. In dit gesprek zullen alle dingen besproken worden die nodig zijn om de definitieve voorbereiding in gang te kunnen zetten.
Er zal gesproken worden over het huwelijk, de viering met de muziek die door het koor verzorgd kan worden en al wat er nog meer bij komt. Ook zal er een afspraak gemaakt worden met degenen die de huwelijksvoorbereiding in de parochie op zich genomen hebben.

Er zijn drie verschillende vieringen mogelijk. De liturgie van elk van deze vieringen is hier te downloaden. De vieringen zijn:

Eucharistieviering
Als een priester voorgaat in de viering.
Woord en Communieviering
Als een diaken voorgaat in de viering.
Woord en Gebedviering
Als een diaken voorgaat in de viering en het bruidspaar door omstandigheden liever geen Communie ontvangt, of als het een huwelijk betreft waarvan een van beiden niet Katholiek is.

Sint Jozef Parochie