Sint Jozef Parochie

Nalaten aan de parochie

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als Jozefparochie zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. 

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de Jozefparochie op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze Jozefparochie, neem dan contact op met Pastoor Francis De Meyer tel.: 06-27535678 of stuur een e-mail. 

Voor meer informatie over ‘nalaten’ kunnen we u ook een handige brochure toesturen. De brochure kunt u ook hier downloaden of meenemen van de infotafel achter in de kerken van onze parochie.

Sint Jozef Parochie