Sint Jozef Parochie

Nieuws

Communicanten Jozef parochie

Feestelijk aangeklede kinderen, mooie versierde kerk Wat een feest in totaal 27 kinderen ontvingen na maanden van voorbereiding de Eerste Heilige Communie Van harte proficiat met deze bijzondere stap in jullie leven! We hopen dat je een leuke dag hebt gehad en dat je er met veel lief...

Onderhoud gebouwen

Binnen onze parochie zijn we als bestuur van de Jozef Parochie, de erfgenaam en rentmeester van een aantal kerken en pastorieën.  Haaren, Moergestel en Oisterwijk hebben vanuit een Rijk Rooms verleden, mooie, centraal gelegen gebouwen en kerken overgeleverd waar de katholieken graag samenkomen...

Ad Kennes: 60-jaar priester

Op zondag 19 juni is er een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Petruskerk vanwege het 60-jarig! Priesterfeest van pastor Ad Kennes.  Zelf zegt hij daarover: “dankbaar ben ik jegens de Heer Jezus die mij in staat heeft gesteld om 60 jaar in zijn dienst te werken in de Kerk ...

800 jaar St. Jan 's-Hertogenbosch

Foto website St. jan In 2022 vieren we 800 jaar Sint-Jan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden i...

Jubilaris in het zonnetje

Harry Sterke uit Haaren werd in het zonnetje gezet voor 38 jaar trouwe dienst al koster en allerlei hand- en spandiensten Hij kreeg uit de handen van de pastoor namens het pastorale team een mooie Jozefspeld, oorkonde en een handgeschilderd Jozef icoon. Daarnaast kreeg hij van collega kosters ...

Pinksteren in het natuurtheater

Het weer was de hele week spannend, maar ‘s morgens vroeg toch besloten om de viering in het Natuurtheater door te laten gaan. En daar is dan meteen die heerlijke samen-doen-sfeer in het zonnetje!  Hoe maak je het thema veerkracht duidelijk? De kinderen hebben het op verschillende manieren ...

Terugblik High Tea 65+

Afgelopen donderdag 2 juni hebben we voor de 2de keer genoten van een heerlijke high tea middag in het parochiecentrum van Oisterwijk. Deze keer mochten we meer dan veertig 65+-verwelkomen. Er waren diverse hartige en zoete hapjes en 2 jonge zusters uit Breda (Blauwe zusters) hebben vertelt over hu...

Onze lieve Heer Hemelvaart

Feestelijke openluchtmis op 26 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart bij de Maria kapel in Moergestel. Ook dit jaar vindt op Hemelvaartsdag een openluchtmis plaats in het bos achter de kapel van Onze lieve Vrouw van de vrede aan de Oisterwijkseweg in Moergestel.  Graag verwelkomen wij u voor de fe...

Maria - meimaand

Tijdens de maand mei barst de schepping van schoonheid en nieuw leven na een lange winter. Misschien is dit de reden dat Maria wordt geassocieerd met dit seizoen van overvloed. De overvloed van de natuur gedurende de maand mei weerspiegelt de voortdurende Maria's vruchtbare aanwezigheid in het leven...

Ingezonden: Vanuit Rome

Zondag 15 mei werden 10 mensen heilig verklaard, waaronder Charles de Foucauld en Titus Brandsma. In onze kerk vertelde pastoor Francis over de heilige Catharina Labouré uit Parijs.  Op dat grote St. Pietersplein leek onze Paus klein en oud, maar toen hij begon te preken was dat heel indrukwe...

Terugblik: De werkelijkheid van het onzichtbare

OPNIEUW EEN INTERESSANTE AVOND OVER GELOVEN Afgelopen dinsdagavond 10 mei was er weer een avond met een geloofsgetuigenis in het St. Jozefcentrum. De onderwerpen waren dit keer: - Zien met nieuwe, geestelijke ogen, nederigheid en Pasen. - De waarachtige verrijzenis of opstanding van de Heer en dat...

Vastenactie verlengd

We hebben bericht gekregen van de landelijke Vastenactie, dat we dit jaar tot en met 8 mei actie mogen voeren voor ons eigen project. Dit omdat de oorlog in Oekraïne ook veel aandacht en steun vraagt. Tegelijkertijd hebben we van pater Sander gehoord, dat ze nu eindelijk, na maanden van grote droo...

Power of Fire uitstapje vormelingen

De jaarlijkse dag voor vormelingen uit het bisdom Den Bosch. Met 9 vormelingen uit onze St. Jozefparochie waren we erbij! Via het Transferium en de bus stapten we uit op de Parade om in de Sint Jan de dag te beginnen met het ontsteken van het vuur door de bisschop en een gebedsviering. Hierna...

Terugblik Vormselviering

H. VORMSEL Het was een bijzonder moment: 14 jongens en meisjes staan met hun brandende doopkaars voor monseigneur Mutsaerts, hun Vormheer. Samen hernieuwden zij de doopbelijdenis, die hun ouders eerder voor hen uitspraken, toen ze gedoopt waren. Nu gaven ze zelf antwoord omdat ze bewust gekoz...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

(Beloken Pasen) De eerste zondag na Pasen heet sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.  In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen ...

Nieuws uit Oeganda

Droogte en voedseltekort in Uganda  Het droge seizoen in het noorden van Uganda is normaal van half december tot half maart. Echter in november stopte het al met regenen. Maar dankzij ons project kon het planten gewoon doorgaan. Er werden beschermende maatregelen getroffen om de pas geplante z...

Terugblik High Tea

Afgelopen donderdagmiddag 31/3 was het dan eindelijk zover; onze eerste high tea middag voor alle senioren uit onze Jozefparochie. De opkomst was hoog met 35 mensen. De tafels waren feestelijk gedekt en stonden vol met lekkere hapjes. Zo waren er verschillende gebakjes, hartige hapjes en zelfs een ...

PASEN, God heeft het laatste woord.

De laatste jaren lijkt het erop dat de jaarlijkse viering van Pasen gepaard gaat met veel zorgen in de wereld. Er was de Covid-pandemie en nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze huidige oorlog is bijzonder verontrustend omdat het niet voortkomt uit de natuur of gezondheidsproblemen, maar ...

Palmpaasstokken maken - Gezinsviering

Zaterdag 9 april van 17.30 – 18.45 uur gaan we in het parochiehuis in Haaren (naast de kerk) met de communicanten Palmpaasstokken maken en dan is er aansluitend om 19.00 uur een gezinsviering  met processie in de kerk in Haaren. Broertjes/ zusjes en andere gezinnen zijn ook welkom om zaterda...

Hoogfeest van St. Jozef

Het hoogfeest is een feest voor onze parochie om te vieren Midden in de Veertigdagentijd pauzeren we even voor het hoogfeest van Sint Jozef, de echtgenoot van de Maagd Maria. Sint Jozef had de taak om als vader over Jezus te waken. Maar de Heer wilde, dat het hoofd van de Heilige Familie van N...

Afblijven!!

Waar moet ik van afblijven? Van de plantjes, van de knuffels en van andere dierbare herinneringen die nabestaanden hebben neer gelegd op het graf van hun dierbare overledene.  Die worden toch niet weggehaald? Daar blijf je toch met je fikken van af? Ja, die worden met de regelmaat van de klo...

Caecilliakoor opgeheven, Petruskoor opgericht

Beste parochianen Al ruim 50 jaar bent u gewend dat het Caeciliakoor één keer in de maand een zondagse mis in de Petruskerk muzikaal verzorgt met meerstemmige missen en motetten van grote klassieke componisten. De mannen van het Caeciliakoor verzorgden ook maandelijks een gregoriaanse mis en op h...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Wa...

Borrelen enzo...

Voor alle vrouwen/moeders van de Jozefparochie en omgeving. Houd je van lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid maar ben je ook op zoek naar meer verdieping in je leven en zou je God beter willen leren kennen? Kom dan naar de borrelclub!  Ongeveer een keer in de zes ...

Opbrengst voedselhulp Oeganda

HONGER IN OEGANDA Weet u nog dat we vorig jaar in de zomer een oproep hebben gedaan om te geven voor het vluchtelingenkamp, waarin priester Sander actief is, omdat de prijzen van voedsel zo ontzettend gestegen waren? Corona was daar nog veel heftiger dan bij ons! U heeft de nood goed ingeschat, wa...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Pizzaclub St. Jozef

pizza - vorming - vriendschap - sport - spel - film  Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar. We komen ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar van 18.30-20.30 In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk ( naast de Petruskerk) Deelname is gratis. Kom gezellig een keertje meedo...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Actie Kerkbalans

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN Beste parochiaan, De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar wij het geloof met elkaar delen. Waar wij rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar w...

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen.  Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er ...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...
Sint Jozef Parochie