Sint Jozef Parochie

Nieuws

Informatieavond Eerste Heilige Communie

Beste ouders/verzorgers,  De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouders/verzorgers van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie, het project dat gebruikt wordt ter voorbereiding, d...

Oktober: Mariamaand-Rozenkransmaand

Ieder jaar staat de maand oktober in het teken van de Rozenkrans. Dit is vooral te danken aan het feit dat het liturgische feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans jaarlijks op 7 oktober wordt gevierd. Deze feestdag werd ingesteld om de heilige Maagd Maria te eren uit dankbaarheid voor de besch...

Gerarduskalender 2024

Elke dag een beetje spirit De Gerardus kalender voor 2024 is weer verkrijgbaar.  De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!' Op de achterka...

Borrelen enzo...

De borrelavond voor vrouwen Houd je van lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid maar ben je ook op zoek naar meer verdieping in je leven en zou je God beter willen leren kennen? Kom dan naar onze borrelavond!  Eens in de twee maanden komen we bij elkaar om aan de han...

Bijbellezen

In mei hielden we drie heel fijne en bijzondere Bijbelavonden over Pinksteren en de Heilige Geest. In september pakken we de draad weer op met vijf avonden over de brief van Jakobus. We zijn met ongeveer 10 personen en iedereen is hartelijk welkom.  De brief van Jakobus Jakobus verb...

Pizzaclub St. Jozef

De pizzaclub is voor alle tieners tussen de 10 en 18 jaar. Elke twee maanden organiseren we een gezellige avond van 18.30 tot 20.30 uur in het JOzefcentrum. Kerkstraat 95A in Oisterwijk. (naast de Petruskerk) Datums: 2023:  29 september - 24 november 2024:  19 januari - 22 maart - 24 mei...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Wa...

High tea 65+

Voor alle 65+ uit onze parochie organiseren wij weer een drietal high tea middagen. Waar:  In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A,  in Oisterwijk Op een donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur Datums:  2023: 30 november 2024:  8 februari - 27 juni Deelname is gratis. Ivm de ...

Zonnepanelen en onderhoud

Zonnepanelen Jozefcentrum Oisterwijk De afgelopen dagen hebben we het parochiecentrum in Haaren van 28 zonnepanelen voorzien en het Jozefcentrum van de Petruskerk in Oisterwijk (zie foto) van 42 stuks. Tezamen zorgt dit voor ongeveer 28.800 Kwh elektra opbrengst op jaarbasis. Hiermee sluiten we aan op ons besef dat ook een parochie voo...

Korte terugblik Maria Tenhemelopneming

Ook dit jaar vond op dinsdag 15 augustus, de feestdag van Maria Hemelvaart,  de openluchtmis plaats in het bos achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. Zie foto verslag  Foto's Peter Franken  ...

Cor van Kempen in het zonnetje

Op 27 juli hebben we Cor van Kempen in het zonnetje gezet. Ze kreeg van pastoor Francis de Meyer de  Jozefspeld opgespeld en ze kreeg een mooie bos bloemen en een Jozef Icoon.  Vele jaren was Cor van Kempen als vrijwilligster betrokken bij de St. Jozefparochie. Ze zorgde er mede voor da...

Vergeet God niet mee te nemen op vakantie!

"Vergeet God niet mee te nemen op vakantie!" De zomermaanden zijn aangebroken. De uittocht naar vakantiebestemmingen is begonnen. Genieten van iets anders waar we in het afgelopen werkjaar minder tijd voor hadden. Dit kan natuurlijk veraf of dichtbij. De vakantie is voor ons allen een periode om he...

Terugblik High Tea

We kijken weer terug op een hele geslaagde high tea middag. We mochten afgelopen donderdagmiddag meer dan dertig 65+ ers in het parochiecentrum begroeten. Na het welkomstwoordje van pastoor Francis vertelde kapelaan Donders aan de hand van foto’s over Israël. De tafels waren goed gevuld met hart...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Communicanten van 2023

Feestelijk aangeklede kinderen, mooie versierde kerk Wat een feest in totaal 26 kinderen ontvingen na maanden van voorbereiding de Eerste Heilige Communie Van harte proficiat met deze bijzondere stap in jullie leven! We hopen dat je een leuke dag hebt gehad en dat je er met veel...

Sacramentszondag

Zondag 11 juni vieren we in de Kerk het hoogfeest van het Heilig sacrament. We gedenken met dit feest dat Jezus in ons midden woont. Waar je ter wereld ook komt, als je een katholieke kerk binnengaat, zie je in de buurt van het tabernakel een rode lamp branden. De rode godslamp brengt ons in herinn...

Een Vaantjesboom voor de pastoor

Een meerstammige boom, de vaantjesboom ofwel zakdoekjesboom ter ere van het 12,5 jarig priesterschap van pastoor Francis De Meyer.  De meerstammige boom staat symbool voor de Jozef parochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) Met als hoofdtak de pastoor. Geschonken door de parochianen van Haar...

Terugblik: Power of Fire

Een superdag, zaterdag 15 april!   De jaarlijkse dag voor alle vormelingen van het bisdom Den Bosch. Tijn, Suze, Inge en Lise (jammer dat niet iedereen mee kon gaan) maakten na de eucharistieviering in de Sint Jan, kennis met vormelingen van de parochie H. Drie-Eenheid uit Nijmegen. ...

Terugblik: Vormselviering

13 jongens en meisjes uit onze St. Jozefparochie en 3 ‘gast’ vormelingen (uit Vught en Zaltbommel ). Het was een bijzonder moment: 16 jongens en meisjes stonden met hun brandende doopkaars voor monseigneur Mutsaerts, hun vormheer.  Samen hernieuwden zij de doopbelijdenis, die hun ouders ee...

Terugblik: 12,5 jarig Bisschopjubileum

Afgelopen zondag was het dubbel feest: het feest van St. Jozef, onze patroon, én van het koperen bisschopsjubileum van monseigneur Mutsaerts. De mis ging over een licht zijn en echt luisteren. Bisschop de Korte was dankbaar voor de inzet van de hulpbisschop, die zich veel richt op jongeren. Ontroer...

Afblijven!!!! 2

Hoezo, afblijven. Dat heb je een half jaar geleden ook al gevraagd. Hebben ze daar geen gehoor aan gegeven? Blijkbaar niet want het gebeurt nog steeds, dat er bloemen, knuffels en andere dierbare herinneringen die de nabestaanden op het graf hebben gelegd, worden weggehaald. De persoon/persone...

Ruimen van graven

Op de begraafplaatsen van onze parochie worden zoals wellicht bekend met regelmaat graven geruimd. Voor de graven waarvan de rechten zijn vervallen en de nabestaande toestemming hebben gegeven zullen de grafmonumenten worden geruimd. Inmiddels zijn op de begraafplaats Haaren de vervallen grafmonume...

Prijsstijging begraven 2023

Zoals u wellicht hebt gezien hebben we de tarieven voor begravingen moeten verhogen.  Dit is vooral het gevolg van de gestegen prijzen bij de onderaannemers. De basisprijs van het onderhoud door onze aannemer is verhoogd mede door de loonstijging en de verhoogde brandstofprijs. Ook hebben we g...

Bedevaarten Lourdes en Beauraing

Bedevaartreizen naar Lourdes Aangeboden door het Huis voor de Pelgrim.        Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch bestaat uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De reis is voor jong en oud, ziek en gezo...

Terugblik vrijwilligersfeest

Als dank aan alle vrijwilligers uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren van de St. Jozef parochie was er een vrijwilligersfeest georganiseerd. Dit feest vond plaats in Cultureel centrum De Tiliander. Ruim 250 vrijwilligers waren aanwezig. De pastoor opende de bijeenkomst met dank aan de aanwezigen van...

Helpende handen gezocht

De poetsgroep van de Petruskerk in Oisterwijk is op zoek naar u! We komen 1x in de maand op maandagochtend bij elkaar om de Petruskerk mooi schoon te houden. Naast het schoonmaken is er ook tijd voor een kopje koffie met wat lekkers en een praatje. Heeft u op de maandagochtend 2 uurtjes over kom da...

Schoolbezoek aan een van onze Kerken

We merken dat scholen ons steeds vaker weten te vinden voor bv een bezoek met de klas aan onze Kerken Rondom Kerst brengen de klassen vaak een bezoek bij de kerststal of om het kerstverhaal te horen. Rondom Pasen vertellen we het paasverhaal of we lopen met de wat oudere kinderen langs alle Kr...

Kerk in de steigers

Zoals u op de foto’s kun zien staat de Kerk St. Jans Onthoofding in de steigers. De restauraties aan het dak zijn volop bezig. De oude leien aan de oostkant worden vervangen door nieuwe leien afkomstig uit Engeland. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind september klaar zijn....

Onderhoud gebouwen

Binnen onze parochie zijn we als bestuur van de Jozef Parochie, de erfgenaam en rentmeester van een aantal kerken en pastorieën.  Haaren, Moergestel en Oisterwijk hebben vanuit een Rijk Rooms verleden, mooie, centraal gelegen gebouwen en kerken overgeleverd waar de katholieken graag samenkomen...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Afblijven!!

Waar moet ik van afblijven? Van de plantjes, van de knuffels en van andere dierbare herinneringen die nabestaanden hebben neer gelegd op het graf van hun dierbare overledene.  Die worden toch niet weggehaald? Daar blijf je toch met je fikken van af? Ja, die worden met de regelmaat van de klo...

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen.  Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er ...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...
Sint Jozef Parochie