Sint Jozef Parochie

Nieuws

13 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen vieren we elk jaar de Hemelvaart van de Heer. In de Handelingen van de Apostelen wordt deze gebeurtenis beschreven. Nadat Jezus aan Zijn apostelen de belofte deed dat de Heilige Geest over hen zou komen, gebeurde het: “Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven e...

Meimaand - Maria maand

Een nieuwe maand is weer aangebroken. Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre, koude winter. De bloesems kondigen de nieuwe lente aan. In deze maand mogen wij bijzonder aan de hand van Maria gaan.  Wij eren onze hemelse Moeder, die in de Hem...

Bericht MOV; vastenactie 2021

Pasen is weer voorbij. In de Nieuwsbrief van de vastenactie lezen we dat ondanks de Corona maatregelen er toch mooie initiatieven en acties zijn geweest. Zo kon je virtueel door Afrika wandelen en daar hebben 350 mensen aan meegedaan die samen ruim 35.000 km hebben gelopen!! En daarmee bijna € 24....

Even voorstellen: Pater Elias Leyds

Aangevlogen en nu al thuis. Een nieuw gezicht in de parochie: mijn naam is pater Elias Leyds. Geboren (1958) en daarna een paar jaar getogen in Eindhoven. Ik ben pater, bij de Broeders van Sint Jan. Ik hoor bij de priorij in Utrecht, maar ben met een speciale opdracht op pad gestuurd. Met een aant...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De eerste zondag na Pasen heeft sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen is en bij die gelegenheid ...

Paasboodschap

Goede Week en Pasen De Veertigdagentijd loopt ten einde en vreugde van Pasen staat voor de deur. We worden in deze Goede Week uitgenodigd om samen bij de Heer en de leerlingen te zijn; in de bovenkamer bij het Laatste Avondmaal, in de Hof van Olijven, langs de kruisweg, op Golgotha en heel vro...

Terugblik: Palmpasen en Kruiswegviering voor kinderen

Foto's van  mooie Palmpasen vieringen en kruisweg voor kinderen binnen onze parochie St. Jozef                ...

Overlijden emeritus pastoor Wim Muskens

Op donderdag 18 maart 2021 is in het verzorgingshuis Haarensteijn te Haaren emeritus-pastoor Wim Muskens overleden. Geboren in Oudheusden op 9 augustus 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te ...

Vastenactie 2021

Lees hier de berichten van Sander over het kamp en de voortgang van het project 1e Bericht 22 febr:  priester Sander Kesseler  2e bericht 1 mrt:     Verschil in stammen 3e bericht 8 mrt:     Droogte 4e bericht 15 mrt:   Mama Pasca 6e bericht 22 mrt:...

Ite ad Joseph - Ga tot Jozef

Aanstaande vrijdag 19 maart viert de Kerk het feest van Sint-Jozef, de echtgenoot van Maria, de tedere vader van Jezus, de afstammeling van koning David en de hardwerkende timmerman uit Nazareth. Hij is de beschermheer van de universele Kerk en van onze parochie. Wat is het geheim van zijn lev...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Na de vier bijeenkomsten in de advent voorafgaand aan Kerstmis, willen we in het nieuwe jaar maandelijks bijeenkomen rond een thema of bijbelfragment dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verrassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens de laatste dinsdag van de maand. In de maand m...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Pizzaclub St. Jozef

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar We komen 1x per 6 weken bij elkaar van  18.30 tot 20.30 uur  In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk (naast de Petruskerk) Samen eten (Pizza, friet) Gastspreker vorming discussie spel film vriendschap gezelligheid Datums 2020: 27 novemb...

Afscheid Henk Kemps

Vanaf 2012 was Henk Kemps beheerder van de begraafplaats H. Lambertus te Haaren en het verzorgde ondermeer alle administratieve taken.  Inmiddels is de gehele administratie van de vier begraafplaatsen in onze parochie overgeheveld naar het centrale secretariaat. Voor Henk was dit het moment na ...

Dankwoord priester Sander Adventsactie

De adventsactie in onze parochie was voor voedsel voor de kinderen in het vluchtelingenkamp in de parochie van Sander Kesseler in Uganda.  Vanwege de corona ligt het transport na genoeg stil. Sander Kesseler had laten weten dat er nood is door gebrek aan voedsel. De prijzen van rijst, mais en b...

Opbrengst Adventsactie 2020

Een geweldige opbrengst  Tijdens de adventstijd is er binnen onze parochie aandacht besteed voor een voedselactie in Oeganda. Wat fijn, dat we toch goed met anderen mee kunnen leven, ook al is het bij ons ook allemaal wat minder! Voedsel is voor Oeganda  een groter probleem in coronatijd...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. Vroe...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigd...

Huiszegen 2021

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieder huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.  Tegenwoordig hangt men een voorgedrukte kaart in huis die met Driekoningen door de priester worden gezegend....

Nieuwjaarswens 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we de neiging om terug te kijken naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaar 2020 hebben we afgesloten, het zal de geschiedenis ingaan als Coronajaar dat de wereld in zijn greep hield.  Een nieuw jaar staat voor de boeg. We beginnen het nieu...

Vormselvoorbereiding 2021

De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paroch...

Communievoorbereiding 2021 Haaren

Informatie aanmelden Eerste Heilige Communie Haaren Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project...

Communievoorbereiding 2021 (Moergestel/Oisterwijk)

INFORMATIE / AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE (Moergestel en Oisterwijk) Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de C...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Aanmelden weekendvieringen

Haaren: Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 – 82 01 11 53 Moergestel: Zondag 9.30 uur (Kerk St. Jans Onthoofding) Aanmelden alleen telefonisch bij Jacqueline Vis telefonisch: 06 – 52 10 42 51 ...

Afspraken eucharistievieringen ivm covid-19

EXTRA MAATREGELEN MBT CORONAVIRUS Het bestaande advies protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen: •    Voorlopig advies niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, e...
Sint Jozef Parochie