Sint Jozef Parochie

Nieuws

Advent

EEN NIEUW LITURGISCH JAAR...  Zondag beginnen we een nieuw liturgisch jaar als we de advent ingaan. Het is een tijd van bezinning over de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven. Het woord "Advent" is ontleend aan het Latijnse woord "Adventus" wat "Komst" betekent. De adventstijd help...

Bijzonder St Ceciliafeest

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. De gedenkdag van de heilige is 22 november. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Zij is bescherm...

Nalaten....

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Vier Adventsbijeenkomsten

Het kerkelijk jaar loopt van de 1e adventszondag t/m het feest van Christus Koning. Het hele liturgische jaar is zo opgezet dat we ons een beeld van Jezus kunnen vormen. De advent is de tijd bij uitstek om inzicht te verwerven over de betekenis van God die mens wordt. De geboorte van het Kind in de ...

Adventsactie

SAMEN ADVENT BELEVEN? Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te do...

Kerstspeurtocht: vrijwilligers gezocht

Het zou toch fijn zijn als we het kerstfeest met elkaar kunnen vieren. Ook in coronatijd! Juist daarom houden we een kerstspeurtocht voor groot en klein op woensdag 23 december. Tussen 15.00 en 17.00 uur gaan we door het sfeervolle centrum van Oisterwijk op zoek naar het kindje Jezus. De speurtocht...

Vormselvoorbereiding 2021

De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paroch...

Communievoorbereiding 2021 Haaren

Informatie aanmelden Eerste Heilige Communie Haaren Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project...

Communievoorbereiding 2021 (Moergestel/Oisterwijk)

INFORMATIE / AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE (Moergestel en Oisterwijk) Beste ouders/verzorgers, De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de C...

Dank aan het bestuur en pastoraal team

Muziek brengt mensen samen; Muziek geeft mensen hoop; Muziek bevrijdt de tranen; Muziek laat verdriet de vrije loop. Muziek helpt mensen rouwen; Muziek kan bruggen bouwen; Zij uit als woorden falen, haar gevoel in alle talen. Met dit gedicht van (Caroline Duusings), dank ik het pastoraal team en...

Pizzaclub St. Jozef

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar We komen 1x per 6 weken bij elkaar van  18.30 tot 20.30 uur  In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk (naast de Petruskerk) Samen eten (Pizza, friet) Gastspreker vorming discussie spel film vriendschap gezelligheid Datums 2020: 27 novemb...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

Monument als waardig afscheid

Ooit hebben mensen afscheid moeten nemen, begraven en vergeten, onbekend en herbegraven, onze medemens. Op 2 november, Allerzielen werden op het kerkhof in Haaren bloemstukken gelegd op een nieuw graf.  Een verzamelgraf voor overledenen die begraven lagen rond de waterstaatskerk, de kerk die i...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

Aanmelden weekendvieringen

Haaren: Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 – 82 01 11 53 Moergestel: Zondag 9.30 uur (Kerk St. Jans Onthoofding) Aanmelden alleen telefonisch bij Jacqueline Vis telefonisch: 06 – 52 10 42 51 ...

Afspraken eucharistievieringen ivm covid-19

EXTRA MAATREGELEN MBT CORONAVIRUS In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus en de kerken in Nederland n.a.v. zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aa...

Alpha cursus gaat online

Voor de tweede keer hebben we onze Alpha cursus moeten annuleren vanwege de de coronabesmettingen en de maatregelen vanuit de overheid en kerken. Maar wij hebben goed nieuws!! Er is namelijk een alternatief: de Alpha online. Wat is Alpha? De “Alpha” is een beginnerscursus voor iedereen die mee...

Hubertusbroodjes zegenen

Hubertusbroodjes zegenen, (3 nov. Feestdag) bij bakkerij Van Hulten in Moergestel, Bakkerij Gillis in Oisterwijk en Haaren en Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk.     ...

Sander weer in Oeganda

Op 3 oktober kon Sander Kesseler eindelijk weer vertrekken naar zijn werk in Oeganda. Daar aangekomen moest hij in de hoofdstad eerst 10 dagen in quarantaine. Maar hij kreeg wel bericht dat de kinderen In het vluchtelingenkamp de eerste doos geopend hadden en blij waren met de pennen en een enkele k...

Allerheiligen en Allerzielen

De eerste dagen van de maand november staan in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. Deze spirituele dagen in de Kerk moedigen ons aan om na te denken over de schoonheid van ons katholiek geloof en de waardigheid van elke ziel. We hebben allemaal het leven ontvangen van God en we zullen allema...

Oktober Mariamaand - Rozenkransmaand

In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans. In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om on...

Vormselviering

Foto: Masja - Foto Vlaminckx Met voldoening wordt teruggeblikt op de Vormselviering 26 september. Na enkele maanden van afwisselende voorbereiding en opeens een onderbreking vanwege het coronavirus, was het toch eindelijk zover.  Afgelopen zaterdag 26 september ontvingen 22 jongens en meisjes uit Haaren, Moergestel en Oi...

Woord van bemoediging Bischoppen

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoo...

Wereldmissiemaand

Behalve rozenkrans-maand, waarbij Maria weer in het licht gezet wordt, is oktober ook de missiemaand. Dit jaar is het motto: 'Gelukkig de vredestichters'. Missio wil in West-Afrika stemmen van hoop laten horen te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronacrisis. In Niger e...

Afscheid Harrie Termeer organist Kerkkoor Haaren

Afgelopen zondag hebben we aan het einde van de eucharistieviering  even stilgestaan bij het afscheid van Harrie Termeer als organist van het kerkkoor. Al sinds 1991 was Harry actief. Eerst als organist en in 1999 nam hij ook het stokje over als dirigent van het kerkkoor. In 2013 kreeg het koo...

Eerste Heilige Communieviering Moergestel/Oisterwijk

Foto: Masja Vlaminckx In de voorbije maanden hebben 26 kinderen uit Moergestel en Oisterwijk zich stap voor stap voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. Op zondag 20 september was het eindelijk zover. Onder een stralende najaarszon werden de communicantjes begeleid naar een sfeervolle versierde Petruskerk. Tijdens d...

Hein van Cuyck; 25 jaar vrijwilliger begraafplaats Moergestel

Het is alweer 26 jaar geleden dat door Sjef van Roessel het initiatief werd genomen om mensen bij elkaar te brengen die  hun vrije tijd wilden besteden om  de begraafplaats te onderhouden. Inmiddels zijn de meesten van de groep vervangen. Er is echter één persoon die nog steeds bij die v...

Alpha cursus gaat weer van start

Wij hebben goed nieuws! Op dinsdag 29 september gaan we weer van start met de Alpha-cursus! De “Alpha” is een beginnerscursus voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Maar ook voor diegene die zijn geloof wil verdiepen of wil groeien in persoonlijke ontwikkeling of in rela...

Afscheid van Jos de koster

In een volle Lambertuskerk namen we afscheid van onze Jos, de koster. Van de pastoor kreeg hij de Jozefspeld opgespeld als dank omdat hij meer dan 25 jaar koster is geweest en voor de vele andere hand- en spandiensten. Ook Mien werd in de bloemetjes gezet. Namens iedereen JOS BEDANKT!! Beste ...

Moergestel helpt Bolivia

Theo met 2 afgestudeerde jongeren van de Middelbare school. Dit jaar geen TOER MEE vanwege het coronavirus.  De sponsorfietstocht TOER MEE kan dit jaar niet door gaan om het werk van de Moergestelse pater Theo Raaijmakers te steunen. In Cochabamba (Bolivia) doen zijn scholen erg goed werk bij de opvang van straatjeugd, die hij de gelegenheid geeft een ...

Boekentassen zegenen

Afgelopen zondag tijdens de eucharistieviering zijn er boekentassen gezegend voor een goed begin van een nieuw schooljaar....

Zegening H. Hartbeeld begraafplaats Moergestel

Aanstaande donderdag 13 augustus om 10.30 uur zal het H. Hartbeeld gezegend worden. Het beeld is geschonken door Cees en Tiny van Gisbergen. De werkgroep van de begrafenisplaats heeft het gerestaureerd en een eervolle plaats gegeven op de begrafenisplaats in Moergestel....

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor!

Hieronder kunt u kort wat lezen over de nieuwe betuursleden van onze parochie. Wilt u weten wie er nog meer in het bestuur zitten dan kunt u dat hier zien. Mijn naam is Walter van de Sande, 68 jaar. Ik begeleid, binnen het kerkbestuur, de begraafplaatsen. Ik ben zelfstandig transportonderneme...

Afscheid bestuurslid Frans Vermeer

Frans Vermeer heeft inmiddels afscheid genomen als bestuurslid van onze parochie St. Jozef. 18 jaar lang heeft hij zijn talenten ingezet voor de parochie. Vanuit het bestuur van de Petrusparochie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie van de vijf parochies tot de nieuwe parochie S...

Hulpbisschop Mutsaerts medepastor in onze parochie

Versterking in het pastorale team Verheugd zijn wij met de benoeming van hulpbisschop Rob Mutsaerts in onze St. Jozef Parochie. Monseigneur Mutsaerts heeft zelf te kennen gegeven voor 50 procent pastorale activiteiten te verrichten zoals eucharistievieringen, uitvaarten, catechese en pastorale cont...

Een dankbaar geschenk aan onze parochie

Foto: Tiny van Gisbergen Op zijn sterfbed schonk Cees van Gisbergen aan de parochie een levensgroot Heilig Hartbeeld wat decennialang in zijn achtertuin stond. Eind oktober 2019 zijn vrijwilligers van de begraafplaats het beeld bij Cees en Tiny komen halen om het op te knappen, voordat het definitief een plaats zou krijgen ...

Decreet ontheffing zondagsplicht vanwege het corona virus

Lees hieronder het decreet waarin de bisschop de gelovigen ontheft van de zondagsplicht. ...

Geluidsinstallaties Kerken

Het afgelopen jaar zijn er in onze kerken;  St Jans Onthoofding in Moergestel, St. Petruskerk in Oisterwijk en H. Lambertuskerk in Haaren de geluidsinstallaties aangepast en waar nodig zaken vervangen. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe microfoons gekomen. Dit alles heeft er toe geleid dat de kwali...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...
Sint Jozef Parochie