Sint Jozef Parochie

Nieuws

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. ...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde...

Informatie over de Vormselvoorbereiding 2022

Gezien de huidige maatregelen hebben we de start van de voorbereiding een paar weken opgeschoven. We gaan beginnen nu in week 5 ( 31 januari – 4 februari ). Het definitieve schema sturen we zodra we iets meer weten over de maatregelen. Er zijn twee opties: een schema met bijeenkomsten van 18.30 ...

Actie Kerkbalans

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN Beste parochiaan, De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar wij het geloof met elkaar delen. Waar wij rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar w...

Nieuwjaarswens

We nemen afscheid van het jaar 2021.  Een jaar dat gekleurd was met vreugde en ontgoocheling, met lief en leed. We laten het oude jaar achter ons en kijken hoopvol naar het nieuwe jaar. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijke wensenlijst en verwach...

Kerstboodschap

„In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen.”  Beste parochianen, Over een paar dagen vieren we Kerstmis. Een feest van vreugde en hoop.  Helaas zal het vieren van Kerstmis wederom anders zijn. We blijven geconfronteerd met een enorme crisis van moderne tijd. Een tijd die...

Kerken open voor bezichtigen kerststallen

Oisterwijk St. Petruskerk: 1e Kerstdag tot 16.00 uur  26 tot en met 30 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vrijdag 31 december is de kerk gesloten 1 en 2 januari is de kerk ook open van 14.00 tot 16.00 uur Oisterwijk H. Joanneskerk 1e en 2e Kerstdag: 13.00 tot 16.00u. Moergestel...

Vanwege corona geen vieringen na 17.00 uur.

De bisschoppen breiden de coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in.  Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodan...

Gerardus kalender

Er zijn nog kalenders verkrijgbaar!!!!! De dagkalender is samengesteld door enkele redemptoristen en hun medewerkers. Kopers krijgen iedere dag door het afscheuren van een blaadje een wijze levensles, een anekdote, een grap of wijsheid uit de volksmond. Ook staan er recepten en aloude weerspre...

Even voorstellen, Anita Vissers

Mijn naam is Anita Vissers. Sinds 1 december ben ik voor 20 uur per week werkzaam als secretaresse voor de St. Jozef Parochie. In 2019 ben ik begonnen als vrijwilligster op het secretariaat en hield ik me alleen bezig met de ledenadministratie. Voordat ik begon op het parochie-secretaraat, deed ik...

Zeven jubilarissen Kerkkoor Haaren

Anneke Denissen Op zondag 21 november heeft het kerkkoor haar jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. Cecilia is een heilige Romeinse martelares. Sinds de late middeleeuwen is zij patrones van de muzikanten. Haar gedenkdag is 22 november. Omstreeks die datum viert het kerkkoor jaarlijks dit feest. Traditiegetr...

Afscheid Sandra: wijzigingen in het secretariaat St. Jozef

Sandra met een uniek afscheidscadeau: Kerststal met beeldjes van was, handgemaakt door de zusters uit Turnhout en natuurlijk een bosje bloemen Sandra Hoefnagels heeft ons aangegeven dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging en zal per 1 december vertrekken als secretaresse van onze Sint Jozef parochie. Sandra is vanaf de aanvang van de fusie werkzaam op het secretariaat. Mede dankzij haar inzet en enthousiasme zijn de vier oude parochies in...

Eerste Heilige Communie

COMMUNIEVOORBEREIDING GESTART Zondag 20 november hebben de communicanten de eerste les gehad ter voorbereiding op hun Eerste Communie. Ze hebben kennis gemaakt, liedjes gezongen, het scheppingsverhaal gehoord, een kaarsje aangestoken bij Maria en de H. mis gevolgd. Aankomende woensdag 24 november g...

Adventsactie voor Gaza

Jozef en Maria hebben moeite om een plek te vinden om Jezus geboren te laten worden. Helaas is dat op heel veel plaatsen nog steeds moeilijk. Daarom ondersteunen we graag de adventsactie voor een gezonde start voor moeder en kind in de Gazastrook. Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. Don...

Bericht van de H. Nicolaas

Bisschop van Myra, aan inwoners van Oisterwijk, Haaren en Moergestel U begrijpt dat deze dagen, heel wat drukte brengt voor mij, niet dat ik begin te klagen, zeker niet, het hoort erbij, maar wat soms begint te dagen, nee, dat maakt me niet zo blij. Want, ik moet nu constateren, dat er iets verlor...

High Tea 65+

De High Tea op donderdag 25 november gaat vanwege de corona maatregelen niet door!!  Voor alle 65+ uit onze parochie organiseren wij high tea middagen, afwisselend in Oisterwijk, Moergestel en Haaren.   Donderdagmiddag 25 november starten we van 15-17 in het Jozefcentrum van Oisterwijk....

Borrelen enzo...

Voor alle vrouwen/moeders van de Jozefparochie en omgeving. Houd je van lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid maar ben je ook op zoek naar meer verdieping in je leven en zou je God beter willen leren kennen? Kom dan naar de borrelclub!  Ongeveer een keer in de zes ...

Pizzaclub St. Jozef

pizza - vorming - vriendschap - sport - spel - film  Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar. We komen ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar van 18.30-20.30 In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk ( naast de Petruskerk) Deelname is gratis. Kom gezellig een keertje meedo...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Wa...

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen.  Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er ...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Het Diri-Organ-Koor

Vanwege het Coronavirus mag er al weken geen koor zingen tijdens Eucharistievieringen. Tijdens een stille viering is Christus natuurlijk net zo goed aanwezig als in een H. Mis met zang. Toch beleef je het anders als er wordt gezongen. Daar moet de Dirigent van het Kerkkoor in Haaren ook aan gedacht...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...

De relatie tussen kerk & school

Onderzoek Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland. Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders ...
Sint Jozef Parochie