Sint Jozef Parochie

Nieuws

Terugblik: Adventskransen maken

Ruim 40 kinderen zijn afgelopen woensdag 23 november adventskransen komen maken in het Jozefcentrum van Oisterwijk.  Na een korte catechese door Pastoor Francis over wat advent nou eigenlijk betekent en wat we straks met Kerstmis vieren zijn we creatief aan de slag gegaan. Naast het dennengroe...

Terugblik vrijwilligersfeest

Als dank aan alle vrijwilligers uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren van de St. Jozef parochie was er een vrijwilligersfeest georganiseerd. Dit feest vond plaats in Cultureel centrum De Tiliander. Ruim 250 vrijwilligers waren aanwezig. De pastoor opende de bijeenkomst met dank aan de aanwezigen van...

High Tea - donderdag 1 dec

Op donderdagmiddag 1 december van 15.00-17.00 organiseren wij voor de derde keer een high tea middag voor alle 65+ers.  Deze keer zal ‘Kerk in nood’ onze gastspreker zijn en komen ze iets vertellen over de onderdrukking van christen in landen zoals Syrië.  Uiteraard zijn er weer volo...

Ceciliafeest H. Lambertuskerkkoor

Zondag 20 november hebben wij ons jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. St. Cecilia is sinds de late middeleeuwen de patroon heilige van o.a. de kerkmuziek en mede daardoor van de kerkkoren. Haar naamdag is 22 november vandaar dat vele kerkkoren rond die datum hun Ceciliafeest vieren. Na een mooi gezon...

Vormselvoorbereiding 2023

De parochie St. Jozef start in januari 2023 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de paroc...

Op naar Kerstmis - bijbel lezen?

In de adventstijd – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – gaan we op zoek naar het Licht. Met hoop op een betere wereld. Het zou mooi zijn om die 4 weken te gebruiken om ons goed voor te bereiden  op de Menswording van Christus.   zouden we dat ook SAMEN kunnen doen?&nb...

Adventsactie 2022

Om vooruit te komen in het leven is ook de vroege verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen heel belangrijk. Daarmee krijgen zij een hoopvollere toekomst. Daarvoor wordt uw steun gevraagd!   In de kerken hangen posters en er liggen folders van het project. ...

Aanmelden kinderen voor hulp bij Kerstgezinsviering

AANMELDEN KINDEREN DIE WILLEN HELPEN TIJDENS KERSTGEZINSVIERING Zaterdag 24 december is er om 18.30 uur een Kerst gezinsviering in de Lambertuskerk in Haaren. Graag willen wij jullie uitnodigen om naar de kerk te komen en om ons te helpen om er een samen een hele mooie viering van te maken. Je mag...

Helpende handen gezocht

De poetsgroep van de Petruskerk in Oisterwijk is op zoek naar u! We komen 1x in de maand op maandagochtend bij elkaar om de Petruskerk mooi schoon te houden. Naast het schoonmaken is er ook tijd voor een kopje koffie met wat lekkers en een praatje. Heeft u op de maandagochtend 2 uurtjes over kom da...

Afblijven!!!! 2

Hoezo, afblijven. Dat heb je een half jaar geleden ook al gevraagd. Hebben ze daar geen gehoor aan gegeven? Blijkbaar niet want het gebeurt nog steeds, dat er bloemen, knuffels en andere dierbare herinneringen die de nabestaanden op het graf hebben gelegd, worden weggehaald. De persoon/persone...

Gerarduskalender 2023

Er zijn  nog een paar kalenders te verkrijgen, alleen in het parochiehuis in Haaren naast de kerk op woe tussen 10.00 en 12.00 uur wees er snel bij want OP = OP  Elke dag een beetje spirit De Gerardus kalender voor 2023 is weer verkrijgbaar.  De Gerarduskalender, uitgebracht d...

Oktober; Rozenkransmaand

Foto: Gerard v Dijck In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans. In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om ons...

Start voorbereiding communie en voorstellingsviering

Aanstaande zondag 6 november gaat de eerste H. communievoorbereiding weer van start.  De les begint om 10.00 uur beneden in het zaaltje van het Jozefcentrum (naast de Petruskerk).  Aansluitend is er om 11.00 uur een gezinsviering in de Petruskerk waarbij de communicanten zich mogen voorst...

Communievoorbereiding 2022-2023

Informatie/aanmelden Eerste Heilige Communie Oisterwijk, Moergestel en Haaren Vanaf groep 4 kunnen kinderen worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s), te informeren over de betekenis van de Communie en het project dat gebruikt wordt ter voorbereiding organiseerden wij op w...

Allerheiligen - Allerzielen

Nu de bladeren vallen en het daglicht minder wordt naderen we in de Kerk de bijzondere dagen van Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen is gemakkelijk te begrijpen. We gedenken al diegenen die een heilig leven hebben geleid, alle heiligen of de Kerk ze nu heilig heeft verklaard of niet. Een ...

Eerste Pizzaclub van het seizoen

Afgelopen vrijdag 30 september was de aftrap van het nieuwe seizoen van de pizzaclub. Mgr. Rob Mutsaerts gaf een mooie voordracht over de waarde van iedere mens. Natuurlijk hebben we ook pizza’s gegeten, gevoetbald en we sloten de avond af met het dank u wel spel waarbij deze keer zelfs een geldp...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Wa...

Pizzaclub St. Jozef

pizza - vorming - vriendschap - sport - spel - film  Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar. We komen ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar van 18.30-20.30 In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk ( naast de Petruskerk) Deelname is gratis. Kom gezellig een keertje meedo...

Borrelen enzo...

Voor alle vrouwen/moeders van de Jozefparochie en omgeving. Houd je van lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid maar ben je ook op zoek naar meer verdieping in je leven en zou je God beter willen leren kennen? Kom dan naar de borrelclub!  Ongeveer een keer in de zes ...

High tea 65+

Voor alle 65+ uit onze parochie organiseren wij high tea middagen in het Jozefcentrum in Oisterwijk Op een donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur Datums:  2022: 1 december 2023: 23 maart - 29 juni Voor meer info of aanmelden kunt u contact opnemen met Sigrid Bouman: T: 06-18394110 ...

Schoolbezoek aan een van onze Kerken

We merken dat scholen ons steeds vaker weten te vinden voor bv een bezoek met de klas aan onze Kerken Rondom Kerst brengen de klassen vaak een bezoek bij de kerststal of om het kerstverhaal te horen. Rondom Pasen vertellen we het paasverhaal of we lopen met de wat oudere kinderen langs alle Kr...

Kerk in de steigers

Zoals u op de foto’s kun zien staat de Kerk St. Jans Onthoofding in de steigers. De restauraties aan het dak zijn volop bezig. De oude leien aan de oostkant worden vervangen door nieuwe leien afkomstig uit Engeland. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind september klaar zijn....

Onderhoud gebouwen

Binnen onze parochie zijn we als bestuur van de Jozef Parochie, de erfgenaam en rentmeester van een aantal kerken en pastorieën.  Haaren, Moergestel en Oisterwijk hebben vanuit een Rijk Rooms verleden, mooie, centraal gelegen gebouwen en kerken overgeleverd waar de katholieken graag samenkomen...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Ad Kennes: 60-jaar priester

Op zondag 19 juni is er een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Petruskerk vanwege het 60-jarig! Priesterfeest van pastor Ad Kennes.  Zelf zegt hij daarover: “dankbaar ben ik jegens de Heer Jezus die mij in staat heeft gesteld om 60 jaar in zijn dienst te werken in de Kerk ...

Afblijven!!

Waar moet ik van afblijven? Van de plantjes, van de knuffels en van andere dierbare herinneringen die nabestaanden hebben neer gelegd op het graf van hun dierbare overledene.  Die worden toch niet weggehaald? Daar blijf je toch met je fikken van af? Ja, die worden met de regelmaat van de klo...

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen.  Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er ...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...
Sint Jozef Parochie