Sint Jozef Parochie

Nieuws

High tea 65+

Voor alle 65+ uit onze parochie organiseren wij high tea middagen in het Jozefcentrum in Oisterwijk Op een donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur Datums:  2023: 23 maart - 29 juni Voor meer info of aanmelden kunt u contact opnemen met Sigrid Bouman: T: 06-18394110 of E: sigrid.bouman@o...

Palmpaasstokken maken

Speciaal voor alle kinderen Op Zaterdag 1 april van 15.30 – 17.00 uur gaan we Palmpaasstokken maken in het Jozefcentrum. Je hoeft niks mee te nemen, wij zorgen voor al het materiaal en wat lekkers. Wel fijn als je je voor 27 maart even aanmeld. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. ...

Terugblik: 12,5 jarig Bisschopjubileum

Afgelopen zondag was het dubbel feest: het feest van St. Jozef, onze patroon, én van het koperen bisschopsjubileum van monseigneur Mutsaerts. De mis ging over een licht zijn en echt luisteren. Bisschop de Korte was dankbaar voor de inzet van de hulpbisschop, die zich veel richt op jongeren. Ontroer...

Vastenactie

Awut en Ajak Op Aswoensdag 22 februari begint de bezinningsperiode van 40 dagen, waarin we ons voorbereiden op het geweldige wonder van Pasen.  Van 2020 t/m 2022 hebben we priester Sander Kesseler in Noord-Oeganda geholpen. Ook al was het erg moeilijk vanwege corona-maatregelen, er zijn toch 380 vrouwen g...

St. Jozef in de maand maart

St. Jozef, de beschermer van de H. Kerk en onze gezinnen.... Beschermer en patroonheilige van onze parochie...  Op 19 maart vieren we van oudsher in de Kerk het hoogfeest van Sint-Jozef. Dit jaar valt het hoogfeest op zondag in de veertigdagentijd. Uitzonderlijk is het hoogfeest van Sint-Jozef...

Hongerdoek, vastentijd

Hongerdoek gemaakt door Emeka Udemba Deze hongerdoek is gemaakt door een uit Nigeria afkomstige kunstenaar, Emeka Udemba. Hij stelt ons de vraag: wat kunnen wij doen om zorg te dragen voor onze aarde, voor de mensen? Maar ook voor de planten en de dieren. Het is een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. De wereldbol ru...

Pizzaclub St. Jozef

pizza - vorming - vriendschap - sport - spel - film  Voor tieners tussen de 12 en 18 jaar. We komen ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar van 18.30-20.30 In het Jozefcentrum, Kerkstraat 95A Oisterwijk ( naast de Petruskerk) Deelname is gratis. Kom gezellig een keertje meedo...

Borrelen enzo...

Voor alle vrouwen/moeders van de Jozefparochie en omgeving. Houd je van lekkere hapjes, drankjes en gezelligheid maar ben je ook op zoek naar meer verdieping in je leven en zou je God beter willen leren kennen? Kom dan naar de borrelclub!  Ongeveer een keer in de zes ...

Bijeenkomsten Geloofsbezinning

Maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts rondom een thema of fragment uit de Heilige Schrift dat niet zo vaak aan bod komt, maar toch verassend veel te zeggen heeft. De bijeenkomsten zijn telkens op een dinsdagavond. We starten om 19.30 en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Wa...

Bijbellezen in het Matteüs jaar

In de vastentijd gaan we weer wekelijks met elkaar in de bijbel lezen. Eigenlijk lezen we rustig thuis en praten er later samen over. We lezen in het Matteüs-evangelie mee met wat Jezus ons vertelt en met wat hij beleeft, vanaf hoofdstuk 16.  In dit evangelie zijn verschillende grote redevoeri...

Opbrengst collectes 12 en 19 febr

De opbrengst van de collectes in onze parochie van zondag 12 februari en zondag 19 februari zullen ten goede komen aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het geld maken we over naar de zusters die daar in het rampgebied hulp bieden aan de mensen die zwaar zijn getroffen door de...

Vormselvoorbereiding 2023

De informatieavond is inmiddels geweest. Wilt u dat uw kind of wil uw kind zelf toch het Vormsel doen dan kunt u zich alsnog aanmelden via email  Ook kunt u hier het aanmeldformulier downloaden.  De parochie St. Jozef start in januari 2023 a.s. met de voorbereiding van het H. Vorms...

Ruimen van graven

Op de begraafplaatsen van onze parochie worden zoals wellicht bekend met regelmaat graven geruimd. Voor de graven waarvan de rechten zijn vervallen en de nabestaande toestemming hebben gegeven zullen de grafmonumenten worden geruimd. Inmiddels zijn op de begraafplaats Haaren de vervallen grafmonume...

Prijsstijging begraven 2023

Zoals u wellicht hebt gezien hebben we de tarieven voor begravingen moeten verhogen.  Dit is vooral het gevolg van de gestegen prijzen bij de onderaannemers. De basisprijs van het onderhoud door onze aannemer is verhoogd mede door de loonstijging en de verhoogde brandstofprijs. Ook hebben we g...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. Vroeg...

Bedevaarten Lourdes en Beauraing

Bedevaartreizen naar Lourdes Aangeboden door het Huis voor de Pelgrim.        Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch bestaat uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De reis is voor jong en oud, ziek en gezo...

Afblijven!!!! 2

Hoezo, afblijven. Dat heb je een half jaar geleden ook al gevraagd. Hebben ze daar geen gehoor aan gegeven? Blijkbaar niet want het gebeurt nog steeds, dat er bloemen, knuffels en andere dierbare herinneringen die de nabestaanden op het graf hebben gelegd, worden weggehaald. De persoon/persone...

Terugblik vrijwilligersfeest

Als dank aan alle vrijwilligers uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren van de St. Jozef parochie was er een vrijwilligersfeest georganiseerd. Dit feest vond plaats in Cultureel centrum De Tiliander. Ruim 250 vrijwilligers waren aanwezig. De pastoor opende de bijeenkomst met dank aan de aanwezigen van...

Helpende handen gezocht

De poetsgroep van de Petruskerk in Oisterwijk is op zoek naar u! We komen 1x in de maand op maandagochtend bij elkaar om de Petruskerk mooi schoon te houden. Naast het schoonmaken is er ook tijd voor een kopje koffie met wat lekkers en een praatje. Heeft u op de maandagochtend 2 uurtjes over kom da...

Start voorbereiding communie en voorstellingsviering

Aanstaande zondag 6 november gaat de eerste H. communievoorbereiding weer van start.  De les begint om 10.00 uur beneden in het zaaltje van het Jozefcentrum (naast de Petruskerk).  Aansluitend is er om 11.00 uur een gezinsviering in de Petruskerk waarbij de communicanten zich mogen voorst...

Schoolbezoek aan een van onze Kerken

We merken dat scholen ons steeds vaker weten te vinden voor bv een bezoek met de klas aan onze Kerken Rondom Kerst brengen de klassen vaak een bezoek bij de kerststal of om het kerstverhaal te horen. Rondom Pasen vertellen we het paasverhaal of we lopen met de wat oudere kinderen langs alle Kr...

Kerk in de steigers

Zoals u op de foto’s kun zien staat de Kerk St. Jans Onthoofding in de steigers. De restauraties aan het dak zijn volop bezig. De oude leien aan de oostkant worden vervangen door nieuwe leien afkomstig uit Engeland. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind september klaar zijn....

Onderhoud gebouwen

Binnen onze parochie zijn we als bestuur van de Jozef Parochie, de erfgenaam en rentmeester van een aantal kerken en pastorieën.  Haaren, Moergestel en Oisterwijk hebben vanuit een Rijk Rooms verleden, mooie, centraal gelegen gebouwen en kerken overgeleverd waar de katholieken graag samenkomen...

Nalaten aan de parochie

Dichtbij huis - dichtbij uw hart Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij zi...

Kerkelijk afscheid in onze tijd

Kerkelijk afscheid in onze tijd Tot voor enkele jaren stond het kerkelijk afscheid van een overledene gelijk aan een uitgebreide viering in de kerk met aansluitend het begraven van de overledene op het kerkhof. Alles op één locatie en op dezelfde dag. Aan die vanzelfsprekende koppeling van uitva...

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

Begraafplaats Haaren BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons t...

Misintentie-kaartje geven.

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bijvoorbeeld omdat de overledene gecremeerd wordt.  Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen ge...

Afblijven!!

Waar moet ik van afblijven? Van de plantjes, van de knuffels en van andere dierbare herinneringen die nabestaanden hebben neer gelegd op het graf van hun dierbare overledene.  Die worden toch niet weggehaald? Daar blijf je toch met je fikken van af? Ja, die worden met de regelmaat van de klo...

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen.  Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er ...

Geestelijke Communie

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.  In de ...
Sint Jozef Parochie