Sint Jozef Parochie

Meer weten over boete en verzoening

De biecht wordt ook wel boetesacrament, sacrament van de vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd.
Iedere mens doet wel eens verkeerde dingen en soms kunnen die de mens erg dwars zitten vanwege wroeging en spijt. Dan mag de katholieke mens gaan biechten bij een priester, dat is eerlijk tegenover de priester zijn of haar schuld uitspreken, waarbij de mens aan Jezus, via de priester (die dan ook biechtvader genoemd wordt), vergiffenis vraagt. De priester mag dan namens Jezus de schuld vergeven en de mens ontslaan van de gevolgen van de zonden. Ernstige, niet beleden zonden, kunnen ertoe leiden dat de mens later niet in de hemel kan komen.
De apostel Johannes schreef daarover in een brief: ‘Als wij onze zonden belijden, is Hij (Jezus) zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad (1 Johannes 1,9).

Mogelijkheden tot het ontvangen van het sacrament van verzoening:

  • Persoonlijk op afspraak bij één van de priesters van onze parochie.

Biechtleidraad voor  volwassenen
Biechtleidraad voor  jongeren
Biechtleidraad voor kinderen

Sint Jozef Parochie