Sint Jozef Parochie

Jongerenreizen Bisdom

MET JE GELOOF OP VAKANTIE

ROME

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Lees hier meer over de Jongeren reis naar Rome 


LOURDES

Op bedevaart gaan met elkaar versterkt het eigen geloof, alsook de onderlinge band. Parochies en groepen die eerder op bedevaart zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg gaan een stevige basis legt voor (uitbreiding van) het gezinspastoraat in de geloofsgemeenschap. We zijn daarom blij met deze Lourdesbedevaart en nodigen u van harte uit om er aan deel te nemen.

In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte en met gezinnen & jongeren uit het bisdom op bedevaart naar Lourdes. Het programma van deze bedevaart is speciaal afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee u op reis gaat. Lees hier meer

Lees hier de brochure over de gezins- jongeren bedevaart naar Lourdes


Misschien ben je zelf al jaren fan, of ben je als ouder de motor erachter. Of misschien heb je er nooit over nagedacht: op reis met geloofsgenoten om samen plezier en je geloof te beleven. Voor kinderen, tieners en jongeren bestaat er in Nederland een groot aanbod van dergelijke reizen.

Met je geloof op vakantie! Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat kinderen, tieners en jongeren gelovige klasgenootjes of buurkinderen hebben, of zelfs in de parochie een aanzienlijke groep leeftijdgenoten tegenkomen. Het omgaan met je geloof in je eigen wereld – op school, de zwemclub, in de straat – valt gewoon niet mee als je het voorbeeld bijna alleen krijgt van je (groot)ouders en eventuele broer(s) en/of zus(sen). Al jarenlang bieden de bisdommen en een aantal bewegingen diverse mogelijkheden om met leeftijdgenoten op vakantie te gaan en zo samen heel veel plezier te hebben en tegelijkertijd je geloof te beleven en verdiepen.

Op de site van Jong Katholiek kun je lezen welke activiteiten/reizen er allemaal georganiseert worden voor jongeren

Sint Jozef Parochie