Sint Jozef Parochie

Dagkapel H. Lambertuskerk

In de H. Lambertuskerk in Haaren is ook een dagkapel voor de vieringen van maandag t/m vrijdag. De dagkapel is in de ruimte aan de zijkant rechts van het Tabernakel. Iedereen is welkom om mee te komen bidden  met het getijdengebed, het rozenhoedje en in de H. Mis.
Eén keer per week is er in deze kapel ook aanbidding van het allerheiligste. Dagen en gebedstijden vindt u terug in het schema reguliere vieringen.

Sint Jozef Parochie