Sint Jozef Parochie

Koren

In de H. Schrift wordt op een aantal plaatsen melding gemaakt van zang en muziek. Zo staat er in Psalm 98, vers 4-6:
‘Juich, aarde alom, voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren, psalmzingt de Heer bij de cither, bij de cither, bij tokkelmuziek; met trompetten, met helle bazuin schalt triomf voor de koning, de Heer.’

In onze parochie zijn er daarom koren die begeleid worden op muziekinstrumenten, meestal orgel en piano en guitar.
Door onze stemmen wordt de Heer der heren lof gebracht.
Het is heel bijzonder dat het goed doet aan het hart van mensen om door gezang even los te komen van dagelijkse beslommeringen. Zang en muziek brengen ons op een ander geestelijk niveau. Daardoor staan mensen vaak meer open voor Gods Blijde Boodschap.

Sint Jozef Parochie