Sint Jozef Parochie

Misintenties opgeven

Het opgeven van misintenties is per kerk anders geregeld. 
De kosten voor een misintentie bedragen  €12,00  euro
Onderstaand is aangegeven op welke wijze dat mogelijk is.
Maakt u geld over via de bank, de intentie ook altijd doorgeven aan de betreffende contactpersoon per mail of telefonisch

H. Lambertuskerk

Misintenties kunnen worden ingediend of doorgegeven aan Jolanda Franken, Pastoor Verrijtlaan 15, Haaren (contant betalen),
tel.nummer (06) 29 05 75 46 of via e-mail
(contant betalen of geld overmaken op rek.nr. NL 03 RABO 0308 6351 83 o.v.v. naam intentie, datum aflezen en naam kerk). 

Kerk St. Jans Onthoofding

Misintenties kunnen op het parochiecentrum worden opgegeven op dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur. Tel: (013) 51 32 774
of via e-mail   contactpersoon: Jacqueline Vis
(contant betalen of geld overmaken op rek.nr. NL 03 RABO 0308 6351 83 o.v.v. naam intentie, datum aflezen en naam kerk).

St. Petruskerk en H. Joanneskerk

Misintenties zijn op te geven via het secretariaat aan de Kerkstraat 95a op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur;
Tel: (013) 521 33 76 of via e-mail
(contant betalen of geld overmaken op rek.nr. NL 03 RABO 0308 6351 83 o.v.v. naam intentie en datum aflezen en naam kerk).  


MISINTENTIE-KAARTJE

Een misintentie-kaartje is een kaartje welke u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, bv. omdat de overledene gecremeerd wordt. 

Met een misintentie-kaartje kunt u bv 1 of meerdere missen geven aan de familie van de overledene. De ontvanger van de kaart kan dan zelf kijken wanneer ze de misintentie willen laten aflezen en in welke kerk. U betaalt de kosten hiervoor aan de parochie. Zie hierboven de gegevens waar u de kaartjes kunt verkrijgen. Kosten voor één misintentie is €12,00 

Sint Jozef Parochie