Sint Jozef Parochie

Onze lieve vrouw van de vrede - Moergestel

Aan de Oisterwijkseweg 88 in Moergestel

In de gevelsteen staat te lezen:
‘Deze kapel werd gesticht in het jaar onzes Heeren 1939 en op 8 december toegewijd aan O.L.Vrouw’.

In de kapel is een plaquette aangebracht waarop de namen staan van Moergestelnaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Caroll Schade liet de kapel bouwen nadat hij een ernstig auto-ongeluk overleefde. De kapel staat op het landgoed ‘De Hooge Braken’.

Ieder jaar op Hemelvaartsdag en op 15 augustus (het feest van Maria Ten Hemelopneming) wordt er bij de kapel in de open lucht een heilige Mis opgedragen. De kapel trekt dagelijks veel belangstellenden en daarom branden er ook altijd kaarsjes.

Sint Jozef Parochie