Sint Jozef Parochie

Parochie en school

Onderzoek

Onlangs is er de koepelorganisatie voor het christelijk en katholiek onderwijs, genaamd Verus, een onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerk en school in Nederland.

Uit dit onderzoek (januari 2018, bron: www.verus.nl) is gebleken dat maar liefst 84% van de gepeilde scchoolleiders aangeeft dat hun leerlingen onder schooltijd wel eens een gebedshuis bezoeken. In de meeste gevallen betreft dit een bezoek aan een kerk. Worden de bezoeken buiten schooltijd ook meegenomen, bv. kerk-en-school-vieringen dan komt men aan een percentage van zelfs 90%. 69% van de schoolleiders, m.n. in het basisonderwijs, geeft aan ook een band te hebben met een specifieke kerk en/of religieuze ambtsdrager. De motieven voor samenwerking tussen school en kerk zijn verschillend. Zo wil de ene school haar leerlingen via gebedshuizen kennis laten maken met de christelijke en andere tradities. Voor andere scholen is het contact met de kerk juist een wezenlijke manier om haar identiteit vorm te geven.

In de St. Jozef parochie

Ook wij zetten de deuren van onze kerken graag wijd open voor de jeugd uit onze dorpen. Met regelmaat worden er rondleidingen verzorgd voor verschillende groepen van de basisschool, met Kerstmis worden de kerststallen bezocht  en in de Goede Week wordt er in kerken uitleg gegeven over de Kruisweg tijdens schooltijd. Ook worden door vrijwilligers gastlessen verzorgd in verschillende scholen rondom een bepaald thema of voorafgaand aan de christelijke feestdagen. Vragen komen meestal vanuit het team of de ouderraad, maar ook via ouders die op school aangeven er belang aan te hechten dat hun kinderen een stukje geloofsopvoeding en/of geloofsoverdracht via school ontvangen.

Wij als pastoraal team hechten er veel waarde aan om een goed contact te hebben en te onderhouden met de scholen binnen onze parochie en deze waar mogelijk te verdiepen door op welke manier dan ook een bijdrage te leveren aan de identiteits- en geloofsontwikkeling van kinderen en tieners. Wij zien het als een grote uitdaging en ook als onze verantwoordelijkheid om het christelijk gedachtengoed voor de toekomst te bewaren zodat het van generatie op generatie kan worden beleefd en doorgegeven.

Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met:
Sigrid Bouman
T: 06-18394110
E: sigrid.bouman@outlook.com

Sint Jozef Parochie