Sint Jozef Parochie

Vastenperiode

Op Aswoensdag 26 februari is de vastentijd begonnen, de tijd waarin we ons als christenen voorbereiden op het grote Paasfeest. Dit jaar steunen we in deze periode vanuit de parochie landbouwtrainingen voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda, waar Sander Kesseler werkzaam is. Een project onder de naam Agware

PROJECT AGWARA - Landbouwtrainingen  voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda

Ook dit jaar zal de opbrengst van de vastenactie in onze parochie én nu ook van de Norbertusparochie in Hilvarenbeek bestemd zijn voor het werk van priester Sander Kesseler in en om het vluchtelingenkamp. Vorig jaar is er van de vastenactie opbrengst een school gebouwd. Dit jaar beginnen we aan een groot project, dat 3 jaar gaat lopen en dat meerdere doelen heeft. Vandaar dat het de titel: ‘Agwara’ heeft meegekregen Een agwara is een kalebas, die uitgehold voor allerlei doeleinden te gebruiken is, net zoals dit project. Een project voor 400 vrouwen.

Grond, gebouwen en opleiding

De parochie daar heeft 80 acres grond beschikbaar gesteld voor landbouw. In het eerste jaar zullen 20 vrouwen uit parochie en het vluchtelingenkamp landbouwtrainingen gaan krijgen. Tegelijkertijd zullen de vele gebouwen van de parochie voorzieningen krijgen om het water van de daken op te vangen. Ook zal er een ondergrondse watertank geïnstalleerd worden. Daarna moet er een pomp met leidingen komen om het water op de landbouwgrond te kunnen brengen. Daarvoor is voor dit jaar € 15.000,- begroot. In de volgende jaren moet het landbouwproject dan echt gaan lopen.

De landelijke Vastenactie gaat vanaf dit jaar het project ondersteunen, tot wel maximaal 50% extra!! Daarvoor is het belangrijk dat u het projectnummer 401406 vermeldt bij het overmaken naar Vastenactie. Want als het geld op de grote hoop terecht komt, krijgen we niks extra.

Hoe kunt u bijdragen?

. Door geld of een gevuld vastenactiezakje in de bussen bij de uitgang van de kerk te doen.
. Door een ingevuld machtigingsformulier in het vastenactiezakje te doen en op te sturen of in   
  de bussen te doen. Ons projectnummer is al op het machtigingsformulier ingevuld.
. Door rechtstreeks op de site van Vastenactie.nl te klikken op Doneer nu of eerst bij projecten te kijken. Selecteer het project Landbouwtrainingen in Oeganda en begin over te maken.

U kunt ook geld overmaken op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie 2020 ovv het projectnummer 401406

Lees hier meer informatie over het project Agwara


Lees hier meer over Sander, zijn missiewerk en band met onze parochie.

Sint Jozef Parochie