Sint Jozef Parochie

Vastenperiode

Gedurende 3 jaar steunt de St. Jozef-parochie (Haaren, Moergestel en Oisterwijk) tijdens de Vastentijd in Noord-Oeganda een landbouwproject steunen onder de naam Agwara. Een agwara = kalebas, is heel veelzijdig te gebruiken, bv als waterschep, stoel, jerrycan, kussen, paraplu en muziekinstrument.

In 2022 zullen veertig vrouwen gedurende vijf maanden een interne training op het gebied van landbouw en ondernemersvaardigheden krijgen. Na de training blijven de vrouwen in dienst bij de parochie van Kitgum. Elk van deze vrouwen gaat op haar beurt negen andere vrouwen trainen. Daarnaast kunnen ze wat producten op hun eigen grond verbouwen, voor extra voedsel en inkomsten. Er zullen zaden van o.a. aubergine en bonen aangeschaft worden.


PROJECT AGWARA - Landbouwtrainingen  voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda

Situatie

In Noord-Oeganda zijn veel vluchtelingen, de meeste komen uit Zuid-Soedan. De gezamenlijke kerken hebben een vluchtelingenkamp georganiseerd, waar ondertussen al 150.000 mensen wonen, van wie 80 % onder de 13 jaar. . 

Het doel

Water opvangen, bewaren en zo nodig over landbouwgronden verspreiden; allerlei voedsel op die akkers verbouwen; dit voedsel voor eigen gebruik en op de markt verkopen; 400 vrouwen een duidelijk doel in hun leven geven.

De landelijke Vastenactie gaat vanaf dit jaar het project ondersteunen, tot wel maximaal 50% extra!! Daarvoor is het belangrijk dat u het projectnummer 401858 vermeldt bij het overmaken naar Vastenactie. Want als het geld op de grote hoop terecht komt, krijgen we niks extra.

Lees hier meer over het vastenproject


Lees hier meer over Sander, zijn missiewerk en band met onze parochie.

Sint Jozef Parochie