Sint Jozef Parochie

Maria de Vreugderijke - Oisterwijk

Aan de Gasthuisstraat in Oisterwijk

Hier stond voorheen het Gasthuis ‘Ten Bijgaerde’ met klooster dat door pastoor Van Beugen gebouwd werd. In 1878 bood Moeder Theresia van Miert van de zusters Franciscanessen uit Veghel haar diensten aan voor dit Gasthuis. Haar diensten werden van harte aangenomen. De opdracht luidde: ‘zich te wijden aan de verpleging der zieken, de verzorging van oude mannen en vrouwen en, zoo noodig, aan de opvoeding van weesjes’.
In 1913 werd een nieuw Gasthuis gebouwd, omdat er aan het oude te grote onderhoudskosten kwamen.
De afbraak van het Gasthuis vond plaats tussen 1965 en 1967, maar de kapel bleef staan. Deze staat binnen de oorspronkelijke kloostermuur. In de kapel kunnen geen kaarsen worden aangestoken en de kapel is niet te betreden. Wel is er rond de kapel de gelegenheid om in de openlucht op een van de gemetselde bankjes plaats te nemen voor een privégebed of een ogenblik van bezinning.

In de kapel is een gedenkplaat ingemetseld met een Engelstalige tekst; vertaald staat er:
Een herinnering voor altijd en nooit zal die sterven
Ware vrienden blijven samen en zeggen nooit gedag.
P.M.J. de Laat, 19 februari 1973

Sint Jozef Parochie