Sint Jozef Parochie

Begraafplaatsen

Vanouds is het een goed gebruik om onze overleden dierbaren een laatste rustplaats te geven. Steeds lezen we in de heilige Schrift als er iemand is overleden, dat hij of zij te rusten gaat bij de voorvaderen. Het Pastorale team hecht grote waarde aan dat gebruik vanaf het begin van de mensheid.

Iedere begraafplaats heeft een eigen reglement, vanwege sommige specifieke omstandigheden ter plaatse. Op de pagina van de betreffende begraafplaats is het gewenste reglement in pdf-format te downloaden.

Zie hier een overzicht van de tarieven omtrent een uitvaart, begrafenis of crematie


Wanneer bezocht u voor het laatst een begraafplaats? 

Tegen de herfst en met Allerzielen op 2 november bruisen kerkhoven. Herfstbladeren vallen, vrijwilligers harken paden aan en zorgen ervoor dat uw kerkhof er perfect uitziet. Al wandelend door het park komen herinneringen boven. Uw oude buurvrouw, die jongen die bij een verkeersongeluk om het leven kwam of die kerel die u nog kent van de sportclub. Hier kom je mensen tegen als wandelaar, maar ook mensen enkel als een naam op een grafsteen. 

En juist die namen welke voortbestaan op een grafsteen of op de urnenmuur verdienen rond de dag van Allerzielen extra aandacht. In sommige landen om ons heen is dit zelfs een vrije dag zodat nabestaanden hun geliefden kunnen bezoeken. Om een groet te brengen, om herinneringen op te halen of om weer opnieuw afscheid te nemen. Ook in onze parochie zie je dan dat mensen graven van dierbaren schoonmaken, een bloemengroet brengen, een kaarsje aansteken of gewoon een keer op bezoek komen.   

Een begraafplaats of kerkhof is een plek waar iedereen een moment stil kan staan bij herinneringen uit het verleden. Net zo goed als de overledene deel uit maakte van de gemeenschap waarin hij leefde, maakt de overledene deel uit van de plaats waar die gemeenschap zijn overledenen herdenkt. Niet alleen toegankelijk voor de directe familie, neen, het hele dorp komt hier haar verleden weer tegen. 

Begraafplaatsen zijn bijzondere plaatsen. De vier begraafplaatsen in de St. Jozef parochie bestaan al lang. Generaties van mensen zijn hier al begraven of hun urnen zijn hier bijgezet. Misschien ook wel uw oma of opa. De uitstraling van het kerkhof wil die van een verzorgd park zijn: fijn om door heen te lopen tijdens een moment van rust en bezinning en om in ogenschouw te nemen wat en wie er is. Onder en boven de grond. Als parochie zetten we ons dan ook op alle mogelijke manieren in om onderhoud en aanleg goed te laten verlopen, ook met een blik naar de verre toekomst. Ook financieel getroosten wij ons uitgaven om de kerkhoven op lange termijn waardig in stand te houden. 

De structuur van onze kerkhoven is simpel: vrijwilligers zorgen voor het eerste onderhoud en doen dit belangeloos. Het klink misschien vreemd maar het is ook gezellig om eens in de week met een club gelijkgestemden iets samen te doen op de begraafplaats en achteraf samen een kop koffie te drinken. Voor het grote werk worden professionals ingehuurd. De St. Jozef parochie doet er alles aan om uw kerkhof in mooie staat te houden.
 
Rondom kerkhoven bestaan veel misverstanden. Om begraven te worden hoef je niet persé een uitvaart in één van onze vier kerken te organiseren. U bent zo ook welkom. Ook in onze urnenmuren of op ons strooiveld is een plaatsje gereserveerd. Verder, een kerkhof is voor de eeuwige rust. Als het woord “ruimen” op een kerkhof gebruikt wordt, gaat dat over het weghalen van een monument of een grafsteen. De menselijke resten blijven. Eeuwige rust is gegarandeerd.

Natuurlijk verzorgt de St. Jozef parochie graag een uitvaart met een Eucharistieviering of een gebedsdienst voor u. Niet persé alleen voor u als parochiaan, maar ook voor overledenen uit uw familie of omgeving. Ons secretariaat kan u daar volledig over inlichten.  

Onze begraafplaatsen in Oisterwijk naast de St. Petruskerk en aan het Kreishof van de H. Joanneskerk, in Moergestel aan de Bosstraat (loop eens via het Pastoorspaadje van de kerk naar het kerkhof) en in Haaren welke ligt achter Haarensteijn, zijn stuk voor stuk plaatsen waar wij als parochie trots op zijn en welke open staan voor een bezoek en wandeling. Elke dag weer. 

Als U binnenkort gaat wandelen bezoek dan eens één van onze begraafplaatsen. Haal herinneringen op, denk aan het verleden maar ook aan de toekomst. Een kerkhof is een stuk van de geschiedschrijving van uw woonplaats en van uw familie!

Stan van den Eijnden
Kerkbestuur St. Jozef parochie

Sint Jozef Parochie