Sint Jozef Parochie

St. Petruskerk

De St. Petruskerk heeft een kerkhof direct achter de kerk.
Het kerkhof heeft zowel een plaats om overledenen te begraven, alsmede een columbarium waarin urnen een plaats kunnen krijgen.
Ongeveer in het midden van het kerkhof is de afscheidsplaats: hier worden als regel de laatste zegening van de overledene verricht en worden de laatste gebeden gebeden.
De genodigden en de aanwezigen nemen in de regel hier afscheid, zodat de directe familie de overledene naar de laatste rustplaats kan begeleiden met de celebrant, die het gedolven graf zegent.

Openingstijden van de begraafplaats

‘s Winters: 9.00 – 17.00 uur
‘s Zomers: 9.00 – 20.00 uur

Contact

Vragen over begraven en bijzettingen

Beheerder begraapfplaats:
Herman Donders 
T: 06 - 43 14 08 88

Administratieve vragen

Centraal secretariaat
Anita Vissers
T: 013 - 521 33 76 
E: secretariaat  

Reglement.


Stukje geschiedenis 

Het kerkhof van de Sint Petrus Banden kerk in Oisterwijk grijpt in zijn opzet terug naar een parkachtige aanleg met een duidelijke structuur. Op de zwart/wit foto (1949) is duidelijk de struktuur van de hoofdas herkenbaar: de plaats waar vroeger de notabelen van het dorp ten grave werden gedragen, ligt als een rechte lijn midden in dit kerkhof. Bij latere uitbreidingen is deze laan verlengd tot aan een Calvariberg, een plek welke het lijden van Jezus bij het kruisigen uitbeeld. Rond 2004 is deze Calvariberg vervangen door een ronde urnenmuur.  De omringende paden zijn op verschillende momenten gelegd. Het kerkhof is rond circa 1971 sterk vergroot naar het zuiden. Op dat moment is de Stroom verlegd en ontstond er ruimte voor de nodige extra ruimte. Vanaf 1996 zijn diverse urnenmuren opgericht om aan te sluiten bij de ontwikkeling van crematoria. 

Dit kerkhof is groot (ca 1800 graven), en kent inmiddels een majestueuze begroeing en wordt door een uitgebreid team van vrijwiligers zorgvuldig bijgehouden.
Uitgangspunt bij het huidige onderhoud en plaatsen van nieuwe graven, is bezoekers een moment van rust te geven , hun overledenen en  hun familie weer te herdenken of om zo maar een rustige plek te bezoeken.  Ook al zijn er geen naasten van U op deze begraafplaats, dan nog zal de sfeer U doen denken aan diegenen die er nu niet meer zijn. Een parkachtige sfeer moet dit beleven makkelijker maken. Het kerkbestuur streeft dan ook naar een zorgvuldig onderhoud, een prima en veilige toegankelijkheid en een plek waar de overledenen uit uw omgeving weer tot herrinnering mogen komen. 

Loop eens over het kerkhof van de Petrus Banden heen en vraag U af wanneer u voor het laatst deze plaats bezocht. Natuurlijk hebben we ook een plaats vrij gehouden voor uw dierbaren. 

Sint Jozef Parochie