Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2019

Kerstboodschap

"De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen." (Uit de brief van de apostel Paulus aan Titus 3,4) Kerstmis brengt ieder jaar een sfeer van goedheid en liefde onder mensen. Voor velen is het een van de mooiste tijden van het jaar. Het is een feest voor familiebijeen...

Opbrengst actie Advent voor het kinderhuis Casa do Guri

Wát geweldig!  De opbrengst van de adventsactie is bekend geworden: € 2.673,57!! Wat zullen ze blij zijn in Ubà, Brazilië in het kinderhuis Casa do Guri! Daar kunnen veel kinderen en moeders blij mee gemaakt worden, met een verbeterd huis en verse groenten. In de loop van het jaar zulle...

Actie Advent en Kerst 2019

CASA DO GURI IN UBA, BRAZILIË In de weken naar Kerstmis toe, vragen we uw aandacht voor de actie Advent 2019. Dit jaar voor het kinderhuis Casa do Guri, uit Brazilië waar de Levenskerk in het verleden al veel voor gedaan heeft. In het weekend van 7 en 8 december vertelt Lida Post haar verha...

12 Dec: Bezinningsavond Advent

EEN OEFENING IN VERLANGEN De Zaligsprekingen als een blijvend verlangen Er worden honderden boeken geschreven en cursussen gegeven over het geluk en hoe dat is te bereiken. Geluk lijkt wel een parel die steeds moelijker is te vinden. Het verlangen daarnaar blijft. Jezus spreekt ook over het verlang...

Vijf jubilarissen, kerkkoor Haaren

De gedenkdag van de H Cecilia, de patrones van de kerkmuziek, is 22 november. Vele zangkoren vieren omstreeks die datum hun Ceciliafeest. Zo ook het H Lambertus kerkkoor. Zondag 24 november is het koor begonnen met een mooie Eucharistieviering in onze kerk, voorgegaan door onze pastoor Fra...

Missiewerk Sander Kesseler

De vele koffers die mee zijn naar Oeganda Wát was het fijn dat wij hulp hebben gekregen van missionaris Sander Kesseler vanwege de afwezigheid van pastor Ad Verest. Sander is nu weer naar Oeganda. Dat de school voor beroepsopleiding (die nog niet zo lang in gebruik was) in het vluchtelingenkamp vorige week door bliksem vernield is, is wel ...

Verslag: Lourdesreis parochie St. Jozef

Pelgrims van de St. Jozef parochie Lourdes, waar hemel en aarde elkaar raken… Maandag 16 september in alle vroegte 04.30 uur zijn we vertrokken naar Lourdes. Vanuit de parochie S. Jozef sloten we met 21 pelgrims aan bij de Limburgse bedevaarten, georganiseerd door het Huis voor de pelgrim. Na een voorspoedige vlucht vanaf Ma...

Oud en vreemd collectegeld parochie St. Jozef

In de collecteschalen vinden wij geregeld oud Nederlands geld en buitenlandse munten. De parochie heeft deze de laatste jaren verzameld en afgelopen dinsdag hebben we deze munten officieel overhandigd aan de Lions Club Oisterwijk. De Lions Club heeft ieder jaar een vreemd geld actie, om middels het ...

Mededeling

In het pastorale team heeft Dorris Rijnen, als pastoraal assistente, aangegeven met haar werkzaamheden te stoppen. Wij betreuren haar vertrek en danken haar voor haar enorme betrokkenheid en inzet voor de parochie. De werkgroepen die gecoördineerd werden door Dorris, zullen binnenkort benaderd word...

Scholen en Kerst

In de laatste week voor de kerstvakantie vinden er diverse activiteiten plaats in onze kerken, samen met de scholen in onze kernen. In de Petruskerk komt basisschool De Bunders naar het kerstverhaal luisteren en de kerststal bezoeken. Groep 8 van basisschool De Akker komt ook de kerststal bezoeken...

Verkoop kerststalletjes en kerstkaarten Moergestel

In het weekend van 30 november en 1 december zullen vrijwilligers namens Pater Theo Raaijmakers, na de dienst in Park Stanislaus en de kerk St. Jans Onthoofding weer kerststalletjes en kerstkaarten verkopen.  De opbrengst komt ten goede aan de projecten van pater Theo in Bolivia....

Fotoverslagje Kerstkransen maken

Dinsdag 26 november zijn we met een groepje kinderen kerstkransen gaan maken Het was een gezellige avond met als resultaat hele mooie kerstkransen....

26 nov: Adventskransen maken

Kom je ook? Gezellig samen met veel andere kinderen adventskransen maken. Wanneer?      Dinsdag 26 november  Hoe laat?       18.00 - 19.30 uur  Waar?            St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95 Oisterwijk Voor wie?&nbs...

Zegening Hubertusbroodjes

Op 3 november vieren we het feest van de Heilige Hubertus. In onze streken is het een oude traditie om op deze dag Hubertusbroodjes of in het Brabants dialect Hubkes te zegenen. Vroeger werden de Hubertusbroodjes gezegend om mensen te beschermen tegen hondsdolheid. In het zegeningsgebed bidden we d...

Update: Discipleship training school, Carolijn de Bresser

Het is al een tijd geleden dat ik in de 4 kerken van onze parochie heb gesproken over de Discipleship Training School (DTS) die ik in Perth, West-Australië ging doen. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw gulle gift! Ondertussen zijn de eerste 7 weken van de school voorbij. Elke week gaat o...

Dankbrief blauwe zusters voor Adventsactie 2018

Our lady Mother of Hope Home Mary Mother of Hope Children's Home  Latin Convent– Anjara Our Lady of the Mount Shrine Institut of Incarnate Word Anjara, 30 oktober 2019 Zeer eerwaarde pastoor De Meyer en pastor Verest, Geacht pastoraal team en geachte parochianen van de St Jozef parochie, Met deze brief willen wij on...

Gastteam St. Jozef

Vanaf vorige week zijn we gestart met een nieuw gastteam met vrijwilligers vanuit de 4 verschillende kerken van onze parochie. Zij zullen om toerbeurt wekelijks gaan zorgen voor de koffie na de zondagse Mis in Oisterwijk in de Petruskerk. Daarnaast zal deze werkgroep praktische ondersteuning bieden ...

Terugblik: Toermee

Het was goed toeven in de pastorietuin in Enschot. Zondag 25 augustus was net niet te warm en lokte veel mensen naar buiten voor de TOER MEE. Niet minder dan 325 personen namen deel aan deze sponsorfietstocht, die leidde door de mooie omgeving van Udenhout en Loon op Zand. De sfeer was gezellig, ook op de posten, waar vrijwilligers druk in de weer ...

Nieuwe zerk priestergraf Moergestel

Op de begraafplaats in Moergestel is een nieuwe zerk geplaatst op het graf van de overleden priesters. Door ouderdom en verwering was de zerk van het priestergraf aan restauratie of vervang toe. Het parochiebestuur besloot, op advies van de natuursteenhouwer, om een nieuwe zerk te plaatsen op ...

Vrijwiligers AZC Oisterwijk helpen bij de Petruskerk

Foto: Sadruddin Hesam Safi Vier vrijwilligers van AZC Oisterwijk gaan wekelijks naar de St. Petruskerk in het centrum van Oisterwijk om te helpen met diverse klusjes. Alle vier zijn ze afkomstig uit Nigeria. Door: Sadruddin Hesam Safi  Bron: Nieuwsklok Deze jonge jongens helpen in de kerk, meestal met schoonmaken en in...

Kerken kijken

Sagrada Familia Doet u dat ook op vakantie? Éven die kerk, waar u langs komt, binnen gaan en bekijken? Hoe ziet het eruit? Hoe is de sfeer? Een gewijde ruimte met stilte en spiritualiteit. De kerken zijn toch de gebouwen, waar de mensen de meeste aandacht en geld aan hebben besteed. Beroemd is bijvoorbeeld de Sag...

Koffie op zondag in het Jozefcentrum

Vanaf december vorig jaar wordt er in het Jozefcentrum na de mis van 11.00 uur op zondag de mogelijkheid gegeven om nog even bijeen te komen onder het genot van een kopje koffie/thee en natuurlijk voor de kinderen een glaasje limonade. Dit alles wordt verzorgd door een groep van 15 vrijwilliger...

Vakantiegroet pastoraal team

De vakantietijd is bijna aangebroken. Veel mensen houden dan ook hun jaarlijkse vakantie. Niet alleen de kinderen zijn vrij van school, maar ook onze werkende mensen en onze gepensioneerden. De vakantie is voor bijna iedereen een tijd die anders is dan anders. Vrij van allerlei verplichtingen, doen ...

Vaandel St. Jozef

Er is een nieuw vaandel gemaakt voor de St. Jozef parochie, ingezegend tijdens de H. mis in de Petruskerk op zondag 15 September 2019. Op dit moment is een groep parochianen op bedevaart naar Lourdes, alwaar deze vaandel is meegenomen en wordt gebruikt tijdens de processies....

26/27 okt: 75 Jaar Vrijheid

In de dorpen Haaren, Moergestel en Oisterwijk viert men in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 oktober dat we al 75 jaar in  vrijheid mogen leven. Haaren: zaterdag 26 oktober viert men de vrijheid met het toneelstuk “De weg naar vrijheid” Het toneelstuk gaat over Haarense gezinnen in...

Wijding in Uganda

Foto: Ramon Mangold Op zaterdag 5 januari mocht ik de wijding voor het priesterschap ontvangen. Vele jaren heb ik mij voorbereid naar dit hoogtepunt in mijn leven. De wijding vond plaats in Uganda in het bisdom Gulu, waar ik op dit moment werkzaam ben zowel in de parochie als ook in het vluchtelingenkamp. Het is een ze...

Fotoverslag uitstapje misdienaars, kinderclub en kinderkoor

Op woensdag 19 juni zijn we met alle kinderen van het kinderkoor, de kinderclub en de misdienaars naar de Reuselhoeve in Moergestel geweest. We zijn daar gaan klimmen en sloten de middag af met frietjes en een snack....

Terugblik: Een vol Jozefcentrum met soep

Ruim 2 weken geleden was op zondag 23 juni de laatste gezinsviering (voor de grote vakantie), maar voordat die begon, gonsde het Jozefcentrum al van de kinderstemmen. De vormelingen zaten in de kamer tegenover het secretariaat bij elkaar met limo en vlaai. De communicanten deden een circuit van alle...

Wijziging in vieringen en activiteiten per 1 juni 2019

Vanwege het ziekteverlof van pastor Ad Verest zijn er een aantal wijzigingen in de vieringen en activiteiten van onze parochie: Alle weekendvieringen blijven behouden. Op een enkele zaterdag of zondag wordt de Eucharistieviering vervangen door een Woord- en Communieviering.   De doordeweek...

Op bedevaart met de parochie

MET JOZEF OP WEG NAAR MARIA Dit jaar gaan we met de St. Jozefparochie twee reizen maken naar bijzondere Maria bedevaartsplaatsen. Beide reizen zijn geschikt voor gezonde, zieke, mindervalide en rolstoelafhankelijke pelgrims. De reizen worden pastoraal begeleid door pastor Ad Verest. Sandra Hoefnage...

Opbrengst vastenactie en Pinksteractie

Dank aan iedereen, die geld gegeven heeft voor het vluchtelingenkamp in Oeganda, waar Sander Kesseler werkt!! Tot nu toe is bijna € 5500,-- binnengekomen. Daarbij moet worden opgemerkt, dat in Moergestel pas in juni gecollecteerd wordt tijdens de Goede Doelen Week (15 t/m 21 juni). Ze hebben daar...

Een nieuw familiekoor!!

Vanaf volgende week starten we in de parochie met een nieuw koor, welke de naam zal dragen: Blessed! Dit nieuw koor is een familiekoor en bestaat uit een groep van ongeveer 18 zeer betrokken én muzikale parochianen van alle leeftijden. Zij hebben aangegeven om graag tijdens de zondagse vieringen ...

Alpha-Cursus

Op maandag 21 januari start om 18.30 uur een nieuwe Alphacursus in de pastorie van de Sint Jozefparochie, Kerkstraat 95A. De cursus is oecumenisch en verbindend, samen vormgegeven door mensen vanuit zowel de katholieke en als de protestantse kerk.  Samen op weg De cursus wordt vaak als een re...

Communicanten St. Jozefparochie 2019

Communicanten Haaren Tijdens de vieringen hebben de communicantjes het bijzondere sacrament van de 1e H. communie mogen ontvangen. Het was een groot feest, waarbij de kinderen er prachtig uitzagen. De kerken waren goed gevuld met trotse ouders en familieleden van de jonge communicantjes. Kinderkoor St. Jo...

Terugblik: Vormselviering 23 maart 2019

Foto's: Masja Vlaminckx HEILIG VORMSEL Zaterdag 23 maart was de dag waarop onze jongens en meisjes het sacrament van het Heilig Vormsel mochten ontvangen. De afgelopen maanden hebben zij zich voorbereid. Hebben ze met elkaar gedeeld waarom ze gevormd wilden worden en ontdekt wat de Heilige Geest met je doet, je helpt, kr...

Terugblik: Power of Fire vormelingen

‘Onze’ Noor mocht namens alle vormelingen van het bisdom Den Bosch het vuur van de Power of Fire aansteken, samen met hulpbisschop Mutsaarts. Na de eucharistieviering in de Sint Jan trokken we naar het St. Janscentrum. Samen met andere jongens en meisjes droegen Dewi en Layla het speciale Power ...

Terugblik voorstellen communicanten Haaren

Zaterdag 26 januari hebben de communicanten zich voorgesteld aan de geloofsgemeentschap. De voorstellings viering werd muzikaal ondersteund door ons eigen St. Jozef kinderkoor. klik op de foto om te vergroten en gebruik de pijltjestoetsen om te scrollen...

15 aug: Viering hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Donderdag 15 augustus om 19.00u. bij de Maria kapel aan de Oisterwijkseweg Bij regen vieren we het Hoogfeest om 19.00u. in de Kerk St. Jans Onthoofding, de klokken zullen dan een half uur voor aanvang luiden. In dit seizoen van zon en late bloemen viert de Kerk op donderdag 15 augustus een van de g...

Paasboodschap

Leven nemen of geven De meest klassieke manier om tegen de dood van Jezus op Goede Vrijdag aan te kijken is te zeggen dat hij vermoord is. Als religieuze non-conformist en politieke opstandeling uit de weg geruimd. En wel op de meest wrede manier die het Romeinse heersersbrein had kunnen bedenken: ...

Vastenperiode 2019

VASTENACTIE TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD Op Aswoensdag 6 maart is de vastentijd begonnen, de tijd waarin we ons als christenen voorbereiden op het grote Paasfeest. Dit jaar steunen we in deze periode vanuit de parochie de vluchtelingen in Oeganda, waar Sander Kesseler werkzaam is.  Lees hieron...

Foto-impressie Palmpaasstokken maken

Woensdag 3 april j.l. hebben we met de kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk Palmpaasstokken gemaakt. Het was een zeer geslaagde middag met catechese, creativiteit en vooral ook een hoop gezelligheid....

Sacramenten thuis ontvangen

Wilt u de heilige Communie thuis ontvangen? Wilt u een afspraak maken voor het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) of voor de Ziekenzalving? U kunt hiervoor te allen tijden contact opnemen met één van onze priesters of met het parochie secretariaat. ...

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning. D...

Palmpasen stok

PALMPASENSTOK: Wat betekent het allemaal? KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. WIT: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. RODE PUNTJES: Kru...

Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden.  We doen dat door...

De Blasiuszegen

Ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Blasius op 3 februari, wordt deze week op verschillende momenten na afloop van de eucharistievieringen in onze parochie de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen...

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2019 “Gezegend Nieuwjaar!” of “Zalig Nieuwjaar!” Als je deze wens uitspreekt, hoop je van harte dat er volop heil en zegen mag komen over je medemens. Een zegenwens uitspreken is eigenlijk goede woorden zeggen tot elkaar. Maar het houdt meer in. Want met een zegen roep je de...
Sint Jozef Parochie