Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2022

Jubilaris in het zonnetje

Harry Sterke uit Haaren werd in het zonnetje gezet voor 38 jaar trouwe dienst al koster en allerlei hand- en spandiensten Hij kreeg uit de handen van de pastoor namens het pastorale team een mooie Jozefspeld, oorkonde en een handgeschilderd Jozef icoon. Daarnaast kreeg hij van collega kosters ...

Terugblik High Tea 65+

Afgelopen donderdag 2 juni hebben we voor de 2de keer genoten van een heerlijke high tea middag in het parochiecentrum van Oisterwijk. Deze keer mochten we meer dan veertig 65+-verwelkomen. Er waren diverse hartige en zoete hapjes en 2 jonge zusters uit Breda (Blauwe zusters) hebben vertelt over hu...

Terugblik: De werkelijkheid van het onzichtbare

OPNIEUW EEN INTERESSANTE AVOND OVER GELOVEN Afgelopen dinsdagavond 10 mei was er weer een avond met een geloofsgetuigenis in het St. Jozefcentrum. De onderwerpen waren dit keer: - Zien met nieuwe, geestelijke ogen, nederigheid en Pasen. - De waarachtige verrijzenis of opstanding van de Heer en dat...

Power of Fire uitstapje vormelingen

De jaarlijkse dag voor vormelingen uit het bisdom Den Bosch. Met 9 vormelingen uit onze St. Jozefparochie waren we erbij! Via het Transferium en de bus stapten we uit op de Parade om in de Sint Jan de dag te beginnen met het ontsteken van het vuur door de bisschop en een gebedsviering. Hierna...

Terugblik Vormselviering

H. VORMSEL Het was een bijzonder moment: 14 jongens en meisjes staan met hun brandende doopkaars voor monseigneur Mutsaerts, hun Vormheer. Samen hernieuwden zij de doopbelijdenis, die hun ouders eerder voor hen uitspraken, toen ze gedoopt waren. Nu gaven ze zelf antwoord omdat ze bewust gekoz...

Terugblik High Tea

Afgelopen donderdagmiddag 31/3 was het dan eindelijk zover; onze eerste high tea middag voor alle senioren uit onze Jozefparochie. De opkomst was hoog met 35 mensen. De tafels waren feestelijk gedekt en stonden vol met lekkere hapjes. Zo waren er verschillende gebakjes, hartige hapjes en zelfs een ...

Vastenactie verlengd

We hebben bericht gekregen van de landelijke Vastenactie, dat we dit jaar tot en met 8 mei actie mogen voeren voor ons eigen project. Dit omdat de oorlog in Oekraïne ook veel aandacht en steun vraagt. Tegelijkertijd hebben we van pater Sander gehoord, dat ze nu eindelijk, na maanden van grote droo...

Nieuws uit Oeganda

Droogte en voedseltekort in Uganda  Het droge seizoen in het noorden van Uganda is normaal van half december tot half maart. Echter in november stopte het al met regenen. Maar dankzij ons project kon het planten gewoon doorgaan. Er werden beschermende maatregelen getroffen om de pas geplante z...

PASEN, God heeft het laatste woord.

De laatste jaren lijkt het erop dat de jaarlijkse viering van Pasen gepaard gaat met veel zorgen in de wereld. Er was de Covid-pandemie en nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze huidige oorlog is bijzonder verontrustend omdat het niet voortkomt uit de natuur of gezondheidsproblemen, maar ...

Palmpaasstokken maken - Gezinsviering

Zaterdag 9 april van 17.30 – 18.45 uur gaan we in het parochiehuis in Haaren (naast de kerk) met de communicanten Palmpaasstokken maken en dan is er aansluitend om 19.00 uur een gezinsviering  met processie in de kerk in Haaren. Broertjes/ zusjes en andere gezinnen zijn ook welkom om zaterda...

Hoogfeest van St. Jozef

Het hoogfeest is een feest voor onze parochie om te vieren Midden in de Veertigdagentijd pauzeren we even voor het hoogfeest van Sint Jozef, de echtgenoot van de Maagd Maria. Sint Jozef had de taak om als vader over Jezus te waken. Maar de Heer wilde, dat het hoofd van de Heilige Familie van N...

Opbrengst voedselhulp Oeganda

HONGER IN OEGANDA Weet u nog dat we vorig jaar in de zomer een oproep hebben gedaan om te geven voor het vluchtelingenkamp, waarin priester Sander actief is, omdat de prijzen van voedsel zo ontzettend gestegen waren? Corona was daar nog veel heftiger dan bij ons! U heeft de nood goed ingeschat, wa...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. ...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde...

Actie Kerkbalans

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN Beste parochiaan, De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar wij het geloof met elkaar delen. Waar wij rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar w...

Nieuwjaarswens

We nemen afscheid van het jaar 2021.  Een jaar dat gekleurd was met vreugde en ontgoocheling, met lief en leed. We laten het oude jaar achter ons en kijken hoopvol naar het nieuwe jaar. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijke wensenlijst en verwach...
Sint Jozef Parochie