Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2022

Communievoorbereiding 2022-2023

Informatie/aanmelden Eerste Heilige Communie Oisterwijk, Moergestel en Haaren Vanaf groep 4 kunnen kinderen worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s), te informeren over de betekenis van de Communie en het project dat gebruikt wordt ter voorbereiding organiseerden wij op w...

Kerststallen bezoeken

De Kerststallen in de verschillende kerken binnen onze parochie zijn te bezichtigen op onderstaande tijden: St. Petruskerk Oisterwijk: Zondag 25 december na de viering: 11.00 tot 16.00 uur Maandag 26 december t/m vrijdag 30 december: 14.00 tot 16.00 uur Met oudjaar zijn we gesloten. Zondag 1 ...

Terugblik: Kerstgezinsviering

We vierden de geboorte van Jezus Christus. De zang werd verzorgd door Zang- en gitaargroep ‘Da Capo’. Het was een hele mooie viering Foto's: Peter Franken    ...

Adventsactie 2022

In deze tijd voor Kerst wordt op allerlei plekken uw aandacht en geld gevraagd voor mensen die onze hulp nodig hebben. Op televisie werd de afgelopen week o.a. aandacht gevraagd voor hersenziekten en Kika. In de kerk vragen we in de weken van verwachting van onze Verlosser steeds aandacht voor een p...

Allerheiligen - Allerzielen

Nu de bladeren vallen en het daglicht minder wordt naderen we in de Kerk de bijzondere dagen van Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen is gemakkelijk te begrijpen. We gedenken al diegenen die een heilig leven hebben geleid, alle heiligen of de Kerk ze nu heilig heeft verklaard of niet. Een ...

Kerstboodschap 2022

„In Hem was leven en dat licht was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan." Beste parochianen, Dit jaar kunnen we weer „normaal” Kerstmis vieren. Al is er toch wel het een en ander veranderd. De coronapandemie is dan wel bijna achter o...

High Tea - donderdag 1 dec

Op donderdagmiddag 1 december van 15.00-17.00 organisereerden wij voor de derde keer een high tea middag voor alle 65+ers.  Deze keer was ‘Kerk in nood’ onze gastspreker en kwmen ze iets vertellen over de onderdrukking van christen in landen zoals Syrië.  Uiteraard war...

Terugblik: Adventskransen maken

Ruim 40 kinderen zijn afgelopen woensdag 23 november adventskransen komen maken in het Jozefcentrum van Oisterwijk.  Na een korte catechese door Pastoor Francis over wat advent nou eigenlijk betekent en wat we straks met Kerstmis vieren zijn we creatief aan de slag gegaan. Naast het dennengroe...

Ceciliafeest H. Lambertuskerkkoor

Zondag 20 november hebben wij ons jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. St. Cecilia is sinds de late middeleeuwen de patroon heilige van o.a. de kerkmuziek en mede daardoor van de kerkkoren. Haar naamdag is 22 november vandaar dat vele kerkkoren rond die datum hun Ceciliafeest vieren. Na een mooi gezon...

Oktober; Rozenkransmaand

Foto: Gerard v Dijck In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans. In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om ons...

Eerste Pizzaclub van het seizoen

Afgelopen vrijdag 30 september was de aftrap van het nieuwe seizoen van de pizzaclub. Mgr. Rob Mutsaerts gaf een mooie voordracht over de waarde van iedere mens. Natuurlijk hebben we ook pizza’s gegeten, gevoetbald en we sloten de avond af met het dank u wel spel waarbij deze keer zelfs een geldp...

Ad Kennes: 60-jaar priester

Op zondag 19 juni is er een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Petruskerk vanwege het 60-jarig! Priesterfeest van pastor Ad Kennes.  Zelf zegt hij daarover: “dankbaar ben ik jegens de Heer Jezus die mij in staat heeft gesteld om 60 jaar in zijn dienst te werken in de Kerk ...

Maria Tenhemelopneming fotoverslag

Ook dit jaar was er op maandag 15 augustus weer een mooie openlucht viering ter ere van het Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Deze viering vond plaats in het bos achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg.  Zie hier een mooie fotoverslag foto's zijn gemaakt door Peter Franken van Franken...

Afsluiting seizoen Pizzaclub

Afgelopen vrijdag was het alweer de laatste pizzaclub van dit seizoen en dit hebben we feestelijk afgesloten met een BBQ, waterspel en catechese  in de tuin vd pastorie. We mochten 25 tieners begroeten; geweldig! Na de zomervakantie pakken we de pizzaclub weer op.  Zie uitgebreid fotovers...

Terugblik: Dank-U-wel viering

Afgelopen zondag was er een Dank-U-Wel viering in de Petruskerk voor alle dopelingen, communicanten en vormelingen uit de parochie. Het was een mooie viering, welke muzikaal werd opgeluisterd door Anjo Brock. Communicanten en vormelingen hebben geholpen met de lezingen, zang, gaven en collecte. De ...

Vakantie; een tijd van rust en ontspanning

Park Ruijbosch Haaren,  Foto: Christine Dittmar De zomermaanden komen eraan. Velen zullen in de komende weken op reis gaan. Even weg van het vertrouwde om ergens anders van te genieten. Dit kan natuurlijk veraf of dichtbij. De vakantie is voor ons allen een periode om het rustiger aan te doen. Een tijd die anders is dan anders: voor recreatie of...

Communicanten Jozef parochie

Feestelijk aangeklede kinderen, mooie versierde kerk Wat een feest in totaal 27 kinderen ontvingen na maanden van voorbereiding de Eerste Heilige Communie Van harte proficiat met deze bijzondere stap in jullie leven! We hopen dat je een leuke dag hebt gehad en dat je er met veel lief...

Maria - meimaand

Tijdens de maand mei barst de schepping van schoonheid en nieuw leven na een lange winter. Misschien is dit de reden dat Maria wordt geassocieerd met dit seizoen van overvloed. De overvloed van de natuur gedurende de maand mei weerspiegelt de voortdurende Maria's vruchtbare aanwezigheid in het leven...

Ingezonden: Vanuit Rome

Zondag 15 mei werden 10 mensen heilig verklaard, waaronder Charles de Foucauld en Titus Brandsma. In onze kerk vertelde pastoor Francis over de heilige Catharina Labouré uit Parijs.  Op dat grote St. Pietersplein leek onze Paus klein en oud, maar toen hij begon te preken was dat heel indrukwe...

Caecilliakoor opgeheven, Petruskoor opgericht

Beste parochianen Al ruim 50 jaar bent u gewend dat het Caeciliakoor één keer in de maand een zondagse mis in de Petruskerk muzikaal verzorgt met meerstemmige missen en motetten van grote klassieke componisten. De mannen van het Caeciliakoor verzorgden ook maandelijks een gregoriaanse mis en op h...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

(Beloken Pasen) De eerste zondag na Pasen heet sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, de naam gekregen: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.  In haar dagboek schrijft zuster Faustina, dat Jezus aan haar verschenen ...

Jubilaris in het zonnetje

Harry Sterke uit Haaren werd in het zonnetje gezet voor 38 jaar trouwe dienst al koster en allerlei hand- en spandiensten Hij kreeg uit de handen van de pastoor namens het pastorale team een mooie Jozefspeld, oorkonde en een handgeschilderd Jozef icoon. Daarnaast kreeg hij van collega kosters ...

Terugblik High Tea 65+

Afgelopen donderdag 2 juni hebben we voor de 2de keer genoten van een heerlijke high tea middag in het parochiecentrum van Oisterwijk. Deze keer mochten we meer dan veertig 65+-verwelkomen. Er waren diverse hartige en zoete hapjes en 2 jonge zusters uit Breda (Blauwe zusters) hebben vertelt over hu...

Terugblik: De werkelijkheid van het onzichtbare

OPNIEUW EEN INTERESSANTE AVOND OVER GELOVEN Afgelopen dinsdagavond 10 mei was er weer een avond met een geloofsgetuigenis in het St. Jozefcentrum. De onderwerpen waren dit keer: - Zien met nieuwe, geestelijke ogen, nederigheid en Pasen. - De waarachtige verrijzenis of opstanding van de Heer en dat...

Power of Fire uitstapje vormelingen

De jaarlijkse dag voor vormelingen uit het bisdom Den Bosch. Met 9 vormelingen uit onze St. Jozefparochie waren we erbij! Via het Transferium en de bus stapten we uit op de Parade om in de Sint Jan de dag te beginnen met het ontsteken van het vuur door de bisschop en een gebedsviering. Hierna...

Terugblik Vormselviering

H. VORMSEL Het was een bijzonder moment: 14 jongens en meisjes staan met hun brandende doopkaars voor monseigneur Mutsaerts, hun Vormheer. Samen hernieuwden zij de doopbelijdenis, die hun ouders eerder voor hen uitspraken, toen ze gedoopt waren. Nu gaven ze zelf antwoord omdat ze bewust gekoz...

Terugblik High Tea

Afgelopen donderdagmiddag 31/3 was het dan eindelijk zover; onze eerste high tea middag voor alle senioren uit onze Jozefparochie. De opkomst was hoog met 35 mensen. De tafels waren feestelijk gedekt en stonden vol met lekkere hapjes. Zo waren er verschillende gebakjes, hartige hapjes en zelfs een ...

Vastenactie verlengd

We hebben bericht gekregen van de landelijke Vastenactie, dat we dit jaar tot en met 8 mei actie mogen voeren voor ons eigen project. Dit omdat de oorlog in Oekraïne ook veel aandacht en steun vraagt. Tegelijkertijd hebben we van pater Sander gehoord, dat ze nu eindelijk, na maanden van grote droo...

Nieuws uit Oeganda

Droogte en voedseltekort in Uganda  Het droge seizoen in het noorden van Uganda is normaal van half december tot half maart. Echter in november stopte het al met regenen. Maar dankzij ons project kon het planten gewoon doorgaan. Er werden beschermende maatregelen getroffen om de pas geplante z...

PASEN, God heeft het laatste woord.

De laatste jaren lijkt het erop dat de jaarlijkse viering van Pasen gepaard gaat met veel zorgen in de wereld. Er was de Covid-pandemie en nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze huidige oorlog is bijzonder verontrustend omdat het niet voortkomt uit de natuur of gezondheidsproblemen, maar ...

Palmpaasstokken maken - Gezinsviering

Zaterdag 9 april van 17.30 – 18.45 uur gaan we in het parochiehuis in Haaren (naast de kerk) met de communicanten Palmpaasstokken maken en dan is er aansluitend om 19.00 uur een gezinsviering  met processie in de kerk in Haaren. Broertjes/ zusjes en andere gezinnen zijn ook welkom om zaterda...

Hoogfeest van St. Jozef

Het hoogfeest is een feest voor onze parochie om te vieren Midden in de Veertigdagentijd pauzeren we even voor het hoogfeest van Sint Jozef, de echtgenoot van de Maagd Maria. Sint Jozef had de taak om als vader over Jezus te waken. Maar de Heer wilde, dat het hoofd van de Heilige Familie van N...

Opbrengst voedselhulp Oeganda

HONGER IN OEGANDA Weet u nog dat we vorig jaar in de zomer een oproep hebben gedaan om te geven voor het vluchtelingenkamp, waarin priester Sander actief is, omdat de prijzen van voedsel zo ontzettend gestegen waren? Corona was daar nog veel heftiger dan bij ons! U heeft de nood goed ingeschat, wa...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. ...

Blasiuszegen

Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Deze traditie gaat terug op een overlevering dat op een moment een wanhopige moeder met haar kind in de armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde...

Actie Kerkbalans

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN Beste parochiaan, De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar wij het geloof met elkaar delen. Waar wij rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar w...

Nieuwjaarswens

We nemen afscheid van het jaar 2021.  Een jaar dat gekleurd was met vreugde en ontgoocheling, met lief en leed. We laten het oude jaar achter ons en kijken hoopvol naar het nieuwe jaar. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijke wensenlijst en verwach...
Sint Jozef Parochie