Sint Jozef Parochie

Disclaimer

De St. Jozef parochie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De St. Jozef parochie wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. De St. Jozef parochie behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Functioneren van deze website
De St. Jozef parochie garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

De St. Jozef parochie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door de St. Jozefparochie of door u aan de St. Jozef parochie middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De St. Jozef parochie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De St. Jozef parochie behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij de St. Jozef parochie of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de St. Jozef parochie.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Bij gebruik van tekst en foto's proberen we zoveel mogelijk de auteursrechthebbenden te achterhalen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrechten of dat uw auteursrechten op een andere manier zijn geschonden, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Virussen
De St. Jozef parochie garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Sint Jozef Parochie