Sint Jozef Parochie

Kerkberichten en misintenties

Op deze pagina kunt u de kerkberichten en misintenties lezen van de diverse kerken zoals ze ook vermeld staan in de Nieuwsklok


Hieronder vindt u algemene informatie mbt de St Jozef Parochie.


Dinsdag 6 juni:
19.30 – 21.00 uur: Geloofsbezinning met Mgr. Mutsaerts in het Jozefcentrum

Vrijdag 9 juni:
18.30 tot 20.00 uur: Communievoorbereiding vergeving en verzoening In het parochiecentrum in Moergestel en generale repetitie in de Kerk St. Jans Onthoofding  voor communicanten die 11 juni hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

Sint Jozef Parochie