Sint Jozef Parochie

Kosters

In de kerken van de parochie vervullen de kosters een onmisbare taak naast de priesters.
Een koster heeft een royaal takenpakket, zoals:

 • Openen en sluiten van de kerk;
 • Klaarleggen van de gewaden voor de priester (en eventueel de diaken) in de liturgische kleur;
 • Het klaarmaken van alle benodigdheden voor een viering, zoals: de ampullen met water en wijn, de kelk en kelkdoekje (om de kelk te kunnen schoonvegen) en meteen de pateen met een grote hostie en tenslotte met de palla (vierkante kaart om de kelk af te dekken en de inhoud te beschermen tegen vliegen);
 • Aansteken en doven van kaarsen;
 • Klaarmaken van het wierookvat in de weekenden en bij feestdagen;
 • Zorgen voor de as die op Aswoensdag gebruikt wordt (deze as is van de oude verbrande palmtakjes van het voorbije jaar);
 • Zorgen voor palmtakjes bij Palmzondag;
 • Zorgen voor alle attributen voor gebuik in de Goede Week;
 • Tijdig bestellen van hosties en kaarsen;
 • Bijvullen van kaarsen en lichtjes bij de diverse heiligenbeelden en in de Mariakapel;
 • Zorgen voor alle benodigdheden bij speciale vieringen, zoals huwelijken, uitvaarten en jubilieum vieringen;
 • Luiden van de klokken bij speciale vieringen (voor de gangbare vieringen zorgt de automatiek van de klokken);
 • Luiden van de klokken bij overlijden;
 • Instrueren van nieuwe misdienaars.

Kortom: de taak is veelzijdig en ook afwisselend.

In de regel is er per kerk een team van kosters, omdat een koster ook wel eens een dag iets anders wil doen: kosters zijn namelijk vrijwilligers. Maar .. altijd mogen mensen zich, man of vrouw, aandienen om mee te helpen als koster.

Sint Jozef Parochie