Sint Jozef Parochie

Vrijwilliger worden

Vrijwilligers

Zonder onze vrijwilligers zouden wij nooit samen Kerk kunnen zijn. 
Onze kerkgemeenschappen worden gedragen door de vele vrijwilligers die zich ‘om niets’ inzetten voor de opbouw en het in stand houden van onze parochie en onze plaatselijke gemeenschappen.

Heel veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers. Hier vindt u een uitgebreid overzicht wat er zoal in en rondom de verschillende kerken gebeurd vanuit de plaatselijke werkgroepen.

Welke vrijwilligers zoeken wij?

Mensen met een levenshouding waarin gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan en die zich willen inzetten voor de medemens om de boodschap van naastenliefde in woord en daad gestalte te geven. 

Wilt u een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk in onze parochie? Neem dan contact op met iemand van het pastorale team of direct met de contactpersoon van de betreffende plaatselijke werkgroep. Zij kunnen u verder informeren over de mogelijkheden of u doorverwijzen naar de juiste personen. 

Via deze link  gaat u naar de contact pagina van de diverse kerken
Via deze link vint u de recente oproepen voor vrijwilligers

Sint Jozef Parochie