Sint Jozef Parochie

Missie Ontwikkeling Vrede MOV

Er is nood in de wereld, nood aan schoon drinkwater, voedsel, huizen en zeker in de laatste plaats niet: nood aan geloof.
Tot op de dag van vandaag werken er Nederlandse missionarissen in de arme missielanden om het evangelie te verkondigen. Als een mens immers weet van een eeuwige toekomst die hem wacht, bemoedigt dit de mens, zelfs in de grootste armoede. Maar ook werkten en werken de missionarissen aan de ontwikkeling in de missielanden. In de loop der tijden werden er vele scholen en ziekenhuizen gebouwd door deze noeste werkers. Om de Nederlandse misionarissen bij te staan in hun werk, waren er vroeger missiebusjes waarin gezinnen geld spaarden om het missiewerk te ondersteunen. De busjes zijn inmiddels verdwenen, maar de noodzaak tot financiële hulp niet.
Daarom is er een MOV-groep in de parochie (MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede). De MOV-groep begeleidt en ondersteunt acties, meestal collecten, die vanuit de Nederlandse kerkprovincie worden aanbevolen, voor de ondersteuning van het werk van de missionarissen.
De MOV-groep organiseert ook de jaarlijkse fietstocht in Moergestel voor de ondersteuning van de Moergestelse missionaris. Iedere gift voor het missiewerk van de Nederlandse missionarissen is van harte welkom!

Sint Jozef Parochie