Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2023

Opbrengst Vastenactie

Dankbaar zijn we voor uw inzet voor mensen ver weg, die het veel moeilijker hebben dan wij: in de bussen achterin de 4 kerken is in totaal € 1.624,25! Een mooi bedrag, dat nog vermeerderd wordt door de bedragen die overgemaakt zijn. Veel dank!...

Pasen

PASEN, WE VIEREN ONS GELOOF EEN OVERWINNING DIE DOORGAAT... Het is gemakkelijk om ontmoedigd te raken als we om ons heen kijken naar de wereld van vandaag. We voelen dat een groot deel van de wereld minder veilig is geworden. We kunnen ontmoedigd raken door het geweld, de haat en de wanhoop... We ...

Vastenactie

Awut en Ajak Op Aswoensdag 22 februari begint de bezinningsperiode van 40 dagen, waarin we ons voorbereiden op het geweldige wonder van Pasen.  Er is misschien geen ander boek dan de Bijbel dat ons zo duidelijk vertelt dat de geschiedenis van de mensheid een geschiedenis is van mensen die onderweg zijn. A...

Opbrengst collectes 12 en 19 febr

De opbrengst van de collectes in onze parochie van zondag 12 februari en zondag 19 februari zullen ten goede komen aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het geld maken we over naar de zusters die daar in het rampgebied hulp bieden aan de mensen die zwaar zijn getroffen door de...

Hongerdoek, vastentijd

Hongerdoek gemaakt door Emeka Udemba Deze hongerdoek is gemaakt door een uit Nigeria afkomstige kunstenaar, Emeka Udemba. Hij stelt ons de vraag: wat kunnen wij doen om zorg te dragen voor onze aarde, voor de mensen? Maar ook voor de planten en de dieren. Het is een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. De wereldbol ru...

St. Jozef in de maand maart

St. Jozef, de beschermer van de H. Kerk en onze gezinnen.... Beschermer en patroonheilige van onze parochie...  Op 19 maart vieren we van oudsher in de Kerk het hoogfeest van Sint-Jozef. Dit jaar valt het hoogfeest op zondag in de veertigdagentijd. Uitzonderlijk is het hoogfeest van Sint-Jozef...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. Vroeg...

Vormselvoorbereiding 2023

De informatieavond is inmiddels geweest. Wilt u dat uw kind of wil uw kind zelf toch het Vormsel doen dan kunt u zich alsnog aanmelden via email  Ook kunt u hier het aanmeldformulier downloaden.  De parochie St. Jozef start in januari 2023 a.s. met de voorbereiding van het H. Vorms...

3-koningen- activiteit voor kinderen

Voor alle kinderen van de basisschool Wat gaan we doen? Uitleg over Driekoningen - knutselen - zingen - quiz met prijs. Na afloop ben je klaar om met je ouders langs de deuren te gaan, voor wie dat wil. Je mag verkleed komen! Wanneer: Vrijdag 6 januari van 15.30 uur tot 16.30 uur Waar: St. ...

Nieuwjaarsboodschap 2023

Het jaar 2022 sluiten we zo dadelijk af. We gedenken en danken in deze laatste dagen voor de zegeningen van het afgelopen jaar, ondanks de oorlog, onze persoonlijke tegenslagen en onzekerheden die we blijven doorstaan. Het nieuwe jaar geeft ons de kans om hoopvol vooruit te kijken.  Het Hoogfee...
Sint Jozef Parochie