Sint Jozef Parochie

Archief nieuws 2023

Terugblik; Kerstgezinsviering

Kleine foto reportage over de mooie gezinsviering Zondag 24 december was er om 18.30 uur een gezinsviering voor de hele parochie in de H. Lambertuskerk We vierden de geboorte van Jezus Christus. De zang werd verzorgd door Zang- en gitaargroep ‘Da Capo’. Het was heel erg leuk dat...

Terugblik: Kindje Wiegen

In onze parochie waren er op 1e kerstdag speciaal voor de allerkleinsten twee vieringen.  In deze korte viering bij de Kerststal zongen we een paar liedjes en vertelden we over de geboorte van Jezus. Er werd geen communie uitgereikt. Het kindje wiegen vond plaats in de H. Lambe...

Kerstboodschap

“Hij die met ons is tot het einde der dagen.” Het jaar 2023 is alweer bijna voorbij, gedragen door het Goede Nieuws van de Geboorte van de Verlosser in Bethlehem. Deze vreugdevolle boodschap van de geboorte van Jezus Christus herinnert ons er allemaal aan dat God onder ons kwam wonen, dichtbij ...

Adventstijd en Adventsactie

Op naar Kerstmis Het thema van deze adventstijd was: alle kinderen mogen kind zijn! Daarom vragen we nog even uw aandacht en steun voor kinderen in Congo en  Oeganda!! Van alle kanten hebben ze hulp nodig voor een goede toekomst! En daarna komt er een heel bijzonder Kind op aarde in deze donk...

Terugblik High Tea

We kijken weer terug op een hele geslaagde high tea middag. We mochten afgelopen donderdagmiddag meer dan dertig 65+ ers in het parochiecentrum begroeten. Na het welkomstwoordje van pastoor Francis vertelde kapelaan Donders aan de hand van foto’s over Israël. De tafels waren goed gevuld met hart...

Sacramentszondag

Zondag 11 juni vieren we in de Kerk het hoogfeest van het Heilig sacrament. We gedenken met dit feest dat Jezus in ons midden woont. Waar je ter wereld ook komt, als je een katholieke kerk binnengaat, zie je in de buurt van het tabernakel een rode lamp branden. De rode godslamp brengt ons in herinn...

Oktober: Mariamaand-Rozenkransmaand

Ieder jaar staat de maand oktober in het teken van de Rozenkrans. Dit is vooral te danken aan het feit dat het liturgische feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans jaarlijks op 7 oktober wordt gevierd. Deze feestdag werd ingesteld om de heilige Maagd Maria te eren uit dankbaarheid voor de besch...

Korte terugblik Maria Tenhemelopneming

Ook dit jaar vond op dinsdag 15 augustus, de feestdag van Maria Hemelvaart,  de openluchtmis plaats in het bos achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. Zie foto verslag  Foto's Peter Franken  ...

Cor van Kempen in het zonnetje

Op 27 juli hebben we Cor van Kempen in het zonnetje gezet. Ze kreeg van pastoor Francis de Meyer de  Jozefspeld opgespeld en ze kreeg een mooie bos bloemen en een Jozef Icoon.  Vele jaren was Cor van Kempen als vrijwilligster betrokken bij de St. Jozefparochie. Ze zorgde er mede voor da...

Vergeet God niet mee te nemen op vakantie!

"Vergeet God niet mee te nemen op vakantie!" De zomermaanden zijn aangebroken. De uittocht naar vakantiebestemmingen is begonnen. Genieten van iets anders waar we in het afgelopen werkjaar minder tijd voor hadden. Dit kan natuurlijk veraf of dichtbij. De vakantie is voor ons allen een periode om he...

Communicanten van 2023

Feestelijk aangeklede kinderen, mooie versierde kerk Wat een feest in totaal 26 kinderen ontvingen na maanden van voorbereiding de Eerste Heilige Communie Van harte proficiat met deze bijzondere stap in jullie leven! We hopen dat je een leuke dag hebt gehad en dat je er met veel...

Terugblik: Power of Fire

Een superdag, zaterdag 15 april!   De jaarlijkse dag voor alle vormelingen van het bisdom Den Bosch. Tijn, Suze, Inge en Lise (jammer dat niet iedereen mee kon gaan) maakten na de eucharistieviering in de Sint Jan, kennis met vormelingen van de parochie H. Drie-Eenheid uit Nijmegen. ...

Terugblik: Vormselviering

13 jongens en meisjes uit onze St. Jozefparochie en 3 ‘gast’ vormelingen (uit Vught en Zaltbommel ). Het was een bijzonder moment: 16 jongens en meisjes stonden met hun brandende doopkaars voor monseigneur Mutsaerts, hun vormheer.  Samen hernieuwden zij de doopbelijdenis, die hun ouders ee...

Terugblik: 12,5 jarig Bisschopjubileum

Afgelopen zondag was het dubbel feest: het feest van St. Jozef, onze patroon, én van het koperen bisschopsjubileum van monseigneur Mutsaerts. De mis ging over een licht zijn en echt luisteren. Bisschop de Korte was dankbaar voor de inzet van de hulpbisschop, die zich veel richt op jongeren. Ontroer...

Terugblik vrijwilligersfeest

Als dank aan alle vrijwilligers uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren van de St. Jozef parochie was er een vrijwilligersfeest georganiseerd. Dit feest vond plaats in Cultureel centrum De Tiliander. Ruim 250 vrijwilligers waren aanwezig. De pastoor opende de bijeenkomst met dank aan de aanwezigen van...

Bedevaarten Lourdes en Beauraing

Bedevaartreizen naar Lourdes Aangeboden door het Huis voor de Pelgrim.        Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch bestaat uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De reis is voor jong en oud, ziek en gezo...

Opbrengst Vastenactie

Dankbaar zijn we voor uw inzet voor mensen ver weg, die het veel moeilijker hebben dan wij: in de bussen achterin de 4 kerken is in totaal € 1.624,25! Een mooi bedrag, dat nog vermeerderd wordt door de bedragen die overgemaakt zijn. Veel dank!...

Pasen

PASEN, WE VIEREN ONS GELOOF EEN OVERWINNING DIE DOORGAAT... Het is gemakkelijk om ontmoedigd te raken als we om ons heen kijken naar de wereld van vandaag. We voelen dat een groot deel van de wereld minder veilig is geworden. We kunnen ontmoedigd raken door het geweld, de haat en de wanhoop... We ...

Vastenactie

Awut en Ajak Op Aswoensdag 22 februari begint de bezinningsperiode van 40 dagen, waarin we ons voorbereiden op het geweldige wonder van Pasen.  Er is misschien geen ander boek dan de Bijbel dat ons zo duidelijk vertelt dat de geschiedenis van de mensheid een geschiedenis is van mensen die onderweg zijn. A...

Opbrengst collectes 12 en 19 febr

De opbrengst van de collectes in onze parochie van zondag 12 februari en zondag 19 februari zullen ten goede komen aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het geld maken we over naar de zusters die daar in het rampgebied hulp bieden aan de mensen die zwaar zijn getroffen door de...

Hongerdoek, vastentijd

Hongerdoek gemaakt door Emeka Udemba Deze hongerdoek is gemaakt door een uit Nigeria afkomstige kunstenaar, Emeka Udemba. Hij stelt ons de vraag: wat kunnen wij doen om zorg te dragen voor onze aarde, voor de mensen? Maar ook voor de planten en de dieren. Het is een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. De wereldbol ru...

St. Jozef in de maand maart

St. Jozef, de beschermer van de H. Kerk en onze gezinnen.... Beschermer en patroonheilige van onze parochie...  Op 19 maart vieren we van oudsher in de Kerk het hoogfeest van Sint-Jozef. Dit jaar valt het hoogfeest op zondag in de veertigdagentijd. Uitzonderlijk is het hoogfeest van Sint-Jozef...

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer

Op 2 februari is de veertigste dag na Kerstmis. Het evangelie vertelt ons dat op de veertigste dag na de geboorte van Jezus, Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen voor het zuiveringsoffer en om het Kind op te dragen aan de Heer. Ze vervulden daarmee een aantal joodse voorschriften. Vroeg...

Vormselvoorbereiding 2023

De informatieavond is inmiddels geweest. Wilt u dat uw kind of wil uw kind zelf toch het Vormsel doen dan kunt u zich alsnog aanmelden via email  Ook kunt u hier het aanmeldformulier downloaden.  De parochie St. Jozef start in januari 2023 a.s. met de voorbereiding van het H. Vorms...

3-koningen- activiteit voor kinderen

Voor alle kinderen van de basisschool Wat gaan we doen? Uitleg over Driekoningen - knutselen - zingen - quiz met prijs. Na afloop ben je klaar om met je ouders langs de deuren te gaan, voor wie dat wil. Je mag verkleed komen! Wanneer: Vrijdag 6 januari van 15.30 uur tot 16.30 uur Waar: St. ...

Nieuwjaarsboodschap 2023

Het jaar 2022 sluiten we zo dadelijk af. We gedenken en danken in deze laatste dagen voor de zegeningen van het afgelopen jaar, ondanks de oorlog, onze persoonlijke tegenslagen en onzekerheden die we blijven doorstaan. Het nieuwe jaar geeft ons de kans om hoopvol vooruit te kijken.  Het Hoogfee...
Sint Jozef Parochie