Sint Jozef Parochie

Activiteiten rondom Advent en Kerstmis

In de periode voorafgaand aan het feest van Kerstmis worden er voor de jeugd in onze parochie jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd.

Kinderen zijn van harte welkom om een adventskrans te komen maken. . We zullen in de kerk vertellen over de betekenis van de adventtijd en de kinderen mogen een adventkalender maken. De zelfgemaakte adventskransen worden door de pastor ingezegend waarna de kinderen ze mee naar huis mogen nemen. Ook gaan we weer kerststalletjes maken en zijn er verschillende gezinsvieringen. Deelname aan deze activiteiten zijn gratis. De kinderen kunnen gebracht en gehaald worden, maar ouders zijn ook welkom om tijdens de middagen aanwezig te zijn.


Adventskransen maken

Dinsdag 26 november 2019 van 18.00 tot 19.30 uur

lees hier een verslagje met foto’s over het maken van de adventskransen in 2017

De Adventskrans; wat is de betekenis ervan?

De ronde vorm van de Adventskrans verwijst naar God zelf, Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij is oneindig en ook zijn Liefde is oneindig. De vier kaarsen verwijzen naar de vier zondagen van de Advent. Iedere zondag mag er weer een volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het Licht van de wereld. Dit Licht (Jezus) komt steeds dichterbij naarmate we het Kerstfeest naderen. De adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de dood, maar licht en leven overwinnen. Gods Zoon is immers voor ons mens geworden; door zijn dood en verrijzenis heeft Hij voor ons alles nieuw gemaakt.
De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat de winter trotseert. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw ( net als de kerstboom). De krans in de kerk heeft paarse linten en de priester heeft in deze tijd ook een paars kazuifel. Deze kleur nodigt uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en je  hart opnieuw voor God open te stellen. Als je je kransje met haarlak inspuit, blijft het groen langer mooi.


Kindvriendelijke vieringen

Kerstavond St. Jans Onthoofding:
Gezinsviering maandag 24 december 2019 om 17.00 uur

Kerstavond Lambertuskerk:
Gezinsviering maandag 24 december 2019 om 19.00 uur

Eerste Kerstdag Petruskerk:
25 december 2019 kinderwoorddienst tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur

Eerste Kerstdag Lambertuskerk:
25 december 2019 Kindje wiegen om 11.00 uur

Eerste Kerstdag Petruskerk:
25 december 2019 Kindje wiegen om 14.00 uur

 

 

Sint Jozef Parochie