Sint Jozef Parochie

Adventsperiode

TOTALE OPBRENGST ADVENTSACTIE

Er was € 1.454,-- in de kerken gedoneerd en €  500, -- op bankrekeningnr (..)183 
Samen dus: € 1.954,--    Dus dat is: € 977,-- per project.
Dat is een mooie opbrengst!

Dat geld zal via de Vastenactie naar Congo en via onze administratie naar Pater Sander overgemaakt worden. Wat zullen ze blij zijn!! Dank u wel!


Adventstijd

Dit jaar zijn het maar 3 weken, want op de 4e zondag is het al Kerstavond. Dus een kortere voorbereidingstijd op de komst van het kind Jezus in ons midden. Kerstmis is het begin van Zijn levensweg. Zo mogen wij ook uitzien naar een nieuw begin in ons eigen leven!

Alle kinderen mogen kind zijn!!!

Die adventstijd vraagt niet alleen aandacht voor je eigen innerlijk, maar ook voor mensen verder weg, die wel een beetje hulp kunnen gebruiken op hún levensweg.

Dit jaar willen we 2 projecten steunen:

1) In Congo de kinderen in de kobaltmijn 

Voor onze batterijen en elektrische auto’s moet in Congo kobalt gedolven worden en dit gebeurt het goedkoopst door kinderen!! Kinderarbeid dus! Met dit geld zullen kinderen toch naar school kunnen gaan.

2) In het Oeganda van priester Sander de kinderen, die in het ziekenhuis geholpen moeten worden.

Bij priester Sander in Oeganda helpen kinderen mee met van alles en daarbij verwonden ze zich soms. Met het geld van de adventsactie kunnen de ziekenhuiskosten betaald worden.


Congo de kinderen in de kobaltmijn
Jonge mijnwerkers naar school.

Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in de DR Congo. In het gebied woeden al twintig jaar gewapende conflicten, waardoor de bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar school, maar werken in de mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweginfecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

We willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Ziekenhuiskosten voor kinderen in Oeganda.

De klimaat verandering heeft ook grote effecten in Oeganda zegt priester Sander. Om een idee te geven: “op dit moment hebben we grote wateroverlast, al sinds augustus.  Zware regen buien, normaal duren die een uurtje maar nu kan het zelfs de hele nacht duren. Eind november begin december is normaal de start van het droge seizoen. Ik vrees dat de hitte erger wordt, gezien de hoeveelheid water die we nu hebben,” Afgelopen jaar was de temperatuur daar al boven de 50 graden.

Door de heftige regenval mislukt de sesamzaad oogst en ook de cassave.  Dit is normaal de tijd voor de oogst, maar het is nu door de regen veel te nat.

Met al deze zorgen voor voedsel zal het fijn zijn als in ieder geval de ziektekosten van de kinderen betaald kunnen worden.


Wekelijks zullen we een stukje plaatsen bij de nieuwsberichten

Sint Jozef Parochie