Sint Jozef Parochie

Adventsperiode

Ieder kind een goede start

Lees hier meer over de actie die we dit jaar steunen met onze parochie

El Salvador: stimuleren van vroege ontwikkeling

In de plattelandsregio Guarjila is hard gewerkt aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van baby’s en jonge kinderen, maar voor hun verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling is nauwelijks aandacht. Kennis hierover ontbreekt. Dit project biedt medewerkers van de lokale gezondheidskliniek een training op het gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.


De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en gezondheid’.

Ondervoeding leidt tot ontwikkelingsachterstand

Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 149,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 procent – een groeiachterstand. Dat blijkt uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook hadden 45,4 miljoen kinderen ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs ernstig ondergewicht. Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor infectieziekten, zoals longontsteking, diarree en malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal niet normaal ontwikkelen, waardoor ze later op school  moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Hun mogelijke talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020. Het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam tussen 2000 en 2020 af met 27 procent. Maar nog altijd overlijdt 1 op de 27 kinderen onder de vijf jaar, meestal aan een infectieziekte. De helft van hen overleeft het eerste levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden vaak door complicaties tijdens of na de geboorte. De risico’s zijn ongelijk verdeeld, zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijna tien keer zo hoog als in Europa. Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld nog altijd onacceptabel groot. Mede daarom hebben de Verenigde Naties (VN) zich ten doel gesteld voor 2030 een einde te maken aan de extreme armoede en ongelijkheid in de wereld. 

Zie ook de website van de Adventsactie

Sint Jozef Parochie