Sint Jozef Parochie

Mijn kind laten dopen

Doopvoorbereiding

Betekenis van het Doopsel

De traditie van dopen gaat terug op Jezus zelf. Hij droeg zijn leerlingen op om alle mensen die Hem wilden volgen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zo ontstond de Kerk. Wanneer je gedoopt wordt met water en heilige Geest en gezalfd met gewijde olie, word je een volgeling van Jezus. Je wordt als het ware “ondergedompeld” in Gods Geest. Dan laat je de wereld zien dat je gelooft dat Hij voor jou, en voor alle mensen, gestorven is en uit het graf verrezen. Bovendien treed je door het Doopsel toe tot de wereldwijde gemeenschap van de christenen, de Kerk.

Tijdens de doopviering van een kind leggen de ouders en peetouders de belofte af, dat ze hun kind willen begeleiden op zijn geloofsweg. De Doop is een eerste stap op die weg samen met het kind. Later volgen er nog meer stappen, waardoor het kind steeds meer kan groeien in het geloofsleven. Zo kan het gaan deelnemen aan de Maaltijd van de Heer (de Eucharistie) door de Eerste Heilige Communie te doen; bij het Vormsel ontvangt het kind de kracht van Gods Geest en wordt het Doopsel bevestigd met de gaven van de heilige Geest. De drie stappen, Doopsel-Eucharistie-Vormsel, horen wezenlijk bij elkaar en laten de gedoopten geleidelijk aan groeien in hun band met Jezus Christus. 

In de meeste gevallen laten katholieke ouders hun kind dopen in de eerste maanden na de geboorte. Maar soms wordt de Doop door privéomstandigheden uitgesteld. Dat kan zijn omdat je als ouders niet goed weet of je wel bij een kerk wilt horen. En soms is er de wens dat de kinderen hun Doop zelf bewust kunnen meemaken. 

De laatste jaren zien we in onze parochie steeds vaker dat kinderen op latere leeftijd worden aangemeld voor het ontvangen van het heilig Doopsel. Dat is dan wanneer het kind rond het zesde of zevende levensjaar de leeftijd bereikt om de Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.

Aanmelden H. Doopsel

Kinderen kunnen op iedere leeftijd aangemeld worden voor het ontvangen van het Doopsel via het parochiesecretariaat  T: 013 - 521 33 76  of 
E: secretariaat@jozef-parochie.nl. Daarop neemt een lid van het pastorale team contact met u op voor een kennismakings- en pastoraal gesprek over de inhoud en betekenis van de Doop en de praktische invulling van de viering. U kunt het aanmeldformulier ook hier downloaden

Liturgie doopboekje is hier te downloaden als ouders een eigen doopboekje willen maken. 

Doopboekje 

Doopvoorbereiding voor oudere kinderen

Als een kind op latere leeftijd gedoopt wil worden, krijgt het natuurlijk een doopvoorbereiding aangeboden. In onze parochie geven we deze doopcatechese gezamenlijk met een groepje kinderen in het St. Jozef centrum in Oisterwijk of in overleg met de doopouders eventueel bij één van de kinderen thuis.

Het komt voor, dat mensen zich op oudere leeftijd willen aansluiten aan de Katholieke Kerk: zij zijn van harte welkom! Voor hen is er in eerste instantie een gesprek nodig met een lid van het Pastorale team waarna een voorbereiding op het H. Doopsel in gang kan worden gezet.

Sint Jozef Parochie