Sint Jozef Parochie

Een jubileum vieren

Als een echtpaar jaren eerder elkaar het jawoord gaf in de kerk, is het goed om bij het bereiken van een jubileumjaar God voor elkaar te danken en Hem eer te brengen.
Een dergelijke dankviering kan in een van de kerken plaats vinden.
Neemt u daarvoor contact op met het centraal secratariaat, zodat een lid van het Pastorale team een afspraak kan maken om met elkaar de viering in te vullen.

Er zijn twee verschillende vieringen mogelijk. De liturgie van elk van deze vieringen is hier te downloaden. De vieringen zijn:

Eucharistieviering
Als een priester voorgaat in de viering.

Woord en Communieviering
Als een diaken voorgaat in de viering.

Sint Jozef Parochie