Sint Jozef Parochie

Onze Parochie

Wij zijn een parochie die zich, als lokale kerkgemeenschap binnen de Rooms Katholieke Kerk, niet opsluit in zichzelf maar integendeel naar buiten treedt met de vreugde van de Blijde Boodschap om hoop te geven aan eenieder die daarvoor open staat, aan alle mensen van goede wil.

Wij zijn, om dat te kunnen doen, een parochie die hecht verankerd is in de verrezen Heer en waar daarom de viering van de heilige Eucharistie centraal staat, waarin Hijzelf werkelijk in ons midden tegenwoordig komt.

Wij zijn een parochie waar parochianen elkaar helpen in grote en kleine noden, en waar wij elkaar ook helpen om Christus beter te leren kennen, zijn weg te gaan en Hem na te volgen, zodat jongeren en ouderen, gehuwden en ongehuwden, zieken en eenzamen en allen die zoekende zijn, de hand gereikt wordt om te groeien in geloof, in hoop en in liefde.

Wij zijn een parochie die over haar eigen grenzen heen gaat en die het gesprek aangaat met ieder die daarvoor open staat om naar hun vragen en noden te luisteren en van onze kant verantwoording af te leggen van de hoop die in ons leeft.

Wij zijn een parochie waar voor iedereen, ook voor wie van ver komt, de barmhartigheid van de Vader voelbaar is, het licht van Christus straalt en de kracht van de heilige Geest mensen nieuw maakt.

Wij doen dat binnen het grotere verband van dekenaat en bisdom, en in verbondenheid met de wereldkerk.

Sint Jozef Parochie