Sint Jozef Parochie

Ziekencommunie ontvangen

Het is een groot goed als mensen op zondag of ook andere dagen naar de kerk kunnen gaan en de H. Mis bij kunnen wonen. In de H. Mis mogen zij, die dit wensen en hun eerste H. Communie al hebben ontvangen, opnieuw te communie gaan en het kostbaar Lichaam van onze Heer Jezus Christus ontvangen en nuttigen. De levende Heer wil in ons zijn en ons met zijn Lichaam sterken in ons aards bestaan. Als echter de mogelijkheid ontbreekt om naar de kerk te gaan, door ziekte of ouderdom, is er de mogelijkheid om thuis de H. Communie te mogen ontvangen.  Een telefoontje naar de kerk waar men gewend is naar toe te gaan en er wordt een afspraak gemaakt.

Voor de verschillende kerken wordt gewoonlijk de zogenaamde ziekencommunie uitgereikt volgens de onderstaande lijst:

  • H. Lambertuskerk: In overleg kan de ziekencommunie worden thuisgebracht.
  • Kerk St. Jans Onthoofding: In overleg kan de ziekencommunie worden thuisgebracht.
  • St. Petruskerk: Op vrijdagmorgen in de parochie en in de Vloet.
  • H. Joanneskerk: Iedere eerste vrijdag van de maand.

Als omstandigheden het noodzakelijk maken, zijn er natuurlijk ook afspraken te maken voor andere dagen.

Sint Jozef Parochie