Sint Jozef Parochie

Lourdesreis bisdom

Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch begeleidt al jaren de bedevaartreizen naar Lourdes die aangeboden worden door het Huis voor de Pelgrim. 

Lourdesgroep Bisdom ’s-Hertogenbosch bestaat uit vrijwilligers die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. 
De reis is voor jong en oud, ziek en gezond en een combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn.  Bij iedere reis zijn Nederlandse artsen en verpleegkundigen aanwezig en bijna alle voorkomende zorg kan worden geregeld. Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom.

Alle informatie staat ook op de nieuwe website van de Lourdes-groep

Sint Jozef Parochie