Sint Jozef Parochie

Begraafplaatsen parochie St. Jozef

BEGRAAFPLAATSEN IN HAAREN, MOERGESTEL EN OISTERWIJK

De herfstbladeren dwarrelen neer. Een verlate waterige zon schijnt laaghangend onder de bomen. Het einde van de middag reikt naar het westen, het Avondland ligt al ver achter ons. Het carillon uit de schalmen van de kerktoren klinkt en maant ons tot het einde van de dag. Een van de laatste bezoekers van die dag wandelt over de begraafplaats.

Een park. Een tuin. Monumenten geven aan waar onze vrienden, dorpsgenoten en familie van vroeger nu verblijven. Een moment om nog eens herinneringen op te halen. Een moment om nog een stil te staan bij die overledene. Het mooie van een begraafplaats zie je hier: afscheid nemen, lang nadat we eerder afscheid namen, is hier mogelijk.

Grote bomen, treurbomen, gazons, taxushagen, die mix kleedt onze begraafplaatsen in Moergestel aan de Bosstraat, Haaren achter Haarensteijn, Oisterwijk naast de Petruskerk en de begraafplaats van de Joannes aan de Kreishof aan. Begraafplaatsen waar we streven naar goed verzorgde parken, naar een welkome omgeving om juist dat afscheid nemen te vergemakkelijken. Of u nu met veel mensen na een begrafenis plots afscheid moet nemen of jaren later weer eens langs komt, begraafplaatsen zijn een vast deel van onze wereld om ons heen.

Bezoek onze begraafplaatsen eens.  Ook al rusten uw dierbaren elders, dan nog geeft een wandeling over een begraafplaats een moment van rust en herdenking.

De St. Jozef parochie is er trots op vier van zulke begraafplaatsen te hebben. Heel de parochie, met vele vrijwilligers maakt deze begraafplaatsen mogelijk, ook voor mensen die zich geen lid voelen van de parochie. Wij doen ons best deze plaatsen een waardige uitstraling te geven. Wandel eens, kom weer eens, kijk eens. En indien U vragen hebt over onze begraafplaatsen, laat het dan gerust horen via het secretariaat
T: 013 - 521 33 76 of via de  E-mail Altijd welkom!

Sint Jozef Parochie