Sint Jozef Parochie

Gebouwen en onderhoud parochie St. Jozef

Vraagt U zich ook wel eens af wat een parochie zoals de Jozefparochie, doet met de gelden die zij ontvangt? Een grote post ieder jaar weer is groot, planmatig onderhoud aan onze historische gebouwen. 

Twee jaar geleden is de kerk in Haaren van binnen nieuw geschilderd en vorig jaar is er een dakvlak van nieuwe dakleien voorzien. Het parochiecentrum in Moergestel heeft een grote schilderbeurt buiten gehad. Ook zijn er voorzieningen aan de goten van de toren in Haaren aangebracht om het broeden van slechtvalken te voorkomen. Deze vogels, hoe indrukwekkend ook, slepen hun prooi naar de goten en laten de kadavers achter en goten en hemelwaterafvoeren raken verstopt. Verder schijten ze gebouwdelen vol. 

Dit jaar zal een dakvlak van de kerk in Moergestel (Priesterkoor, zuidzijde, 300m2) van nieuwe leien voorzien worden en zijn de deuren van de kerk nieuw geschilderd. Probleem met leien is, vooral aan de zuidwestzijden, dat deze na jaren steeds dunner en brosser worden en uiteindelijk breken. Daarom is tijdige vervanging noodzakelijk. Op onze lijst van to do staat het dak in Haaren boven de Mariakapel voor het volgende jaar.

Energie is vanzelfsprekend een belangrijke kostenpost. Verder hebben ook wij te maken met allerlei inspecties en de bijbehorende maatregelen zoals elektra, verwarmingsketels en brandpreventie. Klein onderhoud zoals het verven van een deur, het herstel van een lekke goot of het onderhoud aan orgel en geluidsinstallatie doet zich wekelijks voor. Twee jaarlijks worden onze gebouwen geïnspecteerd door de Monumentenwacht. Deze rapporteert aan ons het gewenste en vereiste bouwkundige onderhoud. 

Gelukkig hebben we opbrengsten uit de verhuur van panden, zoals de Lind 52 (de voormalige pastorie, nu Art Gallery van Dun), de Levenskerk (nu WyZorg) en een woning in Moergestel. De pastorie aan de Kerkstraat wordt zo mogelijk geschikt gemaakt voor huisvesting van een aantal geloofsgenoten. 

Er zijn subsidies beschikbaar vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor groot onderhoud aan onze kerken. Wij als bestuur worden bij de verwerving daarvan geassisteerd door het bouwbureau van het Bisdom. Deze beschikt ook over de nodige expertise en marktkennis voor de bijzondere producten en diensten welke nodig zijn bij het onderhoud van historische gebouwen. Realiseer je dat onze gebouwen dateren uit de periode 1860 -1930 ( en de toren in Moergestel zelfs uit de 16e eeuw) en af en toe wat zorg nodig hebben. Bekende architecten hebben deze kerken indertijd ontworpen, bijvoorbeeld Cuijpers die ook het Rijks Museum in Amsterdam ontworpen heeft, was bouwmeester van de Petrus kerk. 

Er wordt veel gesproken over herontwikkeling van kerken, het geven van een nieuwe functie aan zo’n gebouw. Ons als parochie is er veel aan gelegen de kerkgebouwen en torens die duidelijk een rol spelen in de historie van de gemeenschappen waaruit de parochie St Jozef is opgebouwd, in goede stand te houden en deze weer verder over te dragen aan een volgende generatie. Onze taak in deze is goed rentmeesterschap. Iedereen herkent zijn dorp aan de kerktoren. Kijk ook eens naar de kerk die bij die toren hoort. Bouwkundig, maar ook als bezoeker. Uw bijdrage om onze gebouwen in goede staat te houden is altijd welkom! 

Stan van den Eijnden

Sint Jozef Parochie