Sint Jozef Parochie

Overlijden emeritus pastoor Wim Muskens

Op donderdag 18 maart 2021 is in het verzorgingshuis Haarensteijn te Haaren emeritus-pastoor Wim Muskens overleden.

Geboren in Oudheusden op 9 augustus 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Kerkdriel (parochie Heilige Martinus) van 1959 tot 1965 en als kapelaan te Heeze (parochie Heilige Martinus) van 1965 tot 1974. Per 1 juni 1974 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Haaren uit welke functie hem per 1 juli 1999 vanwege emeritaat eervol ontslag werd verleend.

Wij herinneren hem vooral als een echte volkspastoor, iemand die graag tussen de mensen stond. Altijd was hij bereid om zijn eigen agenda of plannen bij te stellen om een ander van dienst te kunnen zijn. Velen vonden bij hem een luisterend oor, een troostende hand.
In de vele vieringen waar hij in is voorgegaan was hij iemand die getuigde van Gods liefde voor de mensen, gaf inspiratie en bemoediging om verder te gaan.

In dankbaarheid jegens zijn inzet voor veel mensen in de parochie bevelen we hem aan bij onze liefdevolle en barmhartige God. 

De uitvaartplechtigheid zal vanwege de coronamaatregelen in besloten kring plaatsvinden.

Er is gelegenheid om oud-pastoor Wim Muskens een laatste groet te brengen op woensdag 24 maart van 16.00 uur tot 17.00 uur in de H. Lambertuskerk te Haaren. Ook is er gelegenheid een gift te deponeren in de aanwezige collectebussen voor het irrigatieproject van priester Sander Kesseler in Oeganda.

Moge de Heer van alle leven zijn trouwe herder nu bij zich opnemen en hem belonen voor al het goede dat hij in zijn leven heeft gedaan.

Wij wensen zijn familie en zijn vele vrienden in de komende tijd veel sterkte.

pastoraal team en parochiebestuur 
Parochie Sint-Jozef


 

Sint Jozef Parochie