Sint Jozef Parochie

Paasboodschap

Goede Week en Pasen

De Veertigdagentijd loopt ten einde en vreugde van Pasen staat voor de deur. We worden in deze Goede Week uitgenodigd om samen bij de Heer en de leerlingen te zijn; in de bovenkamer bij het Laatste Avondmaal, in de Hof van Olijven, langs de kruisweg, op Golgotha en heel vroeg in de ochtend, bij het lege graf. Zoals de apostel Paulus aan Timoteus leerde: „Hoe waar is dit woord: Als we met Hem gestorven zijn, zullen we met Hem leven.” (2 Tim. 2,11)

Pasen is het belangrijkste feest van ons geloof. Jezus Christus, voor ons aan het kruis gestorven, is Verrezen. De dood heeft nooit meer het laatste woord. Wie met Christus leeft, kijkt verder dan het aardse leven reikt. Je mag dan zelfs verder kijken dan de dood naar de eeuwige liefde, naar eeuwig leven, naar de vervulling van  onze diepste verlangens.  

In tijden van lijden en zorgen, waar we ons middenin bevinden weten we dat wij op ons Paasgeloof kunnen vertrouwen. God die Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal ons nooit in de steek laten. 
Wanneer Jezus op die eerste Paasdag aan zijn leerlingen verschijnt, is Zijn eerste geschenk aan hen Zijn Vrede. Een belofte van Jezus dat licht de duisternis overwint en de verzekering dat Hij met ons is.

Moge Pasen 2021 een tijd van vrede en vreugde zijn voor u en uw familie.

Als pastorale team van de Jozefparochie zijn wij erkentelijk aan de talloze mensen die zich inzetten voor de parochie en wensen wij u allen een Zalig Pasen!
 

Sint Jozef Parochie