Sint Jozef Parochie

Ite ad Joseph - Ga tot Jozef

Aanstaande vrijdag 19 maart viert de Kerk het feest van Sint-Jozef, de echtgenoot van Maria, de tedere vader van Jezus, de afstammeling van koning David en de hardwerkende timmerman uit Nazareth. Hij is de beschermheer van de universele Kerk en van onze parochie.

Wat is het geheim van zijn leven?

We weten dat Sint Jozef een man van geloof is. Iemand die een diep vertrouwen had in God. Vertrouwen stellen in God is de beste verzekeringspolis, hoe moeilijk of onzeker de dingen in ons leven ook zijn. Terwijl alles om ons heen aan het veranderen is door de corona-crisis blijft God altijd trouw.
Hij kan zelfs uit het donkerste moment van ons leven mooie dingen laten voortkomen. Sint Jozef wist dat. Een man die op veel momenten in zijn leven de angst in de ogen had en hem daar nooit door liet overweldigen. 

Het evangelie van Mattheüs vertelt ons dat, toen Jozef hoorde dat Maria zwanger was, wetende dat hij niet de vader was, bereid was om in stilte van haar te scheiden. Hij wilde Maria niet aan in opspraak brengen.  Een engel verscheen aan hem in een droom die Gods boodschap bracht: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden ” (Mattheüs 1: 20-21). Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakte, deed hij precies wat de engel hem had verteld.

Midden van onzekerheid en twijfel had Jozef de moed om God zijn plannen te laten veranderen. Hij stelde al zijn vertrouwen in God en volgde wat God wilde. De woorden uit het boek Spreuken bracht Jozef in praktijk: 'Vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht' (Spreuken 3: 5).
Dit is de uitdaging voor ons allemaal, te blijven vertrouwen op God en vooral nu in crisismomenten zoals we die tegenwoordig beleven. 
We mogen Sint Jozef vragen om ons daarbij te helpen om als parochie een leven te leiden dat toegewijd is aan God en aan elkaar waarvan hij onze Behoeder is.

Graag nodigen wij u uit op vrijdag 19 maart om 19.00 uur in de Petruskerk te Oisterwijk om  Sint Jozef bijzonder eren en te danken tijdens de plechtige eucharistieviering.

De bescherming afsmeken van Sint Jozef voor zieken en mensen in nood, voor de Kerk en onze parochie in en na deze coronatijd… 
er is zoveel om voor te bidden.

Heilige Jozef, onze beschermer, spreek voor ons ten beste!
 

Sint Jozef Parochie