Sint Jozef Parochie

Allerheiligen - Allerzielen

Nu de bladeren vallen en het daglicht minder wordt naderen we in de Kerk de bijzondere dagen van Allerheiligen en Allerzielen. 

Allerheiligen is gemakkelijk te begrijpen. We gedenken al diegenen die een heilig leven hebben geleid, alle heiligen of de Kerk ze nu heilig heeft verklaard of niet. Een feestdag waarop we met groot respect en dankbaarheid omzien naar degenen die ons voorgingen en die grote dingen hebben gedaan voor God en de naaste. We vragen op deze dag dat ze voor ons allemaal bidden.

Daags na het feest van Allerheiligen herdenken we onze dierbare overledenen, we noemen dat Allerzielen. We staan stil bij onze dierbare overledenen. We worden aangemoedigd door de kerk om voor hen te bidden. Dagen waarop vele mensen naar het graf gaan, een kaarsje opsteken en bij elkaar komen om herinneringen op te halen aan degenen die gestorven zijn. 

In de kerken van onze parochie herdenken en bidden wij in deze dagen voor onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en alle gestorvenen die hun leven met ons hebben gedeeld.

Dat zij eeuwig mogen rusten bij de Heer en het eeuwig licht op hen mag schijnen. 
 

 

Sint Jozef Parochie