Sint Jozef Parochie

13 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart

Feestelijke openluchtmis op 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart in Moergestel. 
Ook dit jaar vindt op Hemelvaartsdag een openluchtmis plaats in het bos achter de kapel van Onze lieve Vrouw van de vrede aan de Oisterwijkseweg in Moergestel. Graag verwelkomen wij u voor de feestelijke viering die begint om 11.00 uur. Bij slecht weer luiden een half uur voor aanvang de kerkklokken en vindt de eucharistieviering in de kerk van Moergestel plaats. De viering wordt opgeluisterd door een aantal leden van het gemengd koor Cantate Domino. De opbouw wordt met mede verzorgd door de Vriendenkring van Sint-Jan


Veertig dagen na Pasen vieren we elk jaar de Hemelvaart van de Heer.

In de Handelingen van de Apostelen wordt deze gebeurtenis beschreven. Nadat Jezus aan Zijn apostelen de belofte deed dat de Heilige Geest over hen zou komen, gebeurde het: “Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht” Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de Hemel stonden te kijken, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de Hemel hebben zien gaan”. (Hand. 1,9-11) 

Ook in het Lucasevangelie kunnen we een verslag lezen over de Hemelvaart van de Heer: “Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen”. (Lucas 24,50-51) 

In navolging van wat de evangelisten schrijven viert de kerk Hemelvaart op de 40ste dag na Pasen. Die dag valt altijd op een donderdag, dit jaar 13 mei. Weer 10 dagen later is het Pinksteren. Dan vieren we de gave van de heilige Geest.   

De hemelvaart betekent niet dat Jezus weg is. Het betekent eerder dat Jezus nu aanwezig is bij iedereen die zich tot Hem wendt en zijn of haar leven aan Hem overgeeft. Met ons doopsel worden wij uitgenodigd om te leven volgens de geest en het hart van Christus. Vanuit de hemel nodigt Jezus ons uit om in Hem te leven. Denk op deze dag eens na over de blijvende en intieme aanwezigheid van onze Heer in uw leven. Weet dat Jezus je uitnodigt om te delen om ons steentje bij te dragen voor Zijn missie.  

Vanaf Hemelvaart tot het Pinksterfeest nodigt de kerk ons uit om te wachten en te bidden voor de Heilige Geest. De Heer is opgestegen om terug te komen om ons de gave van de Heilige Geest te geven.  Laten we ontvankelijk en volgzaam zijn voor de Heilige Geest door telkens opnieuw naar Hem te verlangen in onze gebeden naar het hoogfeest van Pinksteren.


 

Sint Jozef Parochie