Sint Jozef Parochie

Communievoorbereiding 2021 Haaren

Informatie aanmelden Eerste Heilige Communie Haaren

Beste ouders/verzorgers,

De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project dat gebruikt wordt ter voorbereiding, sturen wij u deze brief. Normaal houden we een ouderavond, maar helaas kan dat door de Corona maatregelen niet. Als de maatregelen het toelaten willen we gedurende de voorbereidingen nog een informatie avond plannen.

Met het project “Gods grootste geschenk” bereiden we de kinderen voor op het feest van de Eerste Heilige Communie. Dit feest vieren we in Haaren op zondag 18 april 2021. 

Sinds 1 januari 2016 bestaat de St Jozef Parochie uit de Petrus kerk en H. Johanneskerk in Oisterwijk, de H. Lambertuskerk in Haaren en de St Jans Onthoofding kerk in Moergestel. Sinds de fusie zijn we begonnen met het samenvoegen van verschillende kinder-, jongeren- en gezinsactiviteiten, die we organiseren op verschillende locaties in onze parochie.

Communie voorbereiding

De communievoorbereiding voor de Haarense kinderen vindt voor het grootste gedeelte plaats in het Parochiehuis te Haaren. Dit zal zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur en daarnaast een paar keer in de vroege avond met één of beide ouders voor oa een rondleiding in de kerk. 
Een aantal lessen doen we gezamenlijk met alle communicanten uit Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Dit zal plaatsvinden op zondagochtend in Oisterwijk van 9.45 tot 10.45 uur. Aansluitend is er dan een kindvriendelijke viering, die u met de kinderen mag bijwonen.
Alle kinderen in de parochie volgen hetzelfde project. Kan uw kind een keer niet op woensdagmiddag, dan kan hij/zij met de les in Oisterwijk meedoen op zondagochtend.
Een aantal gezinsvieringen van de communie voorbereiding zullen centraal in onze parochie georganiseerd worden zoals de Palmpasen viering.

De kinderen gaan werken in het boek: Gods grootste geschenk. In de lessen maken de kinderen kennis met de geschenken die God ons geeft. De kinderen worden uitgenodigd om te komen tot een vriendschap met Jezus Christus, die ons persoonlijk liefheeft. Op deze manier werken we toe naar het grootste geschenk: Jezus zelf in de Heilige Communie.

De kinderen krijgen een werkmap mee naar huis, waar ze thuis in kunnen lezen en opdrachtjes maken om de lessen voor te bereiden.
Voor iedere bijeenkomst ontvangen jullie een oudermail en de kinderen een kindermail met korte informatie over de komende les.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door voor 18 november 2020 een mail te sturen naar ehc.haaren@jozef-parochie.nl  Dan ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier dat u kan invullen en inleveren. 

Als u kind nog niet gedoopt is, dan kan uw kind wel deelnemen aan de communie voorbereiding. De pastoor zal contact met u opnemen voor een doopgesprek. Als uw kind in een andere parochie gedoopt is, ontvangen wij graag een kopie van het doopbewijs.  De eigen bijdrage is € 50,-. Na aanmelding ontvangt u hiervoor een factuur. 

We hadden u graag persoonlijk ontmoet om de communievoorbereiding uit te leggen. Bij vragen over deze brief of de communie, neem dan zeker contact op met de pastoor of met de werkgroep via E: ehc.haaren@jozef-parochie.nl

Blijf allen gezond!
Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Heilige Communie, St. Jozef parochie – Haaren

Pastoor Francis De Meyer  
Caren van der Heijden 
Marleen van Beers
Myriam Derksen 

        

Sint Jozef Parochie