Sint Jozef Parochie

Afscheid Henk Kemps

Vanaf 2012 was Henk Kemps beheerder van de begraafplaats H. Lambertus te Haaren en het verzorgde ondermeer alle administratieve taken.  Inmiddels is de gehele administratie van de vier begraafplaatsen in onze parochie overgeheveld naar het centrale secretariaat.
Voor Henk was dit het moment na zoveel jaar te stoppen als vrijwilliger. Bijna 10 jaar heeft hij met grote betrokkenheid en veel energie deze tijdrovende activiteit gedaan.
Als parochie zijn we hem dankbaar voor zijn inzet en mogen we terugkijken op een zeer prettige samenwerking.

Henk namens ons allen: hartelijk dank

Bestuur en pastoraal team parochie St. Jozef
 

Sint Jozef Parochie